Spausdinti

Apie institutą

LSMU Veterinarijos akademija
Gyvulininkystės institutas
Baisogala
Tel. (8 42) 26 53 83
Kontaktai

 

 

 

 Apie institutą

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės instituto tikslas yra tarptautinio ir nacionalinio lygio biomedicinos mokslų srities zootechnikos ir biologijos krypčių fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas. Instituto misija – užtikrinti Lietuvos kompetenciją ir pažangą gyvulininkystės srityje.

Instituto mokslininkai aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio verslo partneriais, ūkininkais ir jų užsakymu atlieka mokslinius tyrimus, būtinus aktualių problemų sprendimui.

Palaikomi ryšiai su Latvijos, Estijos, Lenkijos, Švedijos, Bulgarijos, Austrijos, Serbijos, Danijos, Slovakijos, Rumunijos, Norvegijos, Vokietijos, Prancūzijos ir JAV mokslininkais.

Institutas yra 6BP kompetencijos tinklo projekto Monika, kurio tikslas harmonizuoti mokslinių tyrimų metodus maisto saugos ir kokybės srityje, partneris. Mokslininkai dalyvauja 7BP REGPOT projektuose Feed-to-Food bei BALTFOODQUAL, Cost veiklose: GEMINI "Motininio organizmo sąveika su gametomis ir embrionais",EPICONCEPT „Epigenetika ir pastojimo aplinka. Pastojimo aplinka kaip epigenetinis svertas optimizuojant maisto gamybą ir žemės ūkio paskirties gyvūnų sveikatą“ bei FAIM "Nedestruktyvių atvaizdavimo ir spektroskopinių metodų optimizavimas ir standartizavimas siekiant patobulinti žemes ūkio gyvūnų kūno struktūrą ir mėsos kokybę" ir  yra aktyvūs tarptautinių mokslinių organizacijų nariai.

 

Mokslinė veikla

Institute parengtas 171 mokslo daktaras ir 12 habilituotų daktarų. Mokslininkai paruošė ir išleido 56 tomus mokslo darbų rinkinio "Gyvulininkystė", 20 monografijų, vadovėlių ir knygų, užregistravo 19 išradybos patentų ir gavo 4 Lietuvos Respublikos Valstybės premijas. Institute buvo sukurta Lietuvos baltųjų kiaulių veislė, tobulinamos Lietuvos juodmargių ir Lietuvos žalųjų galvijų, Lietuvos juodgalvių avių veislės. Paruošta "Veislinių bulių laikymo ir naudojimo Lietuvos technologija", taikoma galvijų embrionų transplantacija. Parengti šalies žemės ūkio gyvūnų mitybos ir efektyvaus pašarų panaudojimo moksliniai pagrindai. Nuo visiško išnykimo išsaugotos ir tiriamos senosios Lietuvos žemės ūkio gyvūnų veislės. Kuriamos ir diegiamos gyvūnų laikymo technologijos, tausojančios aplinką ir užtikrinančios jų gerovę.

Šešiuose skyriuose (Gyvūnų veisimo ir genetikos, Gyvūnų reprodukcijos, Gyvūnų mitybos ir pašarų, Ekologijos,  Eksperimentinės plėtros ir bandymų skyriuose ir Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centre) ir dviejose laboratorijose ( Chemijos, Gyvūnų kilmės patikrinimo) dirba 92 darbuotojai, iš jų 22 mokslininkai–1 habilituotas daktaras, 21 daktaras. Doktorantūroje studijuoja 6 doktorantai. Institutui vadovauja dr. Violeta Juškienė.

Instituto veikla apima gyvūnų genetikos, reprodukcijos biologijos ir genetinių išteklių, gyvūnų mitybos ir produkcijos kokybės, gyvūnų gerovės ir gyvulininkystės poveikio aplinkai tyrimus.

Institutui dalyvaujant integruoto mokslo, studijų ir verslo centro – slėnio „Nemunas“ veikloje, jame kuriamos Gyvūnų pašarų maisto medžiagų virškinamumo tyrimų, Pašarų gamybos ir šėrimo technologijų vertinimo, Gyvūnų genetinių išteklių tyrimo ir ilgalaikio išsaugojimo ex situ laboratorijos, kurios bus Gyvūnų mitybos ir biotechnologijų centro dalimi.

Instituto mokslininkai aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio verslo partneriais, ūkininkais ir jų užsakymu atlieka mokslinius tyrimus, būtinus aktualių problemų sprendimui.

Palaikomi ryšiai su Latvijos, Estijos, Lenkijos, Švedijos, Bulgarijos, Austrijos, Serbijos, Danijos, Slovakijos, Rumunijos, Norvegijos, Vokietijos, Prancūzijos ir JAV mokslininkais.

Institutas yra 6BP kompetencijos tinklo projekto Monika, kurio tikslas harmonizuoti mokslinių tyrimų metodus maisto saugos ir kokybės srityje, partneris. Mokslininkai dalyvauja 7BP REGPOT projektuose Feed-to-Food bei BALTFOODQUAL, Cost veiklose: GEMINI „Motininio organizmo sąveika su gametomis ir embrionais“, EPICONCEPT „Epigenetika ir pastojimo aplinka. Pastojimo aplinka kaip epigenetinis svertas optimizuojant maisto gamybą ir žemės ūkio paskirties gyvūnų sveikatą“ bei FAIM „Nedestruktyvių atvaizdavimo ir spektroskopinių metodų optimizavimas ir standartizavimas siekiant patobulinti žemes ūkio gyvūnų kūno struktūrą ir mėsos kokybę“ir  yra aktyvūs tarptautinių mokslinių organizacijų nariai.

Istorija

Institutas įkurtas 1952 metais. Instituto statusas daugelį kartų keitėsi: buvo valstybinis mokslo institutas, valstybės mokslo įstaiga, universiteto mokslo institutas. Ryšium su Valstybės mokslinių tyrimų įstaigų, susijusių su integruotu mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) plėtra pagal tinklo pertvarkos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 989, nuo 2010 metų sausio 1 d. Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės institutas prijungtas prie Lietuvos veterinarijos akademijos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimą Nr. 951. Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. XI-973 reorganizavus Kauno medicinos universitetą ir Lietuvos veterinarijos akademiją sujungimo į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą būdu nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. Institutas tapo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto  padaliniu.

 

Kontaktai