Spausdinti

Korupcijos prevencija

Lietuvos sveikatos mokslų universitete ypatingas dėmesys skiriamas korupcijos prevencijai, kurios tikslas – išsiaiškinti ir šalinti korupcijos universitete prielaidas vykdant studijas, mokslinę veiklą, dalyvaujant žmogaus ir gyvūno sveikatos priežiūros paslaugų teikime; užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę universiteto, jo darbuotojų veiklą; ugdyti Universiteto darbuotojų, studentų ir  visuomenės nepakantumą korupcijai bei užtikrinti visuomenės pasitikėjimą mūsų įstaiga.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ragina visus asmenis, susidūrusius su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika įstaigoje (kyšininkavimu, tarpininko kyšininkavimu, papirkimu, piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, įgaliojimų viršijimu ir kita korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, jeigu ji padaryta teikiant viešąsias paslaugas, darbuotojams įgyvendinant jiems priskirtus uždavinius, kai siekiama sau ar kitiems asmenims naudos), netylėti ir būtinai apie tai pranešti asmeniui, atsakingam už korupcijos prevencijos vykdymą ir kontrolę universitete – Juridinės tarnybos vadovo pavaduotojai Daivai Jankauskaitei  asmeniškai raštu arba siunčiant (pateikiant) pranešimą:

 

El. paštu: daiva.jankauskaite@lsmu.lt
Adresu
: Juridinė tarnyba 215 kab., A. Mickevičiaus g. 9, LT 44307 Kaunas 
Telefonu: (8 37) 302 960 darbo dienomis 09:30 – 17:30 val.

Anonimiškumą garantuojame.  

STT apie korupciją galima pranešti:
- Raštu;
- palikti pranešimą STT, pasirinkus STT internetinėje svetainėje nuorodą „Pranešti“;
- visą parą veikiančiu  „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33
- elektroniniu paštu pranesk@stt.lt

 

Baudžiamoji atsakomybė už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

KORUPCIJOS PREVENCIJOS LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETE 2021–2023 METŲ PROGRAMA

Informacija kaip įgyvendinami STT korupcijos rizikos analizės 2021-10-29 išvadoje Nr.4-01-8119 pateikti pasiūlymai