Spausdinti

Studijos

Universitete vykdomos pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų bei nepertraukiamos, apimančios pirmąją ir antrąją

Studijospakopas studijos (vadinamos vientisosiomis), taip pat laipsnio nesuteikiančios studijos. Studijos vykdomos nuolatine ir ištęstine studijų forma.

Baigusiems pirmosios, antrosios pakopos ar vientisųjų studijų programas suteikiamas kvalifikacinis (bakalauro arba magistro) laipsnis ir (arba) profesinė kvalifikacija. Baigusiems laipsnio nesuteikiančias studijas (tame tarpe rezidentūros) suteikiama profesinė kvalifikacija.

Pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisąsias studijas organizuoja ir koordinuoja Studijų centras.

Studentams metodinę pagalbą studijų eigos ar organizavimo klausimais ir akademines-administracines paslaugas teikia Informavimo (paslaugų) skyrius.

Rezidentūros studijas organizuoja ir koordinuoja Podiplominių studijų centras.

Trečiosios pakopos (doktorantūros) studijas organizuoja ir koordinuoja Mokslo centras.