Spausdinti

EIT Health

Apie „EIT Health“  

 


 

 

  

EIT Health (liet. Europos inovacijų ir technologijų sveikatos srities bendruomenė) – ne pelno siekianti organizacija, viena iš didžiausių Europos viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerysčių sveikatos priežiūros inovacijų srityje. „EIT Health“ yra unikalus Europos tinklas, apimantis 140 partnerių, įskaitant didžiausias bendroves, universitetus, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centrus, ligonines ir institutus. Tai yra viena didžiausių sveikatos srities viešai finansuojamų iniciatyvų, ją remia Europos Komisija ir Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT).

EIT Health InnoStars – viena iš septynių geografinių „EIT Health“ sričių, kur pagrindinis dėmesys skiriamas pažangesnėms šalims, kurios Europos inovacijų diegimo rezultatų suvestinėje (EIS) laikomos vidutinėmis novatorėmis. „InnoStars“ regionas apima pusę Europos, įskaitant Lenkijos, Vengrijos, Italijos, Portugalijos regionus bei šalis, kurios yra įtrauktos į Regioninę inovacijų sistemą: Baltijos šalis, Kroatiją, Slovakiją, Čekiją, Slovėniją, Graikiją, Rumuniją. Šioje teritorijoje sutelkta daugiausiai inovacijoms skirtų Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESIF) lėšų – iki 2023 m. tam skirta 20 milijardų eurų. „InnoStars“ pagrindinį dėmesį skiria verslumo, novatoriškumo ir švietimo sveikatos priežiūros, sveikos gyvensenos ir aktyvios senatvės sritims.

EIT regioninė inovacijų programa (EIT RIS) buvo sukurta Europos inovacijų ir technologijos instituto („EIT“) siekiant panaikinti skirtumą tarp regionų, kurie yra inovacijų lyderiai ir kuriuose vykdoma plėtra. Programą įgyvendina vietiniai centrai. Sveikatos apsaugos srityje programa vykdoma nuo 2016 m., ją koordinuoja „EIT Health InnoStars“. Programą apima 13 EIT sveikatos centrų, įsteigtų 12 Centrinės, Rytų bei Pietų Europos šalyse. Šie centrai laikomi prieigos prie geriausių universitetų, įmonių ir jų projektų tinklo visoje Europoje taškais. Programos tikslas – įtraukti regionus, kuriuose ji veikia, atrasti jų išskirtinius inovacijų išteklius ir pritraukti vietinių investuotojų, kad jie dalyvautų visos Europos programose ir konkursuose. Programa įgyvendinama įtraukiant vietos centrą – Lietuvos sveikatos mokslų universitetą.

Nuo 2018 m. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas koordinuoja EIT Health veiklas Lietuvoje drauge su Kauno technologijos universitetu. Nuo 2018 m. organizuoja daugiau kaip 15 mokslo ir inovacijų renginių, kūrybinių dirbtuvių, konkursų ir t.t. Į renginius pritraukta daugiau kaip 1500 sveikatos inovacijų ekosistemos narių. Šių veiklų dėka yra stiprinima sveikatos inovacijų ekosistema Lietuvoje bei atveriamos plačios galimybės inovatyvių idėjų įgyvendinimui bei plėtrai.

Daugiau informacijos: www.eithealth.eu

Daugiau informacijos apie galimybes inovatyvių idėjų autoriams: https://innostarter.eithealth.eu


Kontaktai: 

Irina Kolomiiets, LSMU Plėtros tarnybos projektų vadovė

Mobilus telefonas +37060231382; el.paštas: irina.kolomiiets@lsmuni.lt