Spausdinti

Inovatyvioji edukacija

Studijų centro inovatyviosios edukacijos skyrius kviečia akademinės bendruomenės narius sekti informaciją naujame puslapyje.

Jame rasite metodines rekomendacijas dėstytojams, naujausią informaciją apie įvairius projektus bei skelbimus apie būsimus mokymus.
Puslapio nuoroda INOEDU

inovatyviosiosedukacijosskyrius-3.png (zoomed, 360x900)


Inovatyviosios edukacijos skyrius:
•  Atstovauja Universitetą nuotolinių studijų srityje; 
•  Viešina nuotolinių studijų įgyvendinimo ir plėtros rezultatus; 
•  Dalyvauja su nuotolinėmis studijomis susijusiose projektinėse veiklose; 
•  Teikia su studijų procesu susijusią analitinę pagalbą; 
•  Skatina edukacijos mokslo plėtrą ir gerųjų praktikų diegimą universitete; 
•  Vykdo Universiteto dėstytojų edukacinės kompetencijos tobulinimo veiklas; 
•  Užtikrina Universitete dirbančių dėstytojų ir edukacijos procese dalyvaujančių darbuotojų profesinių gebėjimų atnaujinimą ir nuoseklią kompetencijos plėtotę.