Studijų programų komitetai (SPK) ir jų veikla

Pirmosios pakopos studijų programa "Visuomenės sveikata"

Studijų programos komiteto (SPK) sudėtis:

Komiteto pirmininkė – prof. dr. Rūta Ustinavičienė, Aplinkos ir darbo medicinos katedra;

Komiteto pirmininko pavaduotoja – lekt. dr. Jolita Kirvaitienė, Aplinkos ir darbo medicinos katedra;

Komiteto techninė sekretorė – Sigutė Šuliauskė, Aplinkos ir darbo medicinos katedros studijų administratorė;

Komiteto nariai:
doc. dr. Paulius Vasilavičius, Aplinkos ir darbo medicinos katedra;

doc. dr. Vaclovas Šveikauskas, Profilaktinės medicinos katedra;

asist. dokt. Rasa Žutautienė, Aplinkos ir darbo medicinos katedra;

lekt. dr. Vidmantas Vaičiulis, Aplinkos ir darbo medicinos katedra;

asist. dokt. Virginija Zelenytė, Profilaktinės medicinos katedra;

doc. dr. Gvidas Urbonas, Bioetikos katedra;

lekt. dr. Snieguolė Kaselienė, Sveikatos vadybos katedra;

Socialinis partneris – Orina Ivanauskienė (Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja);

Studentų atstovybės deleguotas(-ti) studentų atstovas(-ai).

 

Metiniai darbo planai (SPK nuostatų 16 p.):

2021-2022 m.m.
2020-2021 m.m.

2019-2020 m.m.

2018-2019 m.m.

2017-2018 m.m.

2016-2017 m.m.

2015-2016 m.m.

2014-2015 m.m.

2013-2014 m.m.

2012-2013 m.m.

 

Veiklos ataskaitos (SPK nuostatų 14 p.):

2020-2021 m.m.

2019-2020 m.m. pavasario semestras

2019-2020 m.m. rudens semestras

2018-2019 m.m. pavasario semestras
2018-2019 m.m. rudens semestras

2017-2018 m.m. pavasario semestras
2017-2018 m.m. rudens semestras

2016-2017 m.m. pavasario semestras
2016-2017 m.m. rudens semestras

2015-2016 m.m. pavasario semestras
2015-2016 m.m. rudens semestras

2014-2015 m.m. pavasario semestras
2014-2015 m.m. rudens semestras

2013-2014 m.m. pavasario semestras
2013-2014 m.m. rudens semestras

2012-2013 m.m. pavasario semestras

 

Informacija atnaujinta 2021.10.04

Pirmosios pakopos studijų programa "Socialinis darbas medicinoje"

Studijų programos komiteto (SPK) sudėtis:

Komiteto pirmininkė – doc. Rūta Butkevičienė, Bioetikos katedra;

Komiteto sekretorė – lekt. Polina Šedienė, Bioetikos katedra;

Komiteto nariai:

prof. Linas Šumskas, Profilaktinės medicinos katedra;

doc. Ramunė Jurkuvienė, Bioetikos katedra;

dokt. asist. Lina Danusevičienė, Bioetikos katedra;

dr. Gvidas Urbonas, Bioetikos katedra;

dr. Lina Spirgienė, Slaugos ir rūpybos katedra;

dr. Giedrė Širvinskienė, Sveikatos psichologijos katedra;

Irina Šiaudvytienė, Nacionalinės sveikatos socialinių darbuotojų asociacijos pirmininkė – socialinis partneris;

Aušra Mazgienė, LSMU ligoninė Kauno klinikos, Neonatologijos klinika – socialinis partneris.

Studentų atstovybės deleguotas(-ti) studentų atstovas(-ai):

Guoda Bernotaitė, studijų programos „Socialinis darbas medicinoje“ studentė.

 

Metiniai darbo planai (SPK nuostatų 16 p.):

2019-2020 m.m.

2018-2019 m.m.

2017-2018 m.m.

2016-2017 m.m.

2015-2016 m.m.

 

Veiklos ataskaitos (SPK nuostatų 14 p.):

2019-2020 m.m. pavasario semestras
2019-2020 m.m. rudens semestras

2018-2019 m.m. pavasario semestras
2018-2019 m.m. rudens semestras

2017-2018 m.m. pavasario semestras
2017-2018 m.m. rudens semestras

2016-2017 m.m. pavasario semestras
2016-2017 m.m. rudens semestras

2015-2016 m.m.

 

Informacija atnaujinta 2020.09.30

Pirmosios pakopos studijų programa "Sveikatos informatika"

Jungtinės su Kauno technologijos universitetu studijų programos komiteto (SPK) sudėtis:

Komiteto pirmininkas

Egidijus Kazanavičius – KTU Kompiuterių katedros profesorius (studijų programų vadovas).

Komiteto nariai:

Agnius Liutkevičius – KTU Kompiuterių katedros docentas (I pakopos studijų programos „Sveikatos informatika“ koordinatorius);

Mindaugas Stankūnas – LSMU Sveikatos vadybos katedros profesorius;

Rima Kregždytė – LSMU Profilaktinės medicinos katedros docentė;

Vytenis Punys – VšĮ „Respublikinė Kauno ligoninė“ IT skyriaus vadovas;

Simonas Janulevičius – informatikos studijų krypties, I pakopos studijų programos „Sveikatos informatika“ studentas;

Laura Račkauskaitė – informatikos studijų krypties, I pakopos studijų programos „Sveikatos informatika“ studentė.

.

Metiniai darbo planai (SPK nuostatų 16 p.):

Vadovaujantis KTU galiojančia tvarka, metinių planų komitetai nerengia.

 

Veiklos ataskaitos (SPK nuostatų 14 p.):

2018-2019 m.m.

2017-2018 m.m. pavasario semestras

2017-2018 m.m. rudens semestras

2016-2017 m.m. pavasario semestras

2016-2017 m.m. rudens semestras

2015-2016 m.m. pavasario semestras

2015-2016 m.m. rudens semestras

 

Informacija atnaujinta 2019.10.02

Pirmosios pakopos studijų programa "Sveikatos psichologija" ir antrosios pakopos studijų programa "Klinikinė sveikatos psichologija"

Jungtinio studijų programų komiteto (SPK) sudėtis:

Komiteto pirmininkė – prof. Nida Žemaitienė, Sveikatos psichologijos katedra;

Komiteto sekretorė – lekt. Jolita Jonynienė, Sveikatos psichologijos katedra;

Komiteto nariai:

prof. Dalia Antinienė, Sveikatos psichologijos katedra;

prof. Kastytis Šmigelskas, Sveikatos psichologijos katedra;

lekt. Gita Argustaitė – Zailskienė, Sveikatos psichologijos katedra;

lekt. Irina Banienė, Sveikatos psichologijos katedra;

lekt. Alicja Juškienė, Elgesio medicinos klinika;

prof. Jolanta Kuznecovienė, Bioetikos katedra;

lekt. Linas Leonas, Sveikatos psichologijos katedra;

lekt. Šarūnė Magelinskaitė – Legkauskienė, Sveikatos psichologijos katedra;

lekt. Laura Sapranavičiūtė – Zabazlajeva, Sveikatos psichologijos katedra;

doc. Vesta Steiblienė, Psichiatrijos klinika;

Socialiniai partneriai:

Mindaugas Jasulaitis, UAB „Romuvos klinika“, psichiatras psichoterapeutas;

Valija Šap, klinikinė sveikatos psichologė;

Studentų atstovybės deleguoti studentų atstovai.

 

Metiniai darbo planai (SPK nuostatų 16 p.):
2021-2022 m.m.
2020-2021 m.m.

2019-2020 m.m.

2018-2019 m.m.

2017-2018 m.m.

2016-2017 m.m.

2015-2016 m.m.

2014-2015 m.m.

2013-2014 m.m.

2012-2013 m.m.

 

Veiklos ataskaitos (SPK nuostatų 14 p.):
2020-2021 m.m.

2019-2020 m.m. pavasario semestras
2019-2020 m.m. rudens semestras


2018-2019 m.m. pavasario semestras
2018-2019 m.m. rudens semestras

2017-2018 m.m. pavasario semestras
2017-2018 m.m. rudens semestras

2016-2017 m.m. pavasario semestras
2016-2017 m.m. rudens semestras

2015-2016 m.m. veiklos ataskaita

2014-2015 m.m. veiklos ataskaita

2013-2014 m.m. veiklos ataskaita

2013-2014 m.m. plano įvykdymas


2012-2013 m.m. veiklos ataskaita

 

Informacija atnaujinta 2020.10.07

Antrosios pakopos studijų programa "Taikomoji visuomenės sveikata"

Studijų programos komiteto (SPK) sudėtis:

Komiteto pirmininkė – doc. dr. Auksė Domeikienė, Profilaktinės medicinos katedra;
Komiteto pirmininkės pavaduotoja – lekt. dr. Vilma Žaltauskė, Profilaktinės medicinos katedra;
Komiteto sekretorė – lekt. dr. Lolita Šileikienė, Profilaktinės medicinos katedra;

Komiteto nariai:

prof. dr. Linas Šumskas, Profilaktinės medicinos katedra;
doc. dr. vyresn. Mokslo darbuotojas Mindaugas Štelemėkas, Profilaktinės medicinos katedra, Sveikatos tyrimų institutas; doc. dr. Gintarė Kalinienė, Aplinkos ir darbo medicinos katedra;
doc. dr. Gvidas Urbonas, Bioetikos katedra;
asist. Laura Miščikienė, Sveikatos vadybos katedra;
asist. dr. Virginija Marcinkevičienė, Profilaktinės medicinos katedra;
Socialinis partneris – Tomas Steponkus, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vadovas.
Socialinis partneris – Gerda Kuzmarskienė, Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė.
Studentų atstovybės deleguotas(-ti) studentų atstovas(-ai) – Greta Malijauskaitė

 

Metiniai darbo planai (SPK nuostatų 16 p.):

2021-2022 m.m.

2020-2021 m.m.

2019-2020 m.m.

2018-2019 m.m.

2017-2018 m.m.

2016-2017 m.m.

2015-2016 m.m.

2014-2015 m.m.

 

Veiklos ataskaitos (SPK nuostatų 14 p.):

2020-2021 m.m.

2019-2020 m.m. pavasario semestras
2019-2020 m.m. rudens semestras


2018-2019 m.m. pavasario semestras
2018-2019 m.m. rudens semestras

2017-2018 m.m. pavasario semestras
2017-2018 m.m. rudens semestras

2016-2017 m.m. pavasario semestras
2016-2017 m.m. rudens semestras

2015-2016 m.m. pavasario semestras
2015-2016 m.m. rudens semestras

2014-2015 m.m. pavasario semestras
2014-2015 m.m. rudens semestras

2013-2014 m.m. pavasario semestras

Informacija studentams:

Pokyčiai 2020-2021 m.m.

Antrosios pakopos studijų programa "Visuomenės sveikatos vadyba"

Studijų programos komiteto sudėtis:

Komiteto pirmininkė – prof. Skirmantė Sauliūnė, Sveikatos vadybos katedra;

Komiteto pirmininko pavaduotojas – prof. Mindaugas Stankūnas, Sveikatos vadybos katedra;

Komiteto sekretorė – dr. Jurgita Vladičkienė, Sveikatos vadybos katedra;

Komiteto nariai:

dr. Mindaugas Štelemėkas, Sveikatos tyrimų institutas;

asist. Vilma Jasiukaitienė, Sveikatos vadybos katedra;

asist. Kristina Astromskė, Sveikatos vadybos katedra;

doc. dr. Paulius Vasilavičius, Aplinkos ir darbo medicinos katedra;

Socialinis partneris – Tomas Kuzmarskas, LSMU ligoninės Kauno klinikų direktoriaus valdymui ir plėtrai pavaduotojas;

Studentų atstovybės deleguotas(-ti) studentų atstovas(-ai).

 

Metiniai darbo planai
2021-2022 m.m.

2020-2021 m.m.

2019-2020 m.m.

2018-2019 m.m.

2017-2018 m.m.

2016-2017 m.m.

2015-2016 m.m.

2014-2015 m.m.

2013-2014 m.m.

2012-2013 m.m.

Veiklos ataskaitos
2020-2021 m.m. metinė ataskaita

2019-2020 m.m. pavasario semestras
2019-2020 m.m. rudens semestras

2018-2019 m.m. pavasario semestras
2018-2019 m.m. rudens semestras

2017-2018 m.m. pavasario semestras
2017-2018 m.m. rudens semestras

2016-2017 m.m. pavasario semestras
2016-2017 m.m. rudens semestras

2015-2016 m.m. pavasario semestras
2015-2016 m.m. rudens semestras

2014-2015 m.m. pavasario semestras
2014-2015 m.m. rudens semestras

2013-2014 m.m. pavasario semestras
2013-2014 m.m. rudens semestras

2012-2013 m.m. pavasario semestras


Informacija atnaujinta 2021.09.30

Antrosios pakopos studijų programa "Gyvensenos medicina"

Studijų programos komiteto (SPK) sudėtis:

Komiteto pirmininkė – doc. dr. Auksė Domeikienė, Profilaktinės medicinos katedra; 
Komiteto pirmininkės pavaduotoja – lekt. dr. Vilma Žaltauskė, Profilaktinės medicinos katedra;
Komiteto sekretorė – lekt. dr. Lolita Šileikienė, Profilaktinės medicinos katedra;

Komiteto nariai:

prof. dr. Linas Šumskas, Profilaktinės medicinos katedra;
doc. dr. vyresn. Mokslo darbuotojas Mindaugas Štelemėkas, Profilaktinės medicinos katedra, Sveikatos tyrimų institutas; 
doc. dr. Gintarė Kalinienė, Aplinkos ir darbo medicinos katedra; 
doc. dr. Gvidas Urbonas, Bioetikos katedra; 
asist. Laura Miščikienė, Sveikatos vadybos katedra; 
asist. dr. Virginija Marcinkevičienė, Profilaktinės medicinos katedra; 
Socialinis partneris – Tomas Steponkus, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vadovas. 
Socialinis partneris – Gerda Kuzmarskienė, Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė. 
Studentų atstovybės deleguotas(-ti) studentų atstovas(-ai).

 

Metiniai darbo planai (SPK nuostatų 16 p.):
2020-2021 m.m.

2019-2020 m.m.

2018-2019 m.m.

2017-2018 m.m.

2016-2017 m.m.

 

Veiklos ataskaitos (SPK nuostatų 14 p.):

2019-2020 m.m. pavasario semestras
2019-2020 m.m. rudens semestras


2018-2019 m.m. pavasario semestras
2018-2019 m.m. rudens semestras

2017-2018 m.m. pavasario semestras
2017-2018 m.m. rudens semestras

2016-2017 m.m. pavasario semestras
2016-2017 m.m. rudens semestras

 

Informacija atnaujinta 2020.09.30

Studijų programų komitetų nuostatai, asmenys, atsakingi už SPK veiklų viešinimą, ir kita aktuali informacija

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) studijų programų komitetai savo veiklą organizuoja vadovaudamiesi 2021 m. balandžio 22 d. LSMU senato nutarimu Nr. 148-04 patvirtintais "Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų programų komitetų nuostatais":

SPK nuostatuose įtvirtintos Komiteto Pirmininko funkcijos:
15.1. organizuoti Komiteto veiklą;
15.2. rengti Komiteto kasmetinį veiklos planą ir praėjusių mokslo metų ataskaitą bei teikti jį tvirtinti dekanui;
15.3. dalyvauti atitinkamos studijų krypties ir pakopos savianalizės suvestinės teikimo išoriniam vertinimui rengimo procese;
15.4. atstovauti studijų programai(oms) Lietuvos ir užsienio renginiuose;
15.5. paskirstyti Komiteto nariams (dėstytojų ir studentų, socialinių partnerių) atsakomybes ir užduotis, kurias nariai įsipareigoja atlikti.

SPK nuostatuose įtvirtintos Komiteto pareigos:
25.1. vykdyti Komitetui patikėtas (nustatytas) funkcijas;
25.2. teikti raštu fakulteto dekanui bei prorektoriui studijoms praėjusių mokslo metų Komiteto veiklos ataskaitą;
25.3. viešinti Komiteto kasmetines ataskaitas bendruomenei;
25.4. teikti informaciją apie studijų programos kokybės rodiklius ir kitus duomenis studijas vykdantiems padaliniams, dekanatui, krypties savianalizės rengimo grupei bei kitiems padaliniams, susijusiems su kuruojamos studijų programos(ų) kokybės užtikrinimu;
25.5. Komiteto nariai privalo dalyvauti Komiteto posėdžiuose, pasakomą nuomonę grįsti faktais, laiku ir tinkamai atlikti pavestus darbus, laikytis akademinės etikos reikalavimų.

Vadovaujantis fakulteto tarybos 2017 m. spalio 9 dienos nutarimu (protokolo Nr. VSF8-12), SPK pirmininkai kiekvienais mokslo metais, ne vėliau kaip iki spalio 10 d. turi atsiskaityti VSF tarybos posėdyje už praėjusių mokslo metų komiteto veiklą.

Visuomenės sveikatos fakulteto dekanės 2020 m. vasario 19 d. potvarkiu Nr. VSF1-30 yra paskirti SPK nariai, atsakingi už komitetų veiklos viešinimą universiteto interneto svetainėje. Paskirtieji asmenys turi pateikti VSF prodekanui aukščiau minėtų dokumentų elektronines kopijas pdf formatu elektroniniu paštu atitinkamai ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d.

 

Informacija atnaujinta 2021.09.28