Spausdinti

Svarbiausieji universiteto dokumentai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU strateginės plėtros gairės 2022–2026 m.
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Statutas (383KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU strateginės plėtros gairės 2017–2021 m.
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU struktūra 1 Priedas  2 Priedas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Vidaus tvarkos taisyklės (patvirtinta 2020-03-06)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Vidaus tvarkos taisyklės (neteko galios nuo kovo 9 d)

 

Akademinė etika

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU etikos kodeksas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Teisės ir etikos komisija
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba

 

Išorinis LSMU veiklos vertinimas

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) SKVC direktoriaus įsakymas dėl LSMU akreditavimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU veiklos vertinimo išvados lietuvių k.
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU veiklos vertinimo išvados anglų k.
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU veiklos tobulinimo planas

 

Rektoriaus ataskaitos

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2021 metų rektoriaus ataskaita
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020 metų rektoriaus ataskaita
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2019 metų rektoriaus ataskaita
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2018 metų rektoriaus ataskaita
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2017 metų rektoriaus ataskaita
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2016 metų rektoriaus ataskaita
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2015 metų rektoriaus ataskaita
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2014 metų rektoriaus ataskaita
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2013 metų rektoriaus ataskaita
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2012 metų rektoriaus ataiskaita
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2011 metų rektoriaus ataskaita
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2010 metų rektoriaus ataskaita 

 

LSMU strateginis veiklos planas

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU strateginis veiklos planas 2021 - 2023
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU strateginis veiklos planas 2020–2022
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU strateginis veiklos planas 2019–2021
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  LSMU strateginis veiklos planas 2018 - 2020
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU strateginis veiklos planas 2017 - 2019
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU strateginis veiklos planas 2016 - 2018
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU strateginis veiklos planas 2015 - 2017 m. (428KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU strateginis veiklos planas 2014 - 2016 m. (2,78MB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU strateginės plėtros gairės 2011 - 2016 m. ir jų įgyvendinimo planas (403KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU strateginis veiklos planas 2013 - 2015 m. (666KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU starteginis veiklos planas 2012 - 2014 m. (11MB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU strateginis veiklos planas 2011 - 2013 m. (666KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU strateginis veiklos planas 2011 - 2013 m. priedas (156KB)

 

LSMU finansinės ataskaitos:

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2022 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2021 metų valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2021 m. konsoliduotos finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2021 m. finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2021 m.  III ketvirčio finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2021 m. I pusmečio finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2021 m.  I ketvirčio finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020 metų valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020 m. konsoliduotos finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020 m. finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020 m.  III ketvirčio finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020 m. I pusmečio finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020 m.  I ketvirčio finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2019 metų valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2019 m. konsoliduotos finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2019 m. finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2019 m.  III ketvirčio finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2019 m. I pusmečio finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2019 m.  I ketvirčio finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2018 metų valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2018 m. konsoliduotos finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2018 m. finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2018 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2018 m. I pusmečio finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2018 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2017 m. valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2017 m. konsoliduotos finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2017 m. finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  2017 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2017 m. I pusmečio finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2017 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2016 m. konsoliduotos finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2016 m. valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2016 m. finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2016 m. I pusmečio finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2016 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2016 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2015 m. valstybės turto valdymo, naudojimo ir diponavimo juo ataskaita
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2015 m. finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2015 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2015 m. I pusmečio finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2014 m. konsoliduotos finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2014 m. valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2014 m. finasinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2014 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2014 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2014 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

 

LSMU biudžeto vykdymo ataskaitos

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU biudžeto vykdymo 2022 m. birželio 30 d. ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU biudžeto vykdymo 2022 m. kovo 31 d. ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU biudžeto vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU biudžeto vykdymo 2021 m. rugsėjo 30 d. ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU biudžeto vykdymo 2021 m. birželio 30 d. ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU biudžeto vykdymo 2021 m. kovo 31 d. ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU biudžeto vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU biudžeto vykdymo 2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU biudžeto vykdymo 2020 m. birželio 30 d. ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU biudžeto vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU biudžeto vykdymo 2019 m. gruodžio 31 d. ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU biudžeto vykdymo 2019 m. rugsėjo 30 d. ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU biudžeto vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU biudžeto vykdymo 2019 m. kovo 31 d. ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU biudžeto vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU biudžeto vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU biudžeto vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU biudžeto vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU biudžeto vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU biudžeto vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU biudžeto vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU biudžeto vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaitos 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU biudžeto vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaitos