Informacinių technologijų centras

Veikla

LSMU ITC veikla apima Universiteto informacinių technologijų (IT) sistemų funkcionavimo, plėtros ir poreikių analizę. IT sistemas apima: techninė įranga, kompiuterių tinklų įranga bei informacinių sistemų programinė įranga. LSMU ITC vykdo šių sistemų projektavimą, diegimą, eksploataciją ir plėtrą. Tai garantuoja pagrindinių Universiteto veiklos sričių funkcionavimą studijų, mokslo ir administravimo srityse.

Kontaktai

Informacinių technologijų centras
Adresas:
Sukilėlių pr. 15, Kaunas
https://pagalba.lsmuni.lt/
remontas@lsmuni.lt
itpirkimai@lsmuni.lt
Visi ITC kontaktai