Spausdinti

Fakulteto istorija ir dabartis

Visuomenės sveikatos fakultetasLSMU Visuomenės sveikatos fakultetas
Adresas: Tilžės g. 18, LT-47181 Kaunas
Tel.(8 37) 32 72 37 
Faksas: (8 37) 24 29 15
Kontaktai

 

Visuomenės sveikatos fakultetas buvo įkurtas atsižvelgiant į šiuolaikinį sveikatos mokslų progresą, remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijomis.

Visuomenės sveikatos fakulteto studijų programos koordinuojamos su Europos Sąjungos šalių programomis. Fakultete rengiami specialistai, galintys dirbti reformuojamoje Lietuvos sveikatos priežiūros sistemoje bei sugebantys konkuruoti naujai atsiveriančioje Europos Sąjungos darbo rinkoje.

Čia kaupiamos žinios apie Lietuvos gyventojų sveikatą, jos stiprinimo galimybes, sveikatos programų kūrimą ir įgyvendinimą bei sveikatos politikos formavimo principus.

Visuomenės sveikatos fakultetas skiriasi nuo kitų Universiteto fakultetų socialine bei humanitarine pakraipa, integruotų žinių apie sveikatą suteikimu bei galimybe įgyti sveikatos vadybos, socialinio darbo ar sveikatos psichologo specialybę. Tai atveria dideles įsidarbinimo galimybes reformuojamoje Lietuvos sveikatos sistemoje.

Didelis dėmesys skiriamas moksliniams tyrimams. Fakultetas didžiuojasi Sveikatos tyrimų institutu, nuolat gerėjančia dėstytojų kvalifikacija, plėtojamomis antrosios pakopos studijų programomis, tarptautiniu bendradarbiavimu mokslo ir studijų srityse, gabiems studentams sudaromomis galimybėmis jau studijų metais įsitraukti į šią veiklą ir planuoti savo karjerą dirbant sveikatos stiprinimo, sveikatos psichologijos, sveikatos vadybos, sveikatos politikos ir socialinio darbo srityse.

 

Džiugu, kad mūsų Fakulteto absolventų kvalifikaciją gerai vertina darbdaviai. Didžioji dalis buvusiųjų studentų sėkmingai surandą darbą. Vėliau kai kurie sėkmingai pratęsia studijas ne tik mūsų Universitete, bet ir užsienio šalių aukštosiose mokyklose.

Visuomenės sveikatos fakultetas yra jauniausias Universiteto fakultetas, įkurtas 1994 m. Per pastaruosius dešimt metų fakultetas išsiplėtė ir sustiprėjo. Šiuo metu tai yra didžiausia institucija Lietuvoje, rengianti naujos kartos visuomenės sveikatos specialistus.

Visuomenės sveikatos fakultetas yra visateisis Europos regiono visuomenės sveikatos mokyklų asociacijos (ASPHER) narys. 2003 m. gruodžio mėn. lankęsi ASPHER ekspertai palankiai įvertino tuometinio Kauno medicinos universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto visuomenės sveikatos vadybos magistrantūros studijų programą. Palankus ASPHER įvertinimas liudija aukštą studijų kokybę. Fakultetas yra PSO bendradarbiaujantis centras lėtinių neinfekcinių ligų kontrolės ir prevencijos srityje.

Visuomenės sveikatos fakulteto misija – aktyviai dalyvauti gyventojų sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimo veikloje, rengiant ir tobulinant visuomenės sveikatos, sveikatos vadybos, socialinio darbo ir sveikatos  psichologijos specialistus, suteikiant žinių ir profesinių įgūdžių, formuojant jų požiūrių bei vertybių sistemą, atliekant mokslinius tyrimus, kurie padeda gerinti dėstytojų kvalifikaciją, skatina idėjų apie visuomenės sveikatą evoliuciją, padeda įrodymais pagrįsti sveikatos stiprinimo ir jos priežiūros veiklą; dalyvaujant sveikatos politikos bei strategijos formavime ir įgyvendinime; bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis ir institucijomis, turinčiomis įtakos gyventojų sveikatai, jos priežiūrai, visuomenės sveikatos mokslui bei mokymui.

Pagrindiniai fakulteto uždaviniai:

  • Užtikrinti specialistų rengimo programų kokybę, siekti, kad ji atitiktų Europos Sąjungos ir ASPHER reikalavimus.
  • Siekti visuomenės sveikatos, socialinio darbo ir sveikatos psichologijos studijų prieinamumo jaunimui ir sveikatos priežiūros bei artimų sektorių darbuotojams.
  • Rengti specialistus, galinčius dirbti reformuojamoje Lietuvos visuomenės sveikatos priežiūros sistemoje bei sugebančius konkuruoti naujai atsiveriančioje Europos Sąjungos darbo rinkoje.
  • Integruotis į visuomenės sveikatos bei socialinių tarptautinių mokslinių tyrimų erdvę.

Mokslinė veikla

Fakultete yra vykdoma mokslinė programa "Visuomenės sveikatos mokslai". Programos tikslas – gauti ir kaupti naujas žinias Lietuvos sveikatos politikos principams pagrįsti, gyventojų sveikatai, gyvenimo kokybei ir sveikatos raštingumui pagerinti; atskleisti naujus fizinės ir socialinės aplinkos veiksnių poveikio sveikatai dėsningumus, ieškoti naujų efektyvių šių veiksnių kontrolės metodų ir priemonių.

Pagrindinės mokslinių tyrinėjimų temos:

  • Lietuvos gyventojų sveikata, gyvenimo kokybė, gyvensena ir sveikatos raštingumas.
  • Šalies sveikatos politikos raida, sveikatos reformos eiga, sveikatos ekonomika, sveikatos netolygumai; aplinkos (socialinių veiksnių, darbo sąlygų, taršos ir kt.) veiksnių poveikis sveikatai.
  • Aplinkos teršalų poveikis organizmui ir žalingo poveikio mažinimo būdai.
  • Profilaktikos priemonių taikymas ir sveikatos programų įgyvendinimas.

Nuolatinį ir produktyvų mokslininkų darbą iliustruoja gausus mokslinių publikacijų skaičius ir veikla moksliniuose projektuose.