Spausdinti

Studijų programos

Studijų programa – tai nuosekliai semestrais išdėstyti privalomieji reikalavimai, nustatantys  kvalifikacinio laipsnio ir (arba) profesinės kvalifikacijos įgijimo sąlygas, studijuojamuosius dalykus ir jų pasirinkimo taisykles.

Universitete vykdomos trijų pakopų studijos: pirmosios (pagrindinės universitetinės), antrosios ir trečiosios.

Nepertraukiamos studijos, apimančios pirmąją ir antrąją pakopas, vadinamos vientisosiomis. Baigusiesiems nuosekliąsias pirmosios, antrosios pakopos ar vientisąsias universitetines studijas suteikiamas kvalifikacinis (bakalauro arba magistro) laipsnis ir (arba) profesinė kvalifikacija.Studijos vykdomos nuolatine ir ištęstine studijų forma.

 

Dėmesio! Nuo 2017 m. taikoma studijų programų klasifikacija pateikiama skiltyje "Stojantiesiems"