Spausdinti

LSMU SMD

Studentų mokslinė draugija – tai galimybė išreikšti save, išmokti kalbėti prieš auditoriją, diskutuoti, įgyti kuo daugiau trokštamų žinių, savarankiškai atrasti jau žinomas tiesas. Aš be viso to atradau ir artimų bičiulių, mus suartino bendras tikslas, – prof. E. Stalioraitytė.

1945-ieji - metai, itin svarbūs Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslinei draugijai (LSMU SMD). Būtent tada aštuoni Kauno universiteto Medicinos fakulteto jaunieji tyrėjai žengė drąsų, iniciatyvų ir daug žadantį žingsnį: suvienijo jėgas ir įkūrė mokslinį Terapijos būrelį (vadovo pareigas tuomet užėmė docentas, o vėliau ir akademikas, profesorius, Kauno medicinos instituto rektorius Zigmas Januškevičius). Šis įvykis buvo viena iš esminių priežasčių, kodėl 1947-aisiais lapkričio 26-ąją Kauno universiteto pradedančiųjų mokslininkų susirinkime vienbalsiai nuspręsta oficialiai įsteigti Studentų mokslinę draugiją.

Svarbiausia, kad šiandien LSMU SMD gali drąsiai teigti: grupelės ryžtingų žmonių pastangos nenuėjo veltui. Juk didžiuojamės 46 įvairių biomedicinos mokslų būreliais ne tik iš Medicinos, bet ir Veterinarijos akademijų. Be to, daugelis žinomų ir gerbiamų dėstytojų savo studijų laikais praėjo SMD „mokyklą“ ir dabar yra pasiekę mokslinius laipsnius. Verta paminėti, jog nemaža dalis jų apgintų disertacijų yra studentiškų mokslinių darbų tąsa.

Būtent dėl minėtų priežasčių į LSMU SMD veiklą kviečiamas įsitraukti ir yra laukiamas kiekvienas mūsų Universiteto studentas!

SMD VIZIJA IR MISIJA

Vizija: vieninga studentiška bendruomenė, besidominanti naujausiais mokslo laimėjimais bei tendencijomis, kritiškai juos vertinanti ir sugebanti vystyti kokybiškus mokslinius tyrimus.

Misija: vienyti ir skatinti bendradarbiauti studentus, siekiančius įgyti žinių, gebėjimų ir naujų įžvalgų įvairiose mokslinėse srityse, ir ginti jų interesus.

SMD STRUKTŪRA

LSMU SMD veiklą kuruoja mokslinis vadovas prof. dr. Andrius Macas. Už Draugijos darbo organizavimą atsakinga LSMU SMD Valdyba, sudaryta iš įvairių fakultetų bei kursų Universiteto studentų ir kurios pirmininkė šiuo metu yra IV kurso medicinos studentė Kamilė Krauledaitė. Taip pat LSMU SMD absolventai yra kviečiami puoselėti tradicijas ir prisijungti prie Alumni klubo veiklos. Už ilgalaikę veiklą ir ypatingus nuopelnus Draugijai buvusiems nariams yra suteikiamas Garbės nario vardas.

Draugijos valdybos susirinkimai vyksta A. Mickevičiaus g. 9 kiekvieną trečiadienį 17 val.

VEIKLA IR RENGINIAI

Jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų konferencija (JMTK) – kas dvejus metus LSMU SMD organizuojama konferencija, kuri yra atvira Universiteto bendruomenei bei visiems, besidomintiems biomedicinos mokslų naujovėmis. Konferencijoje dalyvauja medicinos, odontologijos, farmacijos, veterinarijos bei kitų biomedicinos sričių studentai nuo pirmojo iki baigiamojo kurso.

Tarptautinė sveikatos mokslų konferencija (International Health Sciences Conference, IHSC) – Lietuvoje unikali studentų organizuojama biomedicinos mokslų konferencija, skirta skatinti tarptautinį bei tarpspecialybinį jaunųjų mokslininkų bendradarbiavimą sprendžiant su sveikatos mokslais susijusias problemas. Ši konferencija taip pat organizuojama kas dvejus metus.

Medicinos mokslų mokykla (MMM) – stovyklos, mokymai, paskaitų ir seminarų ciklai, kurių metu atsakoma į pačius svarbiausius studentų klausimus, susijusius su mokslinio tyrimo pradžia ir vystymu.

Proelium Cerebri – tai intelektualios komandinės protų kovos, kuriose yra laukiami visi Universiteto bendruomenės nariai.

EMSA SMD – renginiai, skirti integruoti LSMU Medicinos fakulteto studentus į tarptautinę bendruomenę, pvz., mainų projektai ar atstovavimas Asamblėjose.

MOKSLINIAI BŪRELIAI

Šiuo metu Studentų mokslinė draugija vienija net 46 skirtingų biomedicinos sričių mokslinius būrelius, kuriuose aktyviai dirbdami bei tyrinėdami studentai rengia multidisciplinines konferencijas, seminarus, vaizdinės medžiagos peržiūras ar budėjimus ligoninėse.

Būrelis vienija studentus, besidominčius ta pačia biomedicinos sritimi, ir suteikia galimybę lengviau bei kokybiškiau atlikti savo mokslinius darbus. Taip pat padeda greičiau įsilieti į klinikinį darbą ir tiksliau suformuoti ateities profesijos perspektyvą, tolimesnę karjerą. Už kryptingumą bei konkretumą tiek mokslinėje, tiek organizacinėje veikloje ne mažiau svarbūs yra ir Būrelyje ugdomi darbo komandoje įgūdžiai.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Adresas: A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307, Kaunas

El. paštas: pirmininkas@smd.lt

LSMU SMD Pirmininkė Kamilė Krauledaitė

Interneto svetainė: www.smd.lt

 

Į LSMU SMD VEIKLĄ KVIEČIAMAS ĮSIJUNGTI KIEKVIENAS MŪSŲ UNIVERSITETO STUDENTAS!

Daugiau informacijos gali rasti čia.