Akademinė sielovada

Apie mus

LSMU Akademinė Sielovada

Adresas: A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas

Tel. (8 37) 396050 (vietinis – 5572)

El. paštas: sielovada@lsmuni.lt; kapelionas@lsmuni.lt

Kabineto Nr. 018, cokolinis aukštas

 

Sielovada – asmens tikėjimo patirtį, vertybių dvasingumą bei santykius bendruomenėje ir su Dievu kurianti, atnaujinanti ir gilinanti Bažnyčios veikla.

Akademinė sielovada – aukštosios mokyklos ir Bažnyčios bendravimo erdvė, tarpusavio pagalba tarnystėje, tikėjimo ir mokslo bendradarbiavimas akademinėje ir religinėje aplinkoje. Kiekvieną LSMU studentą, dėstytoją, darbuotoją kviečiame išgirsti Dievo žodį, priimti Evangeliją ir susitikus Kristų tikėjimu, viltimi ir meile gyventi kasdienybėje. 
                                                                  
Kviečiame Jus į maldos ir diskusijų grupeles, dalyvauti Taize pamaldose ir susitikimuose, LSMU bendruomenėje švęsti liturgiją, ypač švč. Eucharistiją. Supažindiname su krikščioniškų bendrijų veikla, suteikiame informaciją apie pamaldų tvarką bažnyčiose ir piligrimines keliones. Rengiame paskaitas-diskusijas aktualiomis temomis, patariame rūpimais klausimais. Palydime tikėjimo ir pažinimo kelyje rengiantis sakramentams. Kviečiame švęsti krikščioniškas, visuomenines šventes ir dalyvauti kultūriniuose renginiuose.

Kontaktai

Adresas: A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas

Tel. (8 37) 396050 (vietinis – 5572)

El. paštas: sielovada@lsmuni.lt; kapelionas@lsmuni.lt

Kabineto Nr. 018, cokolinis aukštas

 

 

 Akademine sielovada Artūras Jagelavičius                 
Kapelionas mons.
Tarnybinis mob. 8 61585161
El. paštas: kapelionas@lsmuni.lt

Raimonda Janušauskaitė
Sielovados koordinatorė
Tel. (8 37) 396050 (vietinis – 5572)
Mobil. tel. (8 671) 60300
El. paštas:sielovada@lsmuni.lt

                             

Svetlana Adler-Mikulėnienė
Sielovados koordinatorė (vaiko gimdymo ir auginimo atostogose)