Spausdinti

Mokslo centras

LSMU Mokslo centras

Adresas: A. Mickevičiaus g. 7, 106 kab., LT-44307 Kaunas

Tel. (8~37) 32 72 76, (8~37) 32 72 77

El. paštas mokslocentras@lsmuni.lt

Kontaktai

25.jpg (thumb, 100x66)LSMU mokslo centras – yra Universiteto padalinys, organizuojantis ir koordinuojantis doktorantūros studijas bei Universiteto mokslinę veiklą, dalyvaujantis formuojant ir įgyvendinant Universiteto mokslinės veiklos tikslus. Mokslo centrui vadovauja Mokslo centro vadovas. Mokslo centras pavaldus prorektoriui mokslui.

 

Mokslo centro uždaviniai:

 

  • rengti doktorantūros veiklai reikalingus dokumentus, organizuoti doktorantų priėmimą,  rengti Rektoriaus įsakymus, susijusius su doktorantūros studijų procesu;
  • organizuoti daktaro disertacijų gynimo procedūras ir rengti su tuo susijusius dokumentus;
  • tvarkyti dokumentaciją, susijusią su daktaro mokslo laipsnio teikimu, daktaro diplomo išdavimu;
  • dalyvauti rengiant doktorantūros studijas reglamentuojančius  teisinius dokumentus bei ataskaitas;
  • pagal savo kompetenciją  analizuoti doktorantūros studijų eigą;
  • dalyvauti doktorantūros studijų kokybės tobulinimo procese;
  • vykdyti doktorantų apklausas doktorantūros studijų kokybės klausimais;
  • konsultuoti mokslo tiriamojo darbo planavimo ir organizavimo Universiteto padaliniuose klausimais;
  • rinkti ir sisteminti duomenis iš Universiteto padalinių apie vykdomą mokslo veiklą, rengti mokslinės veiklos ataskaitas, pagal savo kompetenciją vertinti mokslinės veiklos rezultatus;
  • pagal savo kompetenciją dalyvauti rengiant nutarimų, įsakymų projektus Universiteto mokslinės veiklos klausimais.

 

Kontaktai

 ingrida_uloziene.jpg (376x240, 245x240)

    

Prof. dr. Ingrida Ulozienė
Vadovė

Tel. (8 37) 327276 (vietinis - 5489)
El. paštas: ingrida.uloziene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 106

     
jurates.jpg (376x240, 224x240)  

Jūratė Janušaitienė
Mokslo centro vadovės pavaduotoja

Tel. (8 37) 327276 (vietinis - 5489), (8 37) 327277 (vietinis - 5470)
El. paštas: jurate.janusaitiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 106

     
 agnegiedraitiene.jpg (376x240, 187x240)  

 

dr. Agnė Giedraitienė
Vyresn. specialistė

Tel. (8 37) 327276, (8 37) 327277 (vietinis - 5488)
El.paštas: agne.giedraitiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 106

     
Greta Gedvilaitė
Specialistė

Tel. (8 37) 327276, (8 37) 333351 (vietinis - 5487)
El.paštas: greta.gedvilaite@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 106
 ugnezymantaite.jpg (376x240, 171x240)    

dr. Ugnė Spancernienė (laikinai nedirba)
Vyresn. specialistė

Tel. (8 37) 327276, (8 37) 372 77 (vietinis - 5488)
El. paštas: ugne.spancerniene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 106