Spausdinti

Atrask!

Lietuvos sveikatos mokslų universitete tradiciškai plėtojami medicinos ir sveikatos mokslų, gamtos mokslų bei žemės ūkio  mokslų sričių  tyrimai ir eksperimentinė plėtra.

Mokslinis potencialas

LSMU yra 2 integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų – slėnių „Santaka“ ir „Nemunas“ – steigėjas.

2010–2020 m. LSMU mokslininkai įgyvendino 27 Septintosios bendrosios programos (7BP) ir HORIZON2020 projektų, 6 EUREKA programos projektus ir dalyvavo 46 COST veiklose, publikavo daugiau nei 3315 straipsnių Clarivate Analytics Web of Science sąrašo leidiniuose su cituojamumo rodikliu.

LSMU siūlo 10 mokslo krypčių doktorantūros studijų programas. Šiuo metu Universitete studijuoja 250 doktorantų.

Aktyvi Universiteto mokslinė veikla kasmet įvertinama respublikinėmis mokslo premijomis ir kitaip pažymima šalies bei tarptautiniu mastu.

Integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai (slėniai)

Universiteto „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro sukūrimas paskatino  mokslinių tyrimų orientaciją į verslumą. LSMU mokslininkai kartu su verslo  partneriais vykdė tokias mokslines veiklas: UAB „Aconitum“ – augalinės kilmės vaistinių medžiagų kiekybinės analizės metodų kūrimas ir validavimas; UAB „Biok laboratorija“ – odos priežiūros priemonių komponentų/pagalbinių medžiagų UV-filtrų savybių tyrimai ir vertinimas; UAB „Medicata“ – bičių nuodų kokybinis ir kiekybinis charakterizavimas, produktų su bičių nuodais kūrimas, tyrimai ir biofarmacinis vertinimas; UAB „Orivas“ – farmacinių preparatų mokslinės techninės dokumentacijos analizė ir vertinimas. Vaistinių medžiagų ikiklinikinių tyrimų laboratorija pasirengusi  ikiklinikiniams naujai kuriamų vaistų tyrimams, audinių inžinerijos mokslo darbams.  Personalizuotas gydymas antikoaguliantais ir antiagregantais,  uždegiminių žarnyno ligų gydymas azathioprinu  - yra sėkmingi transliacinio mokslo pavyzdžiai LSMU. Bendro KTU, LEI ir LSMU Inovacijų ir verslo centro sukūrimas, Slėnių atviros prieigos centrų sukūrimas ir plėtotė  bei taikomųjų tyrimų plėtra yra tarp svarbios universiteto strateginių mokslo tyrimų krypčių vystymui.

Universiteto „Nemuno” slėnio projekto „Gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių žaliavų mokslo ir studijų infrastruktūros plėtra, mokslinio potencialo konsolidacija“ VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-009 vykdymas sustiprino viešą gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių žaliavų mokslinių tyrimų ir technologės plėtros bazę, sudarė sąlygas kurti žinioms imlias verslo įmones. LSMU Veterinarijos akademija yra pagrindinė Lietuvos mokslo ir studijų institucija, besispecializuojanti gyvūnų užkrečiamų ligų gydymo ir profilaktikos srityse, kurianti aukštos kokybės, saugesnius bei sveikesnius gyvūninių maistinių žaliavų produktus.