Spausdinti

Ikiklinikinių tyrimų centras


      Ikiklinikinių tyrimų centro adresas:
Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras,

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Sukilėlių pr. 13, 425 kab.
LT-50162 Kaunas


             
      
        
Centro vadovė
Prof. Vilma Petrikaitė
El. p. vilma.petrikaite@lsmuni.lt
Tel.: 8 686 29383
 
Centro vizija:
Dinamiškas ir modernus tyrimų centras, teikiantis kokybiškas ikiklinikinių tyrimų paslaugas.

Vertybės:
Lankstumas
Patirtis
Kokybė
Komandinis darbas
Inovatyvumas


Centro veiklos tikslas
– koordinuoti ir vykdyti ikiklinikinius tyrimus.

Centro funkcijos:

koordinuoti užsakymus ikiklinikinių tyrimų vykdymui, organizuoti ikikilinikinių tyrimų veiklas;
vykdyti ikiklinikinius tyrimus;
    
bendradarbiaujant su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų ir VšĮ Kauno klinikinės ligoninės padaliniais, atsakingais už klinikinių tyrimų koordinavimą ir vykdymą, pagal kompetenciją prisidėti prie klinikinių tyrimų vykdymo;
periodiškai atlikti ikiklinikinių tyrimų rinkos poreikių ir pasiskirstymo analizę, jos pagrindu bendradarbiaujant su Universiteto padaliniais rengti ir tobulinti rinkodaros planus;
bendradarbiaujant su Universiteto padaliniais bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų ir VšĮ Kauno klinikinės ligoninės padaliniais, atsakingais už klinikinių tyrimų koordinavimą ir vykdymą, inicijuoti ir organizuoti užsakymų ikiklinikinių tyrimų atlikimui pritraukimą;
plėtoti bendradarbiavimą su nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų srityse;
inicijuoti ir įgyvendinti specialistų kompetencijų ugdymą bei kvalifikacijos kėlimą;
inicijuoti, rengti ir įgyvendinti su ikiklinikiniais tyrimais susijusius projektus pagal nacionalines ir tarptautines programas.


Centro veiklos sritis

Ikiklinikiniai tyrimai apima biologinio aktyvumo/toksiškumo ir kitokius tyrimus ląstelių, audinių, organoidų, organų modelinėse sistemose bei gyvūnuose. Centras taip pat vykdo konsultacijas dėl ikiklinikinių tyrimų planavimo / vykdymo.Ikiklinikinių tyrimų centro paslaugos
Istorija


2018 m. birželio 22 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato nutarimu Nr. 104-03 buvo patvirtinti LSMU Ikiklinikinių tyrimų centro nuostatai. Šis centras savo veiklą pradėjo 2019 m. pradžioje, patvirtinus Centro valdybą ir išrinkus Centro vadovą.

LSMU Ikiklinikinių tyrimų centro veiklą koordinuoja ir jam vadovauja LSMU Medicinos fakulteto Fiziologijos ir farmakologijos instituto profesorė Vilma Petrikaitė. Šis centras glaudžiai bendradarbiauja su LSMU Biologinių tyrimų centru, Vivariumu, LSMU Sveikatos inovacijų vystymo centru ir tyrėjais, dirbančiais skirtinguose LSMU padaliniuose ir atliekančiais ikiklinikinius tyrimus.

Šis centras veikia kaip LSMU ikiklinikinių tyrimų koordinatorius ir konsultantas, vienijantis įvairių sričių LSMU padalinius ir specialistus, atliekančius biologinio aktyvumo/toksiškumo ir panašius tyrimus ląstelėse, organoiduose, audiniuose ar gyvūnuose, ar kitaip susijusius su ikiklinikiniais tyrimais (pvz., kuriančius biologiniams tyrimams reikalingas formuluotes, vertinančiais jų kokybę). Taip pat centras organizuoja susitikimus su kompanijomis, dirbančiomis ikiklinikinių tyrimų srityje, organizuoja mokymus ir konferencijas. 2019 m. gegužės 29 d. centras suorganizavo konferenciją “Mokslinių duomenų valdymas”, skirtą plačiau susipažinti su bioetikos ypatumais ir Duomenų apsaugos reglamentu, taip pat konfidencialumo ir duomenų apsaugos problemomis.