Viešųjų pirkimų tarnyba

Kontaktai

Viešųjų pirkimų tarnyba
Adresas: 
A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas
Kontaktai

Giedrė Plėštienė
Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė
El. paštas: giedre.plestiene@lsmuni.lt
Tel. (8 37) 37 21 70 (Vietinis – 5574)
Mob.tel. 8 645 30 346

Mantas Skirmantas
Viešųjų pirkimų tarnybos vadovės pavaduotojas
El. paštas: mantas.skirmantas@lsmu.lt
Tel. 8 37 327273 (vietinis – 5580), mob. 8 683 37162


Ieva Gudukienė

Viešųjų pirkimų tarnybos specialistė
El. paštas.: ieva.gudukiene@lsmuni.lt
Mob: 869853239


Dalia Petreikienė
Viešųjų pirkimų tarnybos vyriausioji specialistė
El. paštas: dalia.petreikiene@lsmuni.lt
Tel. 8 37 372171 (vietinis - 5579)


Zita Geštautienė
Viešųjų pirkimų tarnybos specialistė
El.paštas: zita.gestautiene@lsmuni.lt 
Tel. 8 37 395816 (vietinis - 5500)
Mob. tel. 8 605 66161

 

Živilė Girdžiutė
Viešųjų pirkimų tarnybos vyresnioji specialistė
El.paštas: zivile.girdziute@lsmuni.lt
Tel. 8 37 327286 (vietinis - 5576)

 

Virginija Lapaitytė
Viešųjų pirkimų tarnybos vyresnioji specialistė
El.paštas: virginija.lapaityte@lsmuni.lt
Tel. 8 37 327288 (vietinis - 5575)

Vyginta Žirniauskaitė
Specialisto padėjėjas
El. paštas: vyginta.zirniauskaite@lsmu.lt
Tel. 8 37 395805 (vietinis – 5578)

 

Rima Apolianskaitė
Viešųjų pirkimų tarnybos vyresnioji specialistė
El. paštas: rima.apolianskaite@lsmu.lt
Tel.: 8 37 395810 (vietinis-5577)

 

Živilė Kasperavičienė
Viešųjų pirkimų tarnybos vyresnioji specialistė
El. paštas: zivile.kasperaviciene@lsmuni.lt
Tel. 8 37 327217, (vietinis- 5582)

 

Loreta Chaziachmetova
Viešųjų pirkimų tarnybos specialistas
El. paštas: loreta.chaziachmetova@lsmuni.lt
Tel. 8-37 372173  (vietinis- 5573)

2017 metų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešųjų pirkimų planas

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-16
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-27
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-32
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-36
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-39
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-45
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-61
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-69
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-76
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-81
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-84
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-87
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-89
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-214
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-216
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-217
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-120
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-121
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-125
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-140
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-151
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-156
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-157
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-159
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-167
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-177
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-180
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-187
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-196
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-226
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-228
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-232
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-237
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-246
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-259
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-265
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-273
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-283
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-285
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  V-294
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  V-312
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-319
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-322
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-347
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-373
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-378
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-399
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-432
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-445
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-457
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-459
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-481
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-497
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-518
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-624
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-636
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-638
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-641
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-657
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-680
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-690
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-691
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-694
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-699
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-704
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-719
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-746
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-765
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-824
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-838
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-888
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-908
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-945
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-970
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-980
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-1005
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-1015
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-1043
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-1049
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-1053
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-1069
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-1086
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-1101
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-1121
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-1138 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-1148
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-1172
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-1181
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-1192 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-1211
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-1272
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) V-1305

 

Planuojami pirkimai: https://www.eviesiejipirkimai.lt/index.php?kuras=0&option=com_vptpublic&task=list&Itemid=65&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&filter_authority=Lietuvos+sveikatos+moksl%C5%B3+universitetas&filter_jarcode=&filter_cpv=&filter_tender=&filter_type=0&filter_proctype=&filter_servicetype=&filter_from=2017-01-01&filter_to=2017-12-31&filter_publishfrom=&filter_publishto=&filter_updatefrom=&filter_updateto=

2018 metų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešųjų pirkimų planas

2019 metų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešųjų pirkimų planas

2020 metų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešųjų pirkimų planas

Pagrindimai dėl pirkimų neatlikimo naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis

Informacija apie vykdomus pirkimus

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas kviečia dalyvauti rinkos konsultacijoje – ĮVAIRIOS STUDIJŲ ĮRANGOS PIRKIMAS

Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą:  https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2022-677258

 

Teisinė informacija

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešojo pirkimo komisijos darbo reglamento, patvirtinto rektoriaus 2020 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-460, pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašo,  patvirtinto Rektoriaus 2020 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-108, pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašo,  patvirtinto Rektoriaus 2020 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-108, pakeitimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašo,  patvirtinto Rektoriaus 2020 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-108, pakeitimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

2020-07-24 d.  rektoriaus įsakymas V-426 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašo,  patvirtinto Rektoriaus 2020 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-108, pakeitimo“

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020-03-19 d. rektoriaus įsakymas V-221 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešojo pirkimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020-08-10 d. rektoriaus įsakymas V-460 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešojo pirkimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašo,  patvirtinto Rektoriaus 2020 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-108, pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašo,  patvirtinto Rektoriaus 2020 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-108, pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašas (2020-02-05 įsakymas Nr. V-108)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. V-22 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus 2018 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-266, pakeitimo patvirtinimo“
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto LSMU rektoriaus 2018 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-266, pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinimo LSMU rektoriaus 2018 m. balandžio 3 d. įsakymų Nr. V-266 pakeitimo patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašas  (aktuali redakcija)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Įsakymas dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus 2018 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-266 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus 2017 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. v-602 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo‘ pakeitimų patvirtinimo“, pakeitimo patvirtinimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašas (aktuali redakcija nuo 2018-04-03 d.) 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašas (aktuali redakcija nuo 2018-01-04d.)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  LSMU Viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašas (nuo 2017 m. liepos 3 d.)
  Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (nuo 2017 m. liepos 1 d.)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU taisyklės (aktuali redakcija nuo 2014-04-14d.)
LSMU taisyklės (aktuali redakcija nuo 2014-04-14d.)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas  (989KB) (2012 m. spalio m. 1 d. redakcija)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslo universiteto supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo taisyklės (381KB) (aktuali redakcija nuo 2014-01-01)
Lietuvos sveikatos mokslo universiteto supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo taisyklės  (aktuali redakcija nuo 2014-01-01)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo taisyklės (aktuali redakcija nuo 2014-08-20)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  LSMU taisyklės ir komisijos darbo reglamentas (aktuali redakcija nuo 2015-11-24)

 

Funkcijos

  • rengia Universiteto kasmetinį prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą;
  • atlieka Universiteto perkamų prekių, paslaugų ir darbų verčių skaičiavimą;
  • rengia viešųjų pirkimų skelbimus, teikia nustatyta tvarka ataskaitas ir informaciją apie vykdomus bei įvykdytus pirkimus;
  • teikia konsultacijas Universiteto padaliniams viešųjų pirkimų organizavimo ir inicijavimo klausimais;
  • organizuoja ir vykdo viešųjų pirkimų procedūras;
  • vykdo rektoriaus, Administracijos ir finansų direktoriaus pavedimus viešųjų pirkimų klausimais.

Uždaviniai

Tarnybos veiklos tikslas – užtikrinti efektyvų Universiteto suplanuotų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vykdymą taupiai ir racionaliai naudojant viešiesiems pirkimams skirtas lėšas bei laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

Tarnybos uždaviniai:

  • koordinuoti viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą Universitete;
  • siekti, kad taupiai ir racionaliai būtų naudojamos viešiesiems pirkimams skirtos lėšos bei pirkimų organizavimo išlaidos;                 
  • užtikrinti viešųjų pirkimų dokumentų atitikimą teisės aktų reikalavimams;
  • užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, operatyvumą, tobulinti viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarką Universitete, siekiant užkirsti kelią galimiems Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimams.