Personalo tarnyba

Misija ir tikslas

Garantuoti pagrindinių Lietuvos sveikatos mokslų universiteto funkcijų vykdymą tinkamai formuojant personalo politiką ir planuojant žmogiškuosius išteklius vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir visuotinai pripažintais teisės principais.

Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir visapusiškai tobulindama žmogiškųjų išteklių vadybą, siekia didžiausios vertės Universitetui (visapusiškai išsilavinusios, etiškai atsakingos, kūrybingos bei verslios asmenybės ugdymo).

Kontaktai

Adresas: A. Mickevičiaus g. 7, LT-44307, Kaunas
El. paštas:  personalotarnyba@lsmu.lt
Tel. (8-37) 46 54 16  (vietinis 5509)
Kabineto Nr. 102 
Kontaktai       

 
Personalo tarnybos vadovo pavaduotoja,
laikinai vykdanti Personalo tarnybos vadovo funkcijas,

Edita Markevičienė


Medicinos akademijos darbuotojų priėmimo, atleidimo, darbo sutarčių keitimo klausimai
Atostogų suteikimo klausimai. Konsultacijos darbuotojams dėl privačių interesų deklaravimo

Edita Markevičienė
Personalo tarnybos vadovo pavaduotoja / Atitikties specialistė
Tel. (8-37) 32 73 17 (vietinis - 5506)
El. paštas: edita.markeviciene@lsmu.lt
Kabineto Nr.  102.2

 

Viešųjų konkursų skelbimo, darbuotojų atestavimo, personalo apskaitos ir darbo užmokesčio (PADUS) programos naudojimo klausimai
Medicinos akademijos mokslo institutų darbuotojų priėmimo, atleidimo, darbo sutarčių keitimo klausimai

Irena Juralevičienė
Vyriausioji specialistė
Tel. (8-37) 46 54 15 (vietinis – 5511)
El. paštas: irena.juraleviciene@lsmu.lt
Kabineto Nr.  102

 

Veterinarijos akademijos darbuotojų priėmimo, atleidimo, darbo sutarčių sąlygų keitimo, komandiruočių klausimai 

Gintarė Girskienė
Vyresnioji specialistė
Tel. (8-37) 46 54 14 (vietinis – 5510)
Mob. tel. 8 - 607 80 132
El. paštas: gintare.girskiene@lsmu.lt
Kabineto Nr.  102

  

Projektinio darbo ir komandiruočių klausimai

Ligija Šiaučiukėnienė
Vyresnioji specialistė
Tel. (8-37) 46 54 17 (vietinis – 5523)
Mob. Tel.  8 - 620 81 431
El. paštas: ligija.siauciukeniene@lsmu.lt
Kabineto Nr.  102

 

Darbuotojų darbo laiko apskaitos, komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo klausimai 

Rasa Špakauskienė
Vyresnioji specialistė
Tel. (8-37) 46 54 18 (vietinis – 5508)
El. paštas:  rasa.spakauskiene@lsmu.lt
Kabineto Nr.  102

 

Personalo tarnybos dokumentų (pažymų, darbuotojų pažymėjimų ir kt.) rengimas ir išdavimas 

Asta Kalesevičienė
Vyresnioji specialistė
Tel. (8-37) 46 54 16 (vietinis - 5509)
El. paštas: asta.kaleseviciene@lsmu.lt
Kabineto Nr.  102

 

Darbuotojų pareiginių nuostatų rengimo klausimais

Erika Laurinavičiūtė
Specialistė
Tel.  (8-37) 46 54 19 (vietinis – 5590)
El. paštas: erika.laurinaviciute@lsmu.lt 
Kabineto Nr. 102

 

Edita Butrimė
Programuotoja
Tel. (8-37) 46 54 13 (vietinis – 5558)
El. paštas: edita.butrime@lsmu.lt
Kabineto Nr. 307