Spausdinti

Pagalba dėl seksualinio priekabiavimo, persekiojimo, smurto

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas siekia ir skatina įtraukią kultūrą, kuri vertina  lygybę, įvairovę ir palaiko darbo, mokymosi ir socialinę aplinką, kurioje gerbiamos visų studentų teisės ir orumas.

Bet kokios formos priekabiavimas ar neetiškas elgesys universitete laikomas nepriimtinu elgesiu ir nėra toleruojamas. 
Prevencijos tikslais, universitetas parengė priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto Lietuvos sveikatos mokslų universitete prevencijos taisykles.

Visada raginame netylėti, mes Jums galime padėti!

2018 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 107-05 Senate buvo patvirtintos „Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto Lietuvos sveikatos mokslų universitete prevencijos taisyklės“.

Kas yra priekabiavimas, seksualinis priekabiavimas ar smurtas?


Priekabiavimas – nepageidaujamas elgesys, kai lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka.

Seksualinis priekabiavimas – asmeniui, prie kurio priekabiaujama, nepriimtinas ar nepageidaujamas, užgaulus, žodžiu, raštu ar fiziniu veiksmu išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys, kuriuo siekiama sukurti, arba kuriama asmenį, su kuriuo taip elgiamasi, bauginanti, priešiška, jam nemaloni, žeminanti ar žeidžianti aplinka.

Smurtas
– veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksualinis, ekonominis ar kitas poveikis, dėl kurio asmuo patiria neturtinę, fizinę ar materialinę žalą.

Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, smurto ar persekiojimo formos

Priekabiavimas, seksualinis priekabiavimas, smurtas ar persekiojimas gali pasireikšti šiomis formomis:

● 
nepageidaujamas fizinis kontaktas (pvz., plekštelėjimas, glostymas, glamonėjimas, grybštelėjimas, siekimas pabučiuoti, bučiavimas ir k t.) ar tokio kontakto reikalavimas;
● žodinis ar rašytinis žeminimas (įžeidžiantys juokai ir pokštai, nuolatinės pastabos, neapykantos kalba, apkalbos, gandų skleidimas, šmeižtas ir pan.);
● įžeidžiančių paveikslėlių, užrašų ar kitos medžiagos demonstravimas, įžeidūs gestai;
● sąmoningas izoliavimas ar nebendravimas universitetinėje veikloje, atskyrimas nuo socialinių veiklų.

Universitetas sudaro  ir užtikrina galimybes saugiai pranešti apie patirtą smurtą, ar priekabiavimą. Užfiksavus pranešimą bus imamasi efektyvių ir tinkamų priemonių pranešimo ištirti, užtikrinant pranešėjo saugumą ir pagalbą jam. 

Kas gali kreiptis dėl neetiško elgesio, priekabiavimo ar smurto universitete?

Kaip vyksta procesas?

 

Pranešimo elektroninę formą galite rasti ČIA

 

 

Pranešimų nagrinėjimo tvarka

Kas dalyvaus gauto pranešimo nagrinėjime?