Tarpbibliotekinis abonementas (TBA) – tai bibliotekos paslauga, leidžianti vartotojui gauti norimą dokumentą ar jo kopiją iš savo šalies bibliotekų.

LSMU Bibliotekos ir informacijos centro TBA/TTBA paslaugų užsakovais (abonentais) gali būti visi LSMU bibliotekos skaitytojai.
Užsakymai priimami LSMU BIC MA Informacijos paslaugų skyriuje: III a., 304 kab., tel.: (8-37) 39 60 40 (viet. 5330), taip pat el. paštu tba@lsmuni.lt
LSMU BIC VA skyriuje: Tilžės g. 18, tel.: (8 37) 36 33 45, el.paštu natalija.visockiene@lsmuni.lt

Leidinių užsakymo tvarka

1. Užsisakant dokumentą ar jo kopiją, reikia pateikti tikslius duomenis (būtini duomenys paryškinti):
1.1. straipsniui - autorius (autoriai), antraštė, publikacijos šaltinio duomenys (žurnalo pavadinimas, metai, tomas (Nr.), psl.);
Pvz.: Ohno Y, Fujiya H, Goto A, Nakamura A, Nishiura Y, Sugiura T, Ohira Y, Yoshioka T, Goto K. Microcurrent electrical nerve stimulation facilitates regrowth of mouse soleus muscle. Int J Med Sci. 2013, 10(10):1286-94
1.2. knygai - autorius (autoriai)/redaktorius (redaktoriai), antraštė, metai, leidykla, psl.
Pvz.: T.C.Aw, K. Gardiner, J.M. Harrington, Occupational health, Malden(Mass): Blackwell Publishing, 2013. 364 p.
2. Skolinamų dokumentų grąžinimo laiką nurodo dokumentą skolinanti biblioteka.

Užsakymų skaičius neribojamas.

Apie atsiųstus leidinius ar kopijas užsakovas informuojamas el.paštu ar telefonu.

TBA/TTBA paslauga yra mokama pagal LSMU Rektorius 2017 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr.V-375 patvirtintus mokamų paslaugų įkainius:
1. Dokumentų skolinimo mokestį (jį nurodo dokumentą skolinanti biblioteka) bei persiuntimo pašto išlaidas sumoka užsakovas.
2. Straipsnių kopijas apmoka užsakovas ir jos tampa užsakovo nuosavybe.

Pastabos

  1. Pateiktas užsakymas negarantuoja dokumento ar kopijos gavimo.
  2. Per TBA neskolinami šie dokumentai:
2.1. Informaciniai leidiniai: enciklopedijos, žinynai, žodynai, kt.
2.2. Periodiniai leidiniai.
2.3. Seni, reti ir vertingi dokumentai.
2.4. Vienetiniai dokumentai.