Plėtros tarnyba

Veikla

2008 m. Kauno medicinos universiteto mokslo reikalų ir studijų reikalų prorektorių teikimu, atsižvelgiant į Kauno medicinos universiteto plėtros plane iškeltų uždavinių gausą ir svarbą, siekiant jų sėkmingo įgyvendinimo, 2008 m. rugsėjo 17 d. Rektoriaus įsakymu Nr. V-308 buvo įsteigtas Plėtros skyrius.

2010 m. Kauno medicinos universitetą ir Lietuvos veterinarijos akademiją reorganizavus į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą, veiklą vykdo Plėtros tarnyba. Pagrindiniai Plėtros tarnybos uždaviniai:

  • Analizuoti Universiteto studijų, mokslo, infrastruktūrinių ir kitų plėtros veiklų finansavimo Europos Sąjungos ar kitomis lėšomis galimybes, jas viešinti Universiteto padaliniams bei koordinuoti jų veiksmus, siekiant pritraukti Europos Sąjungos fondų paramos ar kitų finansavimo šaltinių lėšas;
  • Koordinuoti Universiteto ar jo padalinių projektų planavimo, paraiškų atitikties, atrankos ir rengimo procesus Universitete Europos Sąjungos fondų paramai ar kitiems finansavimo šaltiniams gauti;
  •  Koordinuoti Universiteto ar jo padalinių projektų, gavusių Europos Sąjungos fondų ar kitų finansavimo šaltinių paramą, įgyvendinimą, kartu su kitais Universiteto struktūriniais padaliniais užtikrinant efektyvų ir tinkamą lėšų panaudojimą ir administravimą;
  • Dalyvauti vykdant Universiteto projektinės veiklos analizę ir bendrosios Universiteto strateginės plėtros politikos formavimą, verslumo skatinimo ir komercializacijos procesus Tarnybos kompetencijos ribose.

Projektai

Projektų valdymas

Projektų kvietimai

Intelektinės nuosavybės valdymas

Atviros prieigos centrai

Leidinys

Renginiai

Kontaktai

LSMU Plėtros tarnyba
Adresas: A.Mickevičiaus g. 7, Kaunas
(Medicinos akademija, II aukštas, 203–205 kab.)
Tel. (8 37) 409746
El.paštaspletra@lsmuni.lt
Kontaktai

   Laurynas Jarukas
Plėtros tarnybos vadovas (204 kab.)
Tel. (8 37) 361805 (vietinis 5479)
Mob. tel.: +370 (621) 40567
El. paštas: laurynas.jarukas@lsmuni.lt
   


Jolita Sabalienė
Plėtros tarnybos vadovo pavaduotoja (203 kab.)
Tel. (8 37) 409746 (vietinis 5481)
El. paštas: jolita.sabaliene@lsmuni.lt  

Jolanta Petrylė
Projektų vadovė (205 kab.)
Tel. (8 37) 327303 (vietinis 5476)
Mob.tel.: +370 (646) 34106
El. paštas: jolanta.petryle@lsmuni.lt

   
  Agnė Dorelaitienė
Projektų vadovė  (205 kab.)
Tel. (8 37) 409746 (vietinis 5480)
Mob.tel.: +370 (658) 04955
El. paštas: agne.dorelaitiene@lsmuni.lt
   
Eglė Rimavičienė (laikinai nedirba)
Projektų koordinatorė (205 kab.)
Tel. (8 37) 327303 (vietinis 5478)
Mob.tel.: +370 (629) 00980
El. paštas: egle.rimaviciene@lsmuni.lt
   
   Indrė Bučilkienė
Projektų vadovė (203 kab.)
Tel. (8 37) 409746 (vietinis 5483)
El. paštas: indre.bucilkiene@lsmuni.lt
   
 

Gintarė Kučinskienė
Projektų vadovė (205 kab.)
Tel. (8 37) 327303 (vietinis 5475)
Mob.tel.: +370 (676) 94397
El. paštas: gintare.kucinskiene@lsmu.lt 

Justė Marksienė
Projektų koordinatorė (203 kab.)
Mob.tel.: +370 (654) 76135
El.paštas: juste.marksiene@lsmu.lt

Odeta Liudvinavičenė
Projektų vadovė (205 kab.)
Tel. (8 37) 327303 (vietinis 5477)
El. paštas: odeta.liudvinaviciene@lsmu.lt