Spausdinti

Geriausią gimnaziją kurkime kartu!

LSMU Mokykla2013 m. kovo 6 d. Juridinių asmenų registre įregistruota VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija. Gimnazijos direktoriumi LSMU rektoriaus įsakymu paskirtas Arūnas Bučnys, iki tol dirbęs Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos direktoriumi.

Atsižvelgiant į svarbiausią LSMU gimnazijai keliamą uždavinį - teikti kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, sudaryti galimybes mokiniams puikiai pasirengti valstybiniams brandos egzaminams ir sėkmingam stojimui į aukštąsias mokyklas - jau pradėti gimnazijos kūrimo darbai. Šiuo metu formuojama administracija, atsakingos Universiteto tarnybos rengia iš Kauno savivaldybės panaudos sutartimi gautinų Seredžiaus g. 4 remonto darbų projektą, skelbia baldų mokymo priemonių, kompiuterinės įrangos viešuosius pirkimus. Vienas svarbiausių gimnazijos direktoriaus A.Bučnio keliamų uždavinių - suburti aukštos kvalifikacijos mokytojus, tikrus savo dalyko profesionalus, gerbiančius savo darbą ir, žinoma, pirmiausiai - mokinį.

„Gimnazijos ateities planai - 500 - 600 moksleivių, mokomų 5 - 12 klasėse. 2013 / 2014 m.m. bus renkamos 5 - 11 klasės. Į planus nebuvo įtraukta 10 – oji klasė, tačiau matydami poreikį, svarstome galimybę tokią klasę atidaryti”, teigia LSMU gimnazijos direktorius A.Bučnys, „Kviečiame visus, norinčius mokytis 10 klasėje pildyti anketas. Sulaukėme taip pat ne vieno klausimo, ar mūsų gimnazijoje vidurinis ugdymas bus grindžiamas tik biomedicinos mokslo krypties pagrindais. Tokius planus turime tik ateinantiems mokslo metams. Padaugėjus mokinių, vienuoliktokai galės pasirinkti įvairių krypčių individualius ugdymo planus”.

Penktųjų - dešimtųjų klasių mokiniai LSMU gimnazijoje mokysis pagal bendrąją pagrindinio ugdymo programą. Siekiant suteikti galimybę LSMU gimnazijoje mokytis motyvuotiems, gabiems ir talentingiems vaikams, į gimnaziją bus priimami tik išlaikiusieji brandą parodantį stojamąjį testą. Pirmaisiais mokslo metais bendrųjų gebėjimų testas bus organizuojamas tik penktųjų klasių mokiniams, kitų klasių mokiniai bus priimami atsižvelgiant į pagrindinių mokomųjų dalykų metinį vidurkį. Tai bus numatyta šiuo metu rengiamame mokinių priėmimo tvarkos apraše, kuris bus paskelbtas iki balandžio 8 d.

Jau galima pasidžiaugti dideliu skaičiumi susidomėjusių moksleivių. Taip pat nemažai anketų sulaukiama ir iš kitų Lietuvos regionų. „Malonu, kad į šią LSMU iniciatyvą atsiliepė ir nemažai Kauno miesto bei rajono pedagogų”, teigia A. Bučnys.

LSMU Gimnazija

 

VšĮ LSMU vidurinės mokyklos inf.