Spausdinti

Apie fakultetą

LSMU Slaugos fakultetas
Adresas: Eivenių g. 4, 50161 Kaunas (6 aukštas)
Tel. (8 37) 327234
El.paštas: slaugos.fakultetas@lsmuni.lt
Kontaktai

 

Slaugos fakultetas - PSO bendradarbiaujantis centras Slaugos studijų ir praktikos srityje

Nuo 2016 m. spalio 5 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakultetas talkins Pasaulio sveikatos organi-zacijai (PSO). Slaugos fakultetas tapo PSO bendradarbiaujančiu centru Slaugos studijų ir praktikos srityje. Tokia teisė suteikiama 4-iems metams. PSO bendradarbiaujančio centro vadovės yra prof. Jūratė Macijauskienė ir prof. Aurelija Blaževičienė.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Strateginės slaugytojų ir akušerių vaidmens stiprinimo Europos regione kryptys, siekiant "Sveikata 2020" tikslų
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) PSO regioninio direktoriaus patvirtinimas, kad LSMU Slaugos fakultetas tapo PSO bendradarbiaujančiu centru
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Daugiau informacijos rasite čia

 

Apie fakultetą

Slaugos fakultetas rengia ir tobulina aukštos kvalifikacijos slaugos, akušerijos, kineziterapijos, ergoterapijos specialistus, suteikia žinias ir ugdo profesinius įgūdžius. Studentai aktyviai dalyvauja slaugos, akušerijos, reabilitacijos, gerontologijos, kineziterapijos, ergoterapijos moksliniuose tyrimuose bei sveikatos politikos bei strategijos formavime ir įgyvendinime. Slaugos fakultete itin skatinamas tarptautinis bendradarbiavimas bei studentų ir destytojų mainų programos.

Fakultetą sudaro pagrindiniai akademiniai padaliniai: Elgesio medicinos klinika, Geriatrijos klinika, Reabilitacijos klinika, Vaikų reabilitacijos klinika, Slaugos klinika ir Sporto medicinos klinika.

Fakultete įgyvendinamos 4 bakalauro (pirmosios pakopos) studijų programos – Slaugos, Akušerijos, Kineziterapijos, Ergoterapijos bei 4 magistrantūros (antrosios pakopos) studijų programos – Slaugos lyderystė, Išplėstinė slaugos praktika, Sveikatinimas ir reabilitacija bei Dailės terapija. Taip pat – 4 studijų programos anglų kalba: bakalauro (pirmosios pakopos) studijų programos Slauga, Ergoterapija ir Kineziterapija bei Magistrantūros (antrosios pakopos) studijų programa  Išplėstinė slaugos praktika. Slaugos ir reabiltacijos krypties absolventų diplomai pripažįstami užsienio šalyse. Fakulteto absolventai, įgiję aukštą kvalifikaciją, turi teisę dirbti visose šalies sveikatos priežiūros institucijose.

 

Fakulteto uždaviniai

  • Užtikrinti slaugos, akušerijos,  kineziterapijos, ergoterapijos specialistų rengimo kokybiškas programas, siekti, kad jos atitiktų Europos Sąjungos reikalavimus.
  • Siekti, kad Slaugos fakulteto studijos būtų prieinamos jaunimui ir sveikatos priežiūros bei panašių sektorių darbuotojams.
  • Integruoti plataus diapazono slaugos, akušerijos, ergoterapijos, kineziterapijos, gerontologijos ir geriatrijos studijų programas ir mokslinius tyrimus.
  • Pasitelkus informacijos technologijas ir efektyvius mokymo metodus, rengti aukštos kvalifikacijos slaugytojus, akušerius, ergoterapeutus, kineziterapeutus,  aktyviai dalyvauti kitų sveikatos priežiūros darbuotojų rengime.

 

Istorija

1990 m. KMA atsižvelgdama į Gailestingųjų seserų draugijos prašymą ir vykdydama Lietuvos, Latvijos ir Estijos regioninio specialistų pasitarimo rekomendacijas, kreipėsi į Lietuvos sveikatos apsaugos ministeriją prašydami pradėti ruošti medicinos seseris su aukštuoju išsilavinimu.

1990 m. KMA Rektorius prof. A. Praškevičius išleido įsakymą pradėti rengti medicinos seseris su aukštuoju išsilavinimu. Tų pačių metų rugsėjo 1 d. buvo priimti pirmieji studentai – 50 medicinos seserų. Medicinos seserų skyriaus ir studijų programos vadovu buvo paskirtas doc. S. Gendvilis. Mokymo programą parengė pagal Lenkijos universitetinių ir medicinos akademijų Slaugos fakultetų patirtį.

1992 m. Rektoriaus prof. V. Grabausko įsakymu skyriaus prodekanu paskirtas doc. A. Šeškevičius, kurio iniciatyva sukurtas naujas Slaugos fakultetas: dekanu tapo doc. A. Šeškevičius. Mokymo programa buvo pakeista ir pradėta ruošti pagal PSO medicinos seserų, akušerių ir socialinių darbuotojų departamento ir Lietuvos Aukštojo mokslo įstatymų reikalavimus, keliamus diplomuotos (bakalauro) slaugytojos specialybei.

 

Slaugos fakulteto DRAUGAI ir RĖMĖJAI