Spausdinti

Studijų paskolos

Pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studentai, doktorantai, rezidentai, t. y. asmenys, turintys studento statusą turi teisę gali gauti šių tipų valstybės remiamas paskolas:

  • paskolą studijų kainai sumokėti. Paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Paskola išmokama į aukštosios mokyklos sąskaitą;
  • paskolą gyvenimo išlaidoms. Ši paskola (iki 3680 eurų per metus) išmokama lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį iki liepos 1 dienos (paskutinio kurso studentams - iki studijų pabaigos) į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą;
  • paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Ši paskola (iki 2760 eurų per metus) išmokama į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą vienu kartu.

Visos paskolos teikiamos tik einamiesiems studijų metams. Pavasarį vyksta konkursas valstybės remiamoms paskoloms gauti tik pavasario semestrui.

Ne vėliau kaip einamųjų metų rugpjūčio 20 d. Valstybinis studijų fondas savo interneto svetainėje skelbia rudens semestro paskolų teikimo pradžią, prašymų teikimo termino pradžios ir pabaigos datas, numatomą pasiūlymo sudaryti paskolų sutartis datą ir standartines paskolos sutarties su studentu sąlygas. Einamųjų metų pavasario semestrą ši informacija paskelbiama ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 1 d.

Studentas, norėdamas gauti valstybės remiamą paskolą, privalo Valstybinio studijų fondo tinklalapyje užpildyti ir pateikti nustatytos formos prašymą. Užpildyti paraišką galima prisijungus per Fondo informacinę sistemą IS PASKOLA (https://studentai.vsf.lt/studentai/).

Daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/vrpaskolos

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atsakingas asmuo už valstybės remiamų paskolų administravimą:

Studijų centro vyresnioji specialistė doc. dr. Jurgita Dailidavičienė, tel.: +(370) 620 23302, +(370) 685 47251, el. paštas: jurgita.dailidaviciene@lsmu.lt