Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba

Funkcijos

  • konsultuoti rektorių, jo įgaliotus asmenis (padalinių vadovus) ir darbuotojus saugos ir sveikatos klausimais ir teikti pasiūlymus darbuotojų saugos ir sveikatos būklei optimizuoti.
  • organizuoti darbuotojų mokymus saugos ir sveikatos, pirmos pagalbos ir gaisrinės saugos tema.
  • organizuoti ir prižiūrėti privalomus sveikatos tikrinimus Universiteto darbuotojams.
  • organizuoti, koordinuoti ir atlikti pagal kompetenciją profesinės rizikos vertinimą.
  • dalyvauti tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, incidentus, avarijas ir kitus su darbuotojų sauga ir sveikata susijusius įvykius, juos registruoti, išsiaiškinti priežastis ir pan.
  • rengti ir/ar organizuoti parengiant Universiteto darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos norminius teisės aktus.
  • dalyvauti Universiteto darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto veikloje ir teikti informaciją apie saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos būklę, bei atliekamos vidinės kontrolės rezultatus.
  • kontroliuoti kaip laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų ir vykdymo terminų Universiteto padaliniuose.
  • dalyvauti išorės kontrolės institucijų atliekamuose tikrinimuose, informuoti rektorių ir kitus kompetetingus asmenis apie šių tikrinimų rezultatus.
  • instruktuoti įsidarbinančius į Universitetą darbuotojus.

Kontaktai

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba
Adresas: A. Mickevičiaus g. 7, 101 kab.
Kontaktai

 

Rūta Veličkienė
Tarnybos vadovė
Tel. (8 37) 32 72 27 (vietinis – 5570)
Tarnybinis mob.8 615 34376
El. paštas: ruta.velickiene@lsmuni.lt

 

Diana Rupšienė 
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė
Tel. (8 37) 32 72 27 (vietinis – 5557)
El. paštas: diana.rupsiene@lsmuni.lt

 

Eglė Jakšienė
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė
Tel. (8 37) 32 72 27 (vietinis – 5557)
El. paštas: egle.jaksiene@lsmuni.lt

Akvilė Jankauskė
Profesinės sveikatos specialistė
Tel. (8 37) 32 72 27 (vietinis – 5557)
El. paštas: akvile.jankauske@lsmuni.lt

  

Virginijus Sidaravičius
Gaisrinės saugos inžinierius
Tel. (8 37) 39 54 63
Tarnybinis mob. 8 698 17847
El. paštas: virginijus.sidaravicius@lsmuni.lt

Ašigalio g. 2, Kaunas, 28 kab.

                           

 

Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais konsultuoja ir darbuotojams darbo metu, pakeliui į darbą ar iš darbo įvykusius nelaimingus atsitikimus tiria: 

Neuromokslų instituto Palangos klinikoje - Linas Butkus tel. 8 698 58516;
Gyvulininkystės institute – Artūras Šiukščius tel. 8 688 17585; Giedrius Šarauskas tel. 8 620 88316