Juridinė tarnyba

Tikslas

Atlikti teisinius veiksmus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vardu ir naudai, savo kompetencijos ribose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir visuotinai pripažintais teisės principais.

Kompetencija

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto interesų apimtyje konsultuoti ir teikti informaciją teisės klausimais, rengti teisinę reikšmę turinčius dokumentus, teikti išvadas dėl pateiktų dokumentų atitikties  galiojantiems teisės aktams ir visuotinai pripažintiems teisės principams, atstovauti teisės klausimais, ginti ir atstovauti bylų procesuose,  išskyrus  veiklas, kurioms reikalingos ne teisės, o kitų sričių specialiosios ar bendrosios žinios.

Kontaktai

Juridinė tarnyba
Adresas:
A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas
Kontaktai

Virginijus Kližentis
Vadovas
Tel. (8 37) 395 384 (vietinis – 5562)           
El. paštas: virginijus.klizentis@lsmuni.lt  
Kabineto Nr. 213
 • Valdymo organų sprendimų derinimo klausimai
 • Universiteto procesinis atstovavimas
 • Intelektinės nuosavybės klausimai
Daiva Jankauskaitė
Vadovo pavaduotoja
Tel. (8 37) 302 960 (vietinis – 5494)
El. paštas: daiva.jankauskaite@lsmu.lt
Mob. Nr. 8 659 76438
Kabinetas Nr. 215
Dovilė Urbonaitė
Juristė
Tel. (8 37) 372 175 (vietinis – 5486)
El. paštas: dovile.urbonaite@lsmu.lt 
Mob. Nr. 8 619 84871
Kabineto Nr. 215
 • Statybos rangos teisiniai klausimai
 • Sutarčių teisė
 • Ginčų klausimai (pretenzijos dėl prekių ir paslaugų kokybės)
 • Universiteto procesinis atstovavimas
Ieva Gudukienė
Juristė
Tel. (8 37) 372 172 (vietinis – 5581)
El. paštas: ieva.gudukiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 207
 • Klausimai, susiję su skolų atgavimu
 • Paramos sutartys
 • Įgaliojimai
Indrė Bukauskienė
Juristė
Tel. (8 37) 327 203 (vietinis – 5569)
El. paštas: indre.bukauskiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 104
 • Viešųjų pirkimų sutarčių rengimas
 • Tiekėjų pretenzijų nagrinėjimas
 • Panaudos sutartys 
Živilė Kasperavičienė
Juristė
Tel. (8 37) 327 217 (vietinis - 5582)
El.paštas: zivile.kasperaviciene@lsmuni.lt  
Kabineto Nr. 211
 • Viešųjų pirkimų sutarčių rengimas
 • Tiekėjų pretenzijų nagrinėjimas
 • Autorinės sutartys, kai įsigyjamas autorių teisių objetkas
Mantas Skirmantas
Juristas 
Tel. (8 37) 327 203 (vietinis - 5578)
El. paštas: mantas.skirmantas@lsmu.lt
Kabineto Nr. 211
 • Viešųjų pirkimų sutarčių, įskaitant mažos vertės rangos, rengimas
 • Tiekėjų pretenzijų nagrinėjimas
Gintarė Bukartaitė
Juristė
Tel. (8 37) 395 386 (vietinis – 5492)           
El. paštas: gintare.bukartaite@lsmu.lt
Kabineto Nr. 215
 • Viešųjų pirkimų sutarčių rengimas
 • Tiekėjų pretenzijų nagrinėjimas
 • Bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais
Rimantė Braukylaitė
Juristė
Tel. (8 37) 395 385 (vietinis - 5563)
El. paštas: rimante.braukylaite@lsmu.lt 
Kabineto Nr. 215