Spausdinti

Eksperimentinės plėtros ir bandymų skyrius

Eksperimentinės plėtros ir bandymų skyriuje dirba 23 darbuotojai.

Pagrindinis veiklos tikslas –sudaryti reikiamas sąlygas mokslinio tyrimo darbams bei gamybiniams bandymams atlikti, gamybinėmis sąlygomis patikrinti naujų technologijų ir instituto mokslininkų parengtų rekomendacijų efektyvumą, rentabiliai plėtoti gamybą.

 

Istorija

Baisogalos eksperimentinis ūkis, įkurtas 1948 metais, buvo pagrindinė bazė, kurioje atliekami įvairūs moksliniai tyrimai susiję su galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, pašarų gamyba ir jų ruošimo technologijomis. Tuo metu ūkio bendras žemės plotas buvo 2998 ha, tame skaičiuje 2470 ha žemės ūkio naudmenų. Eksperimentinio ūkio įkūrimo pradžioje ūkyje buvo laikomi 235 galvijai, iš kurių 93 melžiamos karvės, 62 avys, 141 žąsis.

Pradėjus stiprėti ūkio ekonominiams rodikliams prie eksperimentinio ūkio buvo jungiami silpnesni ūkiai ir didinami žemės plotai bei gyvulių skaičius. Eksperimentinis ūkis buvo veislininkystės ūkis, laikė elitines Lietuvos juodmargių ir Olandų juodmargių galvijų ir Lietuvos baltųjų kiaulių bandas.

1990 m. Baisogalos eksperimentinis ūkis valdė 6750 ha bendrą žemės plotą, iš kurio 5190 ha žemės ūkio naudmenų. Buvo laikoma 3321 galvijų: iš jų 1100 melžiamų karvių, 3211 kiaulių, 55 arklių, 2083 dedeklių vištų. Ūkyje dirbo 800 darbuotojų.

1963 metais buvo įkurtas Šeduvos eksperimentinis ūkis, kuris 1964 metais patvirtintas Lietuvos juodgalvių avių veislininkystės ūkiu, o nuo 1976 metų - avininkystės ir kailinės  žvėrininkystės specializuotu ūkiu. Buvo laikoma 2020 avių, iš jų 1340 ėriavedžių, 14480 kailinių žvėrelių, iš jų 11917 audinių ir 2563 lapių.

1975 metais įkurtas Vėriškių eksperimentinis ūkis, kuris buvo specializuotas parodomasis kiaulininkystės ūkis. Jame buvo sukomplektuota Lietuvos baltųjų kiaulių banda, laikoma 1000 kiaulių, bei atliekami kiaulių veislininkystės tyrimai.

1976 metais įkurtas Merkio eksperimentinis ūkis - specializuotas pašarų gamybos ūkis, turintis laistomas ganyklas. Jame mokslininkai atlikdavo pašarų gamybos tyrimus.

1975 metais buvo sukurtas Baisogalos tarpūkinis susivienijimas, kurį sudarė Baisogalos, Šeduvos, Vėriškių ir Merkio eksperimentiniai ūkiai.

Iki 1990 m. Lietuvos gyvulininkystės institutas bandymų tikslams naudojo 4 skirtingos specializacijos ūkius, kurie valdė 19519 ha bendrą žemės plotą, iš kurio 15091 ha sudarė žemės ūkio naudmenos. Buvo laikomi 9178 galvijai, iš jų 2750 melžiamų karvių, 9415 kiaulių, 136 arkliai, 1792 avys ir 14480 kailinių žvėrelių. Ūkiuose dirbo 2022 darbuotojai.

Atkūrus nepriklausomybę, Baisogalos eksperimentinis ūkis buvo suskaldytas. Dalis žemės ir turto atiduota pajininkams. Susikūrė Baisogalos žemės ūkio bendrovė. Trečdalis eksperimentinio ūkio turto atiteko naujai įkurtam Bandymų skyriui. Ūkyje liko 600 galvijų, iš kurių 200 melžiamų karvių ir 400 kiaulių, iš kurių 40 paršavedžių. Eksperimentinės plėtros ir bandymų skyriuje liko dirbti 113 darbuotojų. Susiklosčius sudėtingai situacijai rinkoje bei sumažėjus gyvulininkystės produkcijos supirkimo kainoms, 2002 m. gyvulių skaičių Bandymų skyriuje teko mažinti. Liko 275 galvijai, o kiaulių auginimo buvo visiškai atsisakyta. Situacijai žemės ūkyje gerėjant, pastaraisiais metais galvijų banda didinama. 

 

Veikla

Eksperimentinės plėtros ir bandymų skyrius yra ūkiskaitinis padalinys, išgyvenantis iš savo ūkinės veiklos ir pajamų, gaunamų už parduodamą produkciją. Bendras žemės plotas – 757,62 ha, t.t. žemės ūkio naudmenos – 742,49 ha. Auginamos pašarinės, grūdinės ir aliejinės kultūros. Bandymų skyrius specializuojasi pieno-mėsos galvijininkystėje. Ūkyje laikomi 349 galvijai, iš jų 184 – galvijų prieauglis, 165 – melžiamos karvės, tarp kurių 23 – genofondinės.

Skyrius pagrindines pajamas gauna parduodamas pieną ir grūdus. Skyrius pašarams augina kukurūzus ir liucerną, iš kurių gyvuliams kasmet paruošiami baltymingi ir aukštos energetinės vertės pašarai. Pastatytos naujos modernios mėšlidės.

 

Studijos

Veterinarijos akademijos studentai trumpalaikių vizitų metu supažindinami su pažangia gyvulininkystės ūkio organizavimo patirtimi.

 

Kontaktai