Spausdinti

Reglamentai

Gamtos mokslų bei Medicinos ir sveikatos mokslų sričių doktorantams, įstojusiems į doktorantūrą nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. doktorantūros studijos organizuojamos vadovaujantis šiais dokumentais:

pdf.png (thumb, 100x100)

Mokslo doktorantūros nuostatais, patvirtintais LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. V-739

pdf.png (thumb, 100x100)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos ir sveikatos mokslų srities doktorantūros studijų reglamentu, patvirtintu LSMU Senato 2020 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 136-03 ir patikslintu  LSMU Senato 2021 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 153-04

pdf.png (thumb, 100x100)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto gamtos mokslų srities biofizikos krypties doktorantūros studijų reglamentu, patvirtintu LSMU Senato 2020 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 136-03 ir patikslintu  LSMU Senato 2021 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 153-07

pdf.png (thumb, 100x100)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gamtos mokslų srities biologijos krypties doktorantūros reglamentu, patvirtintas LSMU Senato 2020 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 136-03 ir patikslintu  LSMU Senato 2021 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 153-05

Žemės ūkio mokslų srities doktorantams, įstojusiems į doktorantūrą nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d., doktorantūros studijos organizuojamos vadovaujantis šiais dokumentais:

pdf.png (thumb, 100x100)

 Mokslo doktorantūros nuostatais, patvirtintais LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. V-739

pdf.png (thumb, 100x100)

 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto žemės ūkio mokslų srities doktorantūros studijų reglamentu, patvirtintu LSMU Senato 2020 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 136-03 ir patikslintu  LSMU Senato 2021 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 153-06Gamtos mokslų bei Medicinos ir sveikatos mokslų sričių doktorantams, įstojusiems į doktorantūrą nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. doktorantūros studijos organizuojamos vadovaujantis šiais dokumentais:

pdf.png (thumb, 100x100)

  Mokslo doktorantūros nuostatais, patvirtintais LR Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-149

pdf.png (thumb, 100x100)

 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto biomedicinos mokslų srities doktorantūros studijų reglamentu, patvirtintu LSMU Senato 2017 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 90-12

pdf.png (thumb, 100x100)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto biomedicinos mokslų srities biofizikos krypties doktorantūros studijų reglamentu, patvirtintu LSMU Senato 2017 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 90-13

pdf.png (thumb, 100x100)

Senato nutarimas dėl LSMU biomedicinos ir žemės ūkio mokslų sričių doktorantūros reglamentų patikslinimo, patvirtintas LSMU Senato 2019 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 112-03

pdf.png (thumb, 100x100)

Senato nutarimas dėl LSMU ir VDU biomedicinos mokslų srities biofizikos krypties doktorantūros reglamento patikslinimo, patvirtintas LSMU Senato 2019 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 112-02

 

Žemės ūkio mokslų srities doktorantams, įstojusiems į doktorantūrą nuo 2017 m. rugsėjo 1 d., doktorantūros studijos organizuojamos vadovaujantis šiais dokumentais:

pdf.png (thumb, 100x100)

 Mokslo doktorantūros nuostatais, patvirtintais LR Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-149

pdf.png (thumb, 100x100)

 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto žemės ūkio mokslų srities doktorantūros studijų reglamentu, patvirtintu LSMU Senato 2017 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 90-12

 pdf.png (thumb, 100x100)  Senato nutarimas dėl LSMU biomedicinos ir žemės ūkio mokslų sričių doktorantūros reglamentų patikslinimo, patvirtintas LSMU Senato 2019 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 112-03

 

Doktorantams, įstojusiems į doktorantūrą iki 2017 m. rugsėjo 1 d., doktorantūros studijos organizuojamos vadovaujantis šiais dokumentais:

pdf.png (thumb, 100x100)

Doktorantūros nuostatais, patvirtintais LR Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 561

pdf.png (thumb, 100x100)

 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantūros studijų reglamentu, patvirtintu LSMU Senato 2014 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 47-06 ir patikslintu LSMU senato 2015 m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. 59-06

 pdf.png (thumb, 100x100)  Senato nutarimas dėl LSMU doktorantūros reglamento patikslinimo, patvirtintas LSMU Senato 2019 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 112-01

 

 

Dėl Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos Valstybės biudžetą aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d.

 

Dėl studijų krepšelio grąžinimo

 

pdf.png (thumb, 100x100)

  Mokslo krypčių klasifikatorius, patvirtintas 2019 m. vasario 6 d. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-93