Neuromokslų instituto veikla

Apie institutą

LSMU Neuromokslų institutas
Adresas: Eivenių g. 4, LT-50161 Kaunas
Tel. (8 37) 302951
Kontaktai
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų institutas yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Medicinos akademijos (MA) padalinys, kuriame atliekami tarptautinio ir nacionalinio lygio biomedicinos, fizinių ir socialinių mokslų sričių neuromokslų ir elgesio medicinos tematikos ilgalaikiai fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai bei eksperimentinės (socialinės) plėtros darbai, kuris sudaro sąlygas studentų studijoms, dėstytojų ir kitų specialistų kvalifikacijos kėlimui, rengia mokslininkus ir specialistus, dalyvauja teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Šiuo metu Institutas vykdo mokslo programą "Nervų sistemos ligų tyrimai bei klinikinių sprendimų tobulinimas".

Neuromokslų institutas pagal savo kompetenciją nuo 2014 m. dalyvauja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Retų neurochirurginių ligų centro veikloje, ir kartu su LSMUL KK Neurochirurgijos klinika, nuo 2016 m. gruodžio mėn. dalyvauja EK Europos referentinių tinklų suaugusių žmonių retų galvos smegenų navikų programos veikloje (EURACAN, European reference network for rare adult cancers (solid tumours), subgroup Brain tumours). Taip reikšmingais fundamentiniais tyrimais prisidedama prie retų ligų klinikinių sprendimų tobulinimo.

NI mokslininkai kartu su Lietuvos sergančiųjų galvos smegenų navikais ir jų globėjų draugija aktyviai dalyvauja paramos grupės sergantiems žmonėms ir jų artimiesiems veikloje ir teikia mokslinę, informacinę ir psichologinę pagalbą.

Pagrindinė veiklos rūšis: gamtos mokslų (biologijos N010, biofizikos N011, biochemijos N004), medicinos ir sveikatos mokslų (medicinos M001, visuomenės sveikatos M004, slaugos M005), ir socialinių mokslų (psichologijos S006) sričių fundamentiniai tiriamieji ir klinikiniai darbai.

Institute yra 9 laboratorijos, Palangos klinika, administracija ir ūkio bei paslaugų grupė. Institute šiuo metu dirba apie 160 darbuotojų, iš kurių 58 mokslo daktarai ir 15 mokslo tyrėjų, neturinčių (iš jų – 6 doktorantai) mokslo laipsnio.
 

 Informacija atnaujinta 2022-02-07

Istorija

LSMU Neuromokslų institutas įsteigtas 2011 m. liepos 1 d., reorganizavus LSMU Biomedicininių tyrimų institutą, kurio ištakos siekia 1957 m., kai buvo įkurta Elektroencefalografijos laboratorija.

LSMU Elgesio medicinos institutas įsteigtas 2012 m. gegužės 1 d., reorganizavus LSMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutą, kurio ištakos siekia 1969 m.

Nuo 2018 m. sausio 1 d., vykdant LSMU Tarybos 2017 m. gegužės 24 d. sprendimą Nr. UT-1-12-2 “Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Elgesio medicinos ir Neuromokslų instituto sujungimo”, sujungti du institutai, naujajam reorganizuotam mokslo institutui paliekant pavadinimą – Neuromokslų institutas (Institutas, NI).

LSMU Biomedicininių tyrimų institutas įsteigtas 1992 metais Kauno medicinos instituto trečiosios Centrinės mokslinio tyrimo laboratorijos (CMTL) pagrindu. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2003 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1385 patvirtino Kauno medicinos universiteto Biomedicininių tyrimų instituto Statutą, Švietimo ir mokslo ministerija 2003 m. lapkričio 26 d. perregistravo Kauno medicinos universiteto Biomedicininių tyrimų institutą kaip biudžetinę valstybės mokslinių tyrimų įstaigą. Biomedicininių tyrimų institutas nuo 2006 m. įgijo Lietuvos Respublikos biudžeto asignavimų valdytojo statusą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. XI-440 "Dėl pritarimo Kauno medicinos universiteto dalyvavimui reorganizavime" (Žin. 2009-10-20, Nr. 125-5374) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1733 "Kauno medicinos universiteto Biomedicininių tyrimų instituto, Kauno medicinos universiteto Endokrinologijos instituto, Kauno medicinos universiteto Kardiologijos instituto, Kauno medicinos universiteto Psichofiziologijos ir reabilitacijos instituto reorganizavimo prijungimo prie Kauno medicinos universiteto būdu sąlygų aprašas" (Žin. 2009-12-31 Nr. 157-7088), Kauno medicinos universiteto Biomedicininių tyrimų institutas nuo 2010 m. sausio 1 d. reorganizuotas prijungiant jį prie Kauno medicinos universiteto.

Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d., sujungus Kauno medicinos universitetą ir Lietuvos veterinarijos akademiją ir įsteigus Lietuvos sveikatos mokslų universitetą (Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. birželio 30 d. nutarimas Nr. XI-973 "Dėl Kauno medicinos universiteto ir Lietuvos veterinarijos akademijos reorganizavimo ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto patvirtinimo" (Žin., 2010-07-10 Nr.81-4231)), Institutas vadinosi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Biomedicininių tyrimų institutas.

Nuo 2011 m. liepos 1 d., reorganizavus LSMU MA Biomedicininių tyrimų institutą (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Tarybos 2011 m. sausio 31 d. nutarimas Nr. 1-3 "Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto struktūros pertvarkymo"), Institutas vadinasi LSMU Neuromokslų institutas.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas (EMI) įsteigtas 2012 m. gegužės 1 d. reorganizavus LSMU MA Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutą, kurio ištakos siekia 1969 m., kai buvo patvirtinta mokslo tema „Naujo lipotropinio preparato „Atromid“ poveikio tyrimas ligoniams, sergantiems galvos smegenų kraujagyslių ateroskleroze Palangos kurorto sąlygomis“ (1969–1971) ir „Meteorologinių ir balneologinių Palangos kurorto faktorių poveikio tyrimas ligoniams su sutrikusia galvos smegenų kraujotaka“ (1969–1972) (nutarimas Nr.268, 1969-06-20), o kiek vėliau tema „Pravesti tyrimus, siekiant išaiškinti moksliškai pagrįstus reabilitacijos metodus su smegenų kraujotakos sutrikimais Palangos kurorto sąlygomis“ (nutarimas Nr.38, 1969-07-17). Daugiau informacijos apie EMI istoriją bei klimato poveikio tyrimus žmonių sveikatai rasite nuorodose.

 


 Informacija atnaujinta 2022-02-07

Projektai

 


 Informacija atnaujinta 2022-02-07

2022-2024 – bendradarbiaujama Ekhagastiftelsen fondo (Švedija) finansuojamame VDU-LSMU-Varšuvos gyvybės mokslų universiteto projekte “Biologiškai aktyvių ir priešvėžinių junginių įvairavimo tyrimai ekologiniame ir biodinaminiame ūkyje augintuose fermentuotuose gauromečio (Chamerion angustifolium L) lapuose“, LSMU atsakinga vadovė prof. S.Trumbeckaitė

2022-2022 – EK programos Horizon 2020 finansuojamo projekto ID 650003 „EU FET Flagship Human Brain Projectasocijuotasis projektas "Prediction of Neurosurgery Outcome in Parkinson’s Disease“, vadovė dr. A.Saudargienė

2021-2025 – EK finansuojamas COST veiklų projektas CA20122 "Harmonizing clinical care and research on adrenal tumours in European countries", Rytis Stakaitis

2021-2024 – bendradarbiaujama (dr. R.Bernotienė) LMT projekte Nr. S-MIP-21-25 "Aplinkos veiksnių ir genotipo įtaka augalų egzosomų charakteristikoms ir potencialiam taikymui kosmetikai ir farmacijai“, projekto vadovė dr. A.Viršilė (LAMMC)

2021-2023 – bendradarbiaujama (prof. D.Majienė, D.Umbrasas) LMT projekte Nr. 01.2.2-LMT-K718-05-0039 “Pluoštinių kanapių tikslinių metabolitų valdymas COVID-19 simptomus lengvinantiems produktams kurti – TerpenCoTech“, vadovė dr. V.Tilvikienė (LAMMC)

2021-2023 – bendradarbiaujama (dr. A.Bunevičius) LMT finansuojamame projekte Nr. 01.2.2-LMT-K-718-05-0085 „Skaitmeninio fenotipavimo panaudojimas vėžiu sergančių pacientų stebėsenai COVID-19 pandemijos metu", vadovas prof. T.Krilavičius (VDU)

2021-2023 –  bendradarbiaujama (Z.Balion) LMT projekte Nr. 01.2.2-LMT-K-718-05-0052, cTECH, "COVID-19 sukeliamų širdies ir kraujagyslių mitochondrijų funkcijos sutrikimo valdymo technologija”, vadovas prof. E.Stankevičius

2021 m. – bendradarbiaujama (prof. D.Majienė) projekte Nr. S21064 „Propolio veikliųjų junginių taikymas modifikuoto veikimo akių lašų modeliavime ir jų biofarmacinis vertinimas in vitro“, finansuojamas LR Žemės ūkio ministerijos pagal paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020-2022 metų programos priemonę „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ BITE-KK-21-1-00783-PR001, vadovė prof. K.Ramanauskienė

2021 m. – LMT kvietimo „Trumpalaikiai (reikminiai) tyrimai (sveikatos, socialinėje ir kitose srityse), analizė ir diagnostikos diegimas (suderinus su SAM), susiję su COVID-19“ finansuojamas projektas Nr. S-DNR-20-5 „COVID-19 liga persirgusių asmenų psichologinės sveikatos ir neuropsichologinių rodiklių stebėsena“, vadovė dr. A.Pranckevičienė

2021 m. – LMT finansuojamas priemonės „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“ projektas Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0080 „Glioblastomomis sergančių pacientų išeičių ir vėžio kamieniškumo žymenų sąsajų tyrimas“, vadovas dr. G.Steponaitis

2021 m. – LMT finansuojamas priemonės „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“ projektas Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-24-0033 „NRP1 geno raiškos nuslopinimas glioblastomos U87 ląstelėse panaudojant smeigtuko formos RNR (shRNR) technologiją“, vadovas dr. A.Kazlauskas

2021 m. – LMT finansuotas projektas studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-24-0065 „Genetinių žymenų sąsajos su hipofizės adenoma“, vadovė dr. LKriaučiūnienė

2021 m. – LMT projektas studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-24-0075  „MiR7, miR153 ir miR214 raiškos pokyčiai Parkinsonu sergančiųjų kraujo serumo egzosomose“, vadovė dr. P.Vaitkienė

2021 m. – LMT projektas studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Esencialinio tremoro pacientų kognityvinių ir emocinių sunkumų charakterizavimas“, vadovė dr. A.Pranckevičienė

2020-2023 – EK programos Horizon 2020 FLAG-ERA Human Brain Project projektas „Alzheimerio ligos metu stebimo sutrikusio mokymosi daugiaskalinis modeliavimas ir inovatyvūs gydymo metodai" (Multiscale Modelling of Impaired Learning in Alzheimer’s Disease and Innovative Treatments – MILEDI”), vadovė dr. A.Saudargienė

2020-2023 – bendradarbiaujama Lietuvos verslo paramos agentūros ESF finansuojamame projekte Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-02-0037 „Inovatyvaus maisto papildo, skirto vyresniems žmonėms, siekiant išvengti senatvinio silpnumo sindromo ir nepakankamos mitybos būklės, sukūrimas“, vadovas prof. R.Benetis

2020-2022 – LMT finansuojamas mokslininko (dr. Julius Burkauskas) stažuotės (post doc) projektas Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0127 "Sergančiųjų išemine širdies liga kognityvinių funkcijų,endokrininių, aplinkos veiksnių ir miego apnėjos poveikis gyvenimo kokybei ir išgyvenamumui“, vadovas prof. habil.dr. G.Varoneckas. Ataskaitą galite rasti čia.

2020-2022 – LMT finansuojamas mokslininko (dr. Giedrius Steponaitis) stažuotės (post doc) projektas Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0131 „Molekulinio klasifikatoriaus skirto GBM potipio identifikavimui kūrimas remiantis naviko ir vėžio kamieninių ląstelių iRNR profiliu“, vadovas prof. habil.dr. A.Tamašauskas

2020-2022 – LMT finansuojamas projektas Nr. S-MIP-20-51 „Epitranskriptominiai ilgų nekoduojančių RNR pokyčiai, susiję su smegenų ląstelių diferenciacija ir patogeneze – EPIC“, vadovė dr. P.Vaitkienė

2020-2022 – LMT finansuojamas nacionalinės mokslo programos „Sveikas senėjimas“ projektas Nr. S-SEN-20-7 „Gliomoms specifinių ilgų nekoduojančių RNR epitranskriptomo žymenu paieška gliomos kamieninėse ląstelėse ir navikuose – LEADING“, vadovė dr. D.Skiriutė

2020-2021 – bendradarbiaujama (dr. A.Saudargienė) EK programos Horizon 2020 finansuojamo projekto ID 650003 „EU FET Flagship Human Brain Project“ asocijuotame projekte „Modeling Synaptic Plasticity in the Hippocampal Trisynaptic Circuit: Integration to the Brain Simulation Platform – HippoTrisynPlasticity“, vadovas prof. P.Jedlicka (Gyseno universitetas, Vokietija)

2020-2021 – LR Finansų ministerijos Ateities ekonomikos DNR plano projektas „LSMU Neuromokslų psichofiziologinių tyrimų centras (NPTC)“, vadovė doc. V.Steiblienė

2020-2021 – LMT finansuojamas prioritetinių mokslinių tyrimų programos „Gerovės visuomenė“ projektas Nr. S-GEV-20-5 „Lietuvos studentų gyvenimo kokybės rodikliai: probleminio interneto naudojimo ypatumai ir neuropsichologinis profilis – NEUROPIN“, vadovas dr. J.Burkauskas

2020-2021 – LMT finansuojamas nacionalinės mokslo programos „Sveikas senėjimas“ projektas Nr. S-SEN-20-15 „Neurochirurginio Parkinsono ligos gydymo galimybių plėtra pritaikant molekulinius žymenis, Gama peilio technologiją ir individualizuotą dozimetriją – PANORAMA“, vadovas prof. V.P.Deltuva

2020-2021 – LMT finansuojamas nacionalinės mokslo programos „Sveikas senėjimas“ projektas Nr. S-SEN-20-13 „Įvertinti rezistencijos insulinui ryšį su skydliaukės funkcija, psichoemocine būkle ir širdies-kraujagyslių ligų rizikos veiksniais senstant“, vadovė doc. N.Mickuvienė

2020-2021 – LMT finansuojamas Lietuvos-Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo programos projektas Nr. S-LU-20-2 „Su invazyvumu susijusių genų ir jų reguliacijos kelių tyrimai piktybiniuose galvos smegenų navikuose" (Identification of metastasis-associated genes and ways of their regulation in patients with malignant brain tumors), vadovė dr. P.Vaitkienė

2020-2021 – Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas "Mokslinės kvalifikacijos kėlimo ir tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimo stažuotė Berno universitete (Šveicarija)" pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“, dr. A.Saudargienė

2020-2021 – LR SAM valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos programos „Pavojingų cheminių medžiagų poveikio žmogaus sveikatai įvertinimo tarp skirtingą ekspoziciją patyrusių žmonių Lietuvoje“ projektas Nr. S-193 „Pavojingų cheminių medžiagų žmogaus biologinėse terpėse stebėsena (Biomonitoringas), vadovė dr. R.Naginienė

2020 m. – Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas mokslinis tyrimas pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės veiklos kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ tema „Hipofizės adenomos naujų molekulinių žymenų paieška“, vadovė prof. R.Liutkevičienė

2020 m. – bendradarbiaujama (dr. A.Bunevičius) LMT projekte Nr. P-COV-20-50 „COVID-19 distreso termometras“, vadovė dr. I.Bunevičienė (VDU)

2020 m. – bendradarbiaujama (prof. D.Majienė) asociacijos „Santakos slėnis“ LSMU ir KTU projekte Nr. PP54/202 „Apynių perdirbimas į funkcines medžiagas ir jų pritaikymas inovatyvių fitofarmacinių preparatų kūrimui – BioHops“, vadovė dr. V.Kitrytė (KTU)

2019-2020 – EK programos Horizon 2020 finansuojamo projekto ID 650003 “EU FET Flagship Human Brain Project” asocijuotas projektas "Multiscale Hippocampal Models for Neuronal Plasticity: Integration to the Brain Simulation Platform – HippoPlasticity", vadovė dr. A.Saudargienė

2019-2022 – LMT finansuojamas projektas Nr. S-MIP-19-52 "Viršutinių kalnelių neuronų tinklo reikšmė greitai atpažįstant sudėtingus vaizdus", vadovas dr. G.Baranauskas

2019 m. – bendradarbiaujama (prof. D.Majienė) projekte „Propolio biologinio aktyvumo tyrimai  ląstelių modeliuose siekiant kryptingo pritaikymo farmacinių formų modeliavime “, finansuojamas LR Žemės ūkio ministerijos pagal paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017-2019 metų programos priemonę „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ BITE-KK-19-1-00676-PR001, vadovė prof. K.Ramanauskienė

2019 m. – Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas "Mokslinės kvalifikacijos kėlimo ir tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimo stažuotė Bostono universiteto Neuromokslų centre (JAV)" pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“. Projekto vadovė dr. A.Saudargienė

2019 m. – Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas mokslinis tyrimas pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės veiklos kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ tema “Metalotioneinus koduojančių genų MT1A, MT1E, MT1G, MT1M promotorių metilinimo tyrimai gliomose". Projekto vadovė dr. D.Skiriutė

2019 m. – Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas mokslinis tyrimas pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės veiklos kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ tema “Sema3F baltymą indukuojamu būdu sintetinančios stabilios U87 ląstelių linijos kūrimas". Projekto vadovė I.Valiulytė

2019 m. – Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas mokslinis tyrimas pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės veiklos kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ tema ,,Bicistroninio vektoriaus, skirto žmogaus kraujagyslių endotelio ląstelių imortalizavimui, konstravimas“. Projekto vadovas dr. A.Kazlauskas

2019 m. – Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas mokslinis tyrimas pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės veiklos kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ tema „Burnos dugno vėžio molekuliniai žymenys“, vadovė A.Vilkevičiūtė

2018-2022 – EK finansuojamas COST veiklų projektas CA17121 COMULIS "Susietas multimodalinis vaizdinimas gyvybės moksluose“, prof. A.Kriščiukaitis

2018-2022 – bendradarbiaujama (prof. A.Kriščiukaitis) ESF finansuojamame projekte Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0030 „Personalizuotos dėvimos technologijos gyvybei pavojingoms sveikatos būsenoms įvertinti lėtine inkstų liga sergantiems pacientams (KidneyLife)“, vadovas prof. V.Marozas (KTU)

2018-2022 – Lietuvos verslo paramos agentūros ESF finansuojamas projektas Nr. BN18-31 „Išmaniųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų, pasižyminčių diagnostinių ir terapiniu funkcionalumu, sukūrimas“, vadovas prof. A.Tamašauskas

2018-2021 – bendradarbiaujama (prof. V.Borutaitė) Europos regioninės plėtros fondo ESF investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1-CPVA-V-701 priemonės „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras“ finansuojamame projekte „Kompiuterinės, struktūrinės ir sistemų biologijos centras (CossyBio)“, vadovas dr. R.Abraitis (VU)

2018-2021 – LR SAM Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo projektas Nr. PRM18-162 „Sunkiųjų metalų ir jų poveikio Kauno m. suaugusių gyventojų sveikatai įvertinimas“, vadovė dr. R.Naginienė

2018-2020 – bendradarbiaujama (A.Vilkevičiūtė) Lietuvos verslo paramos agentūros ESF finansuojamame projekte Nr. J05-LVPA-K-03-0042 ,,Ankstyvosios depresijos ir bipolinio sutrikimo diagnostikos ir gydymo medikamentais, remiantis genetiniais tyrimais, metodikos ir rinkinio sukūrimas“, vadovė prof. V.Adomaitienė

2018-2020 – bendradarbiaujama (prof. S.Trumbeckaitė, dr. J.Liobikas) Lietuvos verslo paramos agentūros ESF finansuojamam mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimo programos (priemonė Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai) projekte Nr. J05-LVPA-K-03-0117„UAB AKVAVITA investicijų į MTEP veiklas skatinimas, kuriant inovatyvius produktus gėrimų pramonėje“, vadovas prof. V.Jakštas

2018-2020 – bendradarbiaujama (prof. R.Banienė, dr. A.Jekabsone) Lietuvos verslo paramos agentūros ESF finansuojamame mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimo programos (priemonė Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai) projekte Nr. J05-LVPA-K-01-0220 „UAB "Birštono mineraliniai vandenys" investicijų skatinimas į MTEP veiklas, kuriant inovatyvius produktus“, vadovas prof. V.Jakštas

2018-2020 – LMT finansuojamas Lietuvos-Japonijos dvišalio bendradarbiavimo programos projektas Nr. LJB-18-2 “Alzheimerio ligos molekulinių veiksnių tyrimai: užląstelinio tau, beta amiloido ir neurouždegimo ryšys”, vadovė prof. R.Morkūnienė

2018-2020 – bendradarbiaujama (prof. S.Trumbeckaitė, prof. R.Banienė) Ekhagastiftelsen fondo (Švedija) finansuojamame projekte Nr. BN 18-255 "Auginimo technologijų įtaka biologiškai aktyvių junginių kaupimuisi bulvėse su spalvotu minkštimu”, vadovė prof. E.Jarienė (ASU)

2018-2019 – Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas mokslinis tyrimas pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės veiklos kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ tema "Mobili interneto aplikacija dėmesingumu grįstai kognityvinei ir elgesio terapijai". Projekto vadovė dr. A.Saudargienė

2018 m. – Valstybinio psichikos sveikatos centro finansuojama Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. PR18-108, vadovė dr. V.Steiblienė

2018 m. Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas mokslinis tyrimas pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės veiklos kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ tema ,,NRP1 geno raiškos tyrimai skirtingo piktybiškumo laipsnio gliomose“. Projekto tikslas – tobulinti LSMU studentų mokslinę kompetenciją vykdant praktinius mokslinius tyrimus, kuriais siekiama įvertinti NRP1 geną kaip prognozinį gliomų žymenį. Projekto vadovė I.Valiulytė

2018 m.  Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas mokslinis tyrimas pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės veiklos kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ tema ,,Ilgų nekoduojančių RNR (inkRNR) HOTAIR ir CASC2 genų raiškos tyrimai glioblastomose“. Projekto tikslas – įvertinti inkRNR HOTAIR ir CASC2 raiškos sąsajas su glioblastomomis sergančių pacientų klinikiniais duomenimis. Projekto vadovė dr. D.Skiriutė

2018 m. – bdhk_logo_pdf_istais-page-001.jpg (1754x650)Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro per Vokietijos akademinių mainų tarnybą (DAAD) Vokietijos Federacinės Respublikos Užsienio reikalų ministerijos lėšomis remiamas projektas "Sinapsių ir dendritų disfunkcija Alzheimerio ligos metu: skaitmeninio ir eksperimentinio neuromokslų perspektyvos siekiant suprasti neurodegeneracinių procesų dinamiką". Projekto tikslas - nustatyti  hipokampo CA1 piramidinių neuronų sutrikusios cholinerginės neuromoduliacijos, sinapsių disfunkcijos ir dendritų atrofijos, atsirandančios dėl beta-amiloidinių peptidų kaupimosi, dinaminę sąveiką Alzheimerio ligos metu remiantis skaitmeninio modeliavimo metodais. Projekto vadovė dr. A.Saudargienė

2018 m. – LSMU-VDU projektas "Genetinių veiksnių predispozicija priklausomybę sukeliančiam alkoholio vartojimui ir su juo susijusiems asmenybės bruožams GVPRAVSAB", vadovas dr. R.Jokubka

2017-2022 – bendradarbiaujama (dr. L.Strumylaitė) EK programos Horizon 2020 projekte Nr. 733032 "Europos žmogaus biomonitoringo iniciatyva" HBM4EU (The European Human Biomonitoring Initiative)

2017-2022 – LMT projektas Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0036 „Egzosomų pritaikymas tiksliniam vaistų pristatymui –EXOTARGET", vadovė dr. A.Jekabsone

2017-2022 – EK finansuojamas COST veiklų projektas CA16225 “Naujų kardioprotekcinių terapijų potencialo realizavimas – ES-Kardioprotekcija”, prof. V.Borutaitė, dr. O.Arandarčikaitė

2017-2022 – EK finansuojamas COST veiklų projektas CA16207 "Problematic Internet Use", vykdomojo komiteto narys dr. A.Bunevičius, mokslinės sklaidos vadovas dr. J.Burkauskas

2017-2021 – Visuotinės dotacijos projektas Nr. LMT-K-712-01-0131 „Smegenų išeminių pažaidų ir apsauginių mechanizmų tyrimas: mitochondrijų nespecifinio laidumo pora ir ląstelių žūtis senėjančiose smegenyse“, vadovė prof. V.Borutaitė

2017-2020 – LMT projektas Nr. S-MIP-17-108 "Gliomoms būdingų specifinių miRNR profilių, skirtų ligos eigos ir atsako į terapiją prognozei, nustatymas  GREAT", vadovė dr. P.Vaitkienė

2017-2020 – EK finansuojamas COST veiklų projektas CA16122 "Biomaterials and advanced physical techniques for regenerative cardiolgy and neurology", dr. A.Jekabsone

2017-2020 – bendradarbiaujama (V.Liaugaudaitė, A.Juškienė) LMT projekte Nr. S-MIP-17-257 “Psichosocialiniai savižudybių rizikos veiksniai ir pagalbos prieinamumas nusižudžiusių asmenų aplinkoje”, vadovė prof. N.Žemaitienė

2017-2019 – bendradarbiaujama (dr. A.Jekabsone) EK programos Horizon 2020 M-Era.Net projektas Nr. S-M-ERA.NET-17-2 „Pernašos į periodonto uždegimo paviršių sistemos su Pelargonium sidoides veikliąja medžiaga inžinerija ir funkcionalizacija  – PELARGODONT", koordinatorė prof. N.Savickienė

Svarbiausi LSMU Elgesio medicinos instituto projektai, 2010-2016

2016-2022 – EK finansuojamas COST veiklų projektas MITOEAGLE “Mitochondrial mapping: Evolution - Age - Gender - Lifestyle - Environment", Lietuvos atstovė prof. V.Borutaitė

2016-2018 – bendradarbiaujama (dr. A.Saudargienė) EK programos Horizon 2020 projekte ID 650003 “EU FET Flagship Human Brain Project”

2016-2017 – bendradarbiaujama (dr. R.Liutkevičienė) LSMU-KTU projekte „Virtualios realybės stimulo sukūrimas ir panaudojimas inovatyviame vestibulinės sistemos tyrimo prietaise“ (VIRVEST), vadovė prof. I.Ulozienė

2016 m. – UAB "Ferentis" projektas "Gyvų audinių mimetikų/modelių vaizdinimo paslaugos", sutarties Nr. PR16-82, dr. A.Jekabsone

2015-2018 – bendradarbiaujama (prof. S.Trumbeckaitė) Nacionalinės mokslo programos projekte Nr. SEN-01/2015 „Hiperterminės chemoterapijos efektyvumo gerinimas moduliuojant vėžio ląstelių karščio indukuojamus baltymus, energetinius procesus, adheziją“, vadovas prof. A.Gulbinas

2015-2018 – bendradarbiaujama (dr. A.Kazlauskas) LMT Nacionalinės programos „Sveikas senėjimas“ projekte Nr. SEN-07/2015 „Naujos provaistų aktyvavimo sistemos vėžio genoterapijoms“, vadovas dr. J.Urbonavičius (VU)

2015-2018 – LMT Nacionalinės mokslo programos "Sveikas senėjimas" projektas Nr. MIP-11/2015 "Sveikų ir sergančių amžine geltonosios dėmės degeneracija naujų genetinių bei metabolinių žymenų paieška", vadovas prof. V.P.Deltuva

2015-2018 – LMT projektas Nr. MIP‐44/2015 BRAINflame "Psichologinio distreso, uždegiminių veiksnių ir smegenų natriuretinio peptido ryšys su išeitimis tarp galvos smegenų naviku sergančių pacientų", vadovas dr. A.Bunevičius

2015-2018 – LMT projektas Nr. MIP-52/2015 GlioProSer (GPS) "CNS gliomų angiogenezės ir invazyvumo baltymų kiekybinių profilių nustatymas kraujo serume", vadovė dr. D.Skiriutė

2015-2018 – bendradarbiaujama (prof. A.Kriščiukaitis) LMT finansuojamame projekte Nr. MIP-15045 „Tikslinės transtorakalinės echokardiografijos vertė skubioje pilvo chirurgijoje sepsiu sergantiems pacientams”, vadovas prof. A.Macas

2015-2016  – Lietuvos-Japonijos dvišalio bendradarbiavimo projektas "Biologinių žymeklių, aptiktų žmogaus kraujyje, vykdant tyrimą su S.pombe, analizė", vadovė dr. R.Liutkevičienė

2015-2016 – bendradarbiaujama (prof. V.Borutaitė) ES programos Horizontas 2020 projekte Nr. 664339 HEALTH-TECH “Centre of Excellence in Science and Technology for Healthy Ageing"

2015 m. – bendradarbiaujama (dr. A.Jekabsone) Lietuvos verslo paramos agentūros administruojamame UAB Ferentis projekte Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-04-016 "Sintetinės matricos ant lusto surenkamiems audinių in vitro modeliams kūrimas"

2014-2016 – bendradarbiaujama (dr. R.Liutkevičienė) LMT projekte MIP-008/2014 "Hipofizės adenomos naujų molekulinių prognozinių žymenų paieška ir jų sąsajos su regos funkcijomis", vadovė prof. D.Žaliūnienė

2014-2015 – Lietuvos-Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo projektas "Naujų biologinių žymenų žmogaus glijos navikuose identifikavimas ir charakterizavimas", vadovė dr. P.Vaitkienė

2014-2015 – bendradarbiaujama (dr. R.Liutkevičienė) LSMU-KTU projekte "Inovatyvios tyrimų sistemos periferinei vestibulinei funkcijai tirti sukūrimas", vadovė prof. I.Ulozienė

2013-2015 – EK finansuojamas COST projektas FA 1005 INFOGEST „Maisto sveikatai savybių gerinimas dalinantis žiniomis apie virškinimo procesą“, vykdomojo komiteto nariai dr. J.Liobikas, dr. S.Trumbeckaitė

2013-2015 – LMT finansuojamas mokslininko (dr. Asta Kybartaitė-Žilienė) stažuotės (post doc) projektas BioMONDA "Biofizikiniais modeliais grįsta optinį nervą ir jo aplinką atspindinčių multimodalinių duomenų analizė", vadovas prof. A.Kriščiukaitis

2013-2015 – bendradarbiaujama (prof. A.Kriščiukaitis) ESF finansuojamame projekte Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-004 "Intelektualių dėvimų jutiklių sistema žmogaus sveikatingumo stebėsenai“ (iMON), vadovas prof. A.Lukoševičius (KTU)

2012-2020 - bendradarbiaujama (dr. A.Bunevičius) EK 7BP projekte (2012-2014) Nr. 318652 BioASQ “A challenge on large-scale biomedical semantic indexing and question answering”, Nacionalinių sveikatos institutų Nacionalinės medicinos bibliotekos (2014-2018) Nr. R13LM012214 ir Google finansuojamame (2018-2020) projekte, vadovas dr. G.Paliouras (NCSR Demokritos, Graikija)

2012-2016 – EK 7BP projektas Nr. 318652 OpenScienceLink: Open Semantically-enabled, Social-aware Access to Scientific Data, Lietuvos atstovas dr. A.Bunevičius

2012-2015 – bendradarbiaujama (dr. D.Skiriutė, dr. R.Naginienė) Visuotinės dotacijos projekte* VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-060 "Geno-aplinkos sąveika jungianti mažos trijodtironino koncentracijos sindromą ir kardiovaskulinės ligos baigtis (GET-VASC)", vadovas habil.dr. R.Bunevičius

2012-2015  – Visuotinės dotacijos projektas* VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-059 „Dėmesio ir sensorinės informacijos virsmų mechanizmų tyrimas panaudojant genetinius neuronų aktyvumo moduliacijos metodus", vadovė dr. T.Tkatch

2012-2015 – bendradarbiaujama (dr. S.Trumbeckaitė) Visuotinės dotacijos projekte* VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-062 "Kasos adenokarcinomos rezistentiškumo apoptozei ir chemoterapijai energetiniai, cheminiai ir epigenetiniai mechanizmai", vadovas prof. Ž.Dambrauskas

2012-2014  – LMT projektas MIP-045/2012 „Nikotininė neuronų kolonėlės aktyvumo moduliacija", vadovas habil.dr. A.Kuras

2012-2014  – LMT projektas LIG-12003 „Gliomų diagnostinių žymenų paieška tiriant gliomagenezėje dalyvaujančių genų raišką ir funkciją“, vadovas dr. A.Kazlauskas

2012-2014  – LMT projektas LIG-04/2012 MALPAMA  „Molekuliniai Alzheimerio ligos patogenezės mechanizmai", vadovė prof. R.Morkūnienė

2012-2014 –  ESF projektas VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-022 „Medicinos mokslų NKP MTEP veiklos vykdymas fundamentinės kardiologijos, neuromokslų, virškinimo sistemos ligų klinikinių ir molekulinių tyrimų tematikose“, dr. G.Svirskis, prof. V.Borutaitė

2012-2014  – bendradarbiaujama (dr. S.Trumbeckaitė) LMT projekte LIG-12002 STELLATA „Kasos žvaigždinių ląstelių aktyvumo ir redokso būsenos tyrimai", vadovas prof. G.Barauskas

2011-2015 – Visuotinės dotacijos projektas* VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-130 "Mitochondrijos, azotomonoksidas ir citochromą c redukuojantys junginiai apsaugant miokardą ir smegenis nuo išeminių pažaidų", vadovė prof. V.Borutaitė

2011-2014 – LMT projektas SVE-11008 HIBRIDAI „Tarprūšiniai sodo augalų hibridai – naujas antocianinų šaltinis“, dr. J.Liobikas

2011-2012 – LMT projektas MIP-11298 „Dviejų regos stimulų sukeltos neuronų atsakų sąveikos tektume tyrimas“, vadovas dr. G.Svirskis

2011-2012 – bendras LSMU ir Institute of Public Health and Environment (Bilthoven, Olandija) projektas “Are supplements good for healthy ageing?”, habil.dr. L.Ivanov

2010-2011 – LMT projektas “Žemos trijodotironino koncentracijos sindromo įtaka išeitims po galvos smegenų auglio operacijos“, vadovas prof. V.P.Deltuva

2010-2011 – LMT projektas “Sinapsinės kotransmisijos varlės retinotektaliniame perdavime tyrimas”, vadovas habil.dr. A.Kuras

2010-2011 – LMT projektas “Gliomų diagnozei ir prognozei reikšmingų klinikinių veiksnių ir molekulinių žymenų kompleksų paieška”, vadovas prof. A.Tamašauskas

2010-2011 – bendadarbiaujama LVMSF projekte MIP-68/2010 "Daugiamatė analizė neinvaziniam centrinės kraujotakos vertinimui ir paciento būklės prognozavimui”, vadovas prof. A.Kriščiukaitis

2010-2011 – LMT projektas Nr. MIP-10180 „Lektinų biologinio aktyvumo įvertinimas ir jų technologinis funkcionalizavimas“, dr. J.Liobikas, dr. D.Majienė

2009 – LVMSF projektas Nr. T-64/09 "Sąsajų tarp kadmio, metalotioneinų ir rizikos susirgti krūties vėžiu įvertinimas", vadovė dr. L.Strumylaitė

2008-2010 – LVMSF projektas AMILOIDĖ „Patogeninių beta-amiloido oligomerų detekcija Alzheimerio ligos diagnostikai“, vadovė prof. V.Borutaitė

2008 m. – LVMSF projektas “Varlės tektumo grįžtamo ryšio neuronų bistabilumo vaidmuo aktyvinant NMDA receptorius”, vadovas habil.dr. A.Kuras

2007-2011 – EK finansuojamas COST veiklų projektas FA0602 MITOFOOD (A research community for nutritional optimization of mitochondrial function for health promotion and disease resistance), Lietuvos atstovė prof. V.Borutaitė

2007-2009 – LVMSF finansuojamas mokslininko (dr. D.Skiriutė) stažuotės (post doc) projektas „Molekulinių recidyvavimo žymenų tyrimai gerybinėse ir anaplastinėse galvos smegenų meningiomose“, vadovas prof. A.Tamašauskas

2007-2009 – ES 6BP projektas SSPE-CT-2007-044159 PRONET (Pollution Reduction Options Network), Lietuvos atstovė dr. R.Naginienė

2007 m. – LVMSF projektas “Varlės tektumo neuronų dendrituose pavieniu retinaliniu įėjimu aktyvuojamų srovių tyrimas”, vadovas habil.dr. A.Kuras

2006-2011 – ES 6BP projektas FOOD-CT-2006-016253 PHIME (Public Health Impact of Long-term, Low-level Mixed Element Exposure in Susceptible Population Strata), Lietuvos atstovė dr. R.Naginienė

2006-2009 – EUREKA projektas E! 3694 PROPOCREAM „Multifunkcionalaus kremo iš natūralių produktų sukūrimas“, atstovė dr. D.Majienė

2006-2008 – ESF projektas ESF/2004/2.5.0-03-385/BPD-210/ES2006-01 "Medicinos fizikos ir nanofotonikos aukštųjų studijų realizacija", dr. K.Skauminas

2006-2008 – ESF projektas BPD2004-ERPF-1.5.0-12-05/0035 "Medicinos fizikinių technologijų ir nanofotonikos mokslo ir studijų centras", dr. K.Skauminas

2006-2007 – ES 6BP Marie Skłodowska-Curie veiklų projektas MERG-CT-2006-044907 MITOCHONDRIA & ABETA (Mitochondria and beta-amyloid in brain ischemia/reperfusion), dr. A.Jekabsone

2006 m. – LVMSF projektas „Galvos smegenų glijos navikų intraoperacinė fluorescencinė diagnostika“

2005-2008 – ESF Projektas BPD2004-ESF-2.5.0-01-04/0046 "Farmacijos ir medicinos krypties magistrantūros, rezidentūros ir doktorantūros studijų programų plėtra farmacijos, biochemijos, biotechnologijos ir medicininės genetikos srityse", habil.dr. L.Ivanov

2005-2007 – Dėl Europos Tarybos Direktyvos 77/312EEB „Dėl švino biologinio poveikio gyventojams tyrimų“ įgyvendinimo, dr. R.Naginienė

2005 m. – LVMSF projektas “Varlės judančio krašto detektoriaus poveikio nerviniam tinklui tektume tyrimas“, vadovas habil.dr. A.Kuras

2004-2007 – ES projektas 2004127 EMFnEAR (Exposure at UMTS electromagnetic fields: study on potential adverse effects on hearing), Lietuvos atstovė prof. I.Ulozienė

2004-2006 – ES 6BP Marie Skłodowska-Curie veiklų projektas CT-2004-010313 MITOCHONDRIA (Role of nitric oxide/oxygen competition at mitochondria in neuronal death during ischemia and/or inflammation), dr. A.Jekabsone

2004 m. – LVMSF projektas “NMDA receptorių aktyvacijos sąlygų tyrimas varlės tektumo neuronuose“, vadovas habil.dr. A.Kuras

2003-2005 – ES 5BP projektas QLK4-2002-02395 PINCHE (Policy Interpretation Network on Children’s Health and Environment), Lietuvos atstovė dr. R.Naginienė

2001-2004 – ES 5BP projektas QLRT-2001-00150 GUARD (Potential adverse effect of GSM cellular phone on hearing), Lietuvos atstovė prof. I.Ulozienė

 

 

image_portrait.jpg (thumb, 100x42)

 Visuotinės dotacijos priemonė administruojama ESF lėšomis, įgyvendinant projektą „Lietuvos mokslo tarybai pavestų funkcijų, įgyvendinant priemonę VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ vykdymas, projekto Nr. VP1-5.1-FM-01-V-02-001. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo (ESF) lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą.

 

Studijos

_______________________________________________________________________________________________

Informacija atnaujinta 2022-02-07

 

Neuromokslų institutas teikia mokslo ir studijų bazę šioms studijų programoms:

 • Pirmoji pakopa – Medicinos fakulteto medicininės ir veterinarinės biochemijos (MVB) ir medicininės veterinarinės genetikos (MVG) bakalauro studijos, Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos psichologijos bakalauro studijos.
 • Antroji pakopa – Medicinos fakulteto Laboratorinės medicinos biologijos magistro studijos; Farmacijos fakulteto ir LSMU-KTU bendra magistro studijų programa Medicininė chemija.
 • Vientisosios studijos – Medicinos fakulteto medicinos studijų (lietuvių ir anglų kalbomis) magistro, Farmacijos fakulteto farmacijos studijų magistro studijos.
 • Trečioji pakopa – gamtos mokslų ir medicinos bei sveikatos mokslų sričių biologijos, biofizikos, medicinos, visuomenės sveikatos ir slaugos mokslo krypčių bei fizinių mokslo srities biochemijos mokslo krypties doktorantūros studijos. Šiuo metu institute yra 6 doktorantai.
 • Laipsnio nesuteikiančios (rezidentūros) studijos – NI Palangos klinikoje vykdoma Psichiatrijos rezidentūros studijų programos "Įvadas į psichoterapiją" ir „Vaikų-paauglių psichiatrija“ (Streso ligų skyriaus dieninis stacionaras) ir Fizinės medicinos ir reabilitacijos rezidentūros (Kardiovaskulinės reabilitacijos skyrius) studijų „Fizinė medicina ir reabilitacija“ programos.
 • Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursai „Įvadinis psichoterapijos kursas (Kognityvinė ir elgesio terapija)“ ir „Įsisąmoninimu grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos pagrindai“. Daugiau informacijos rasite svetainėje https://medas.lt ir čia.

 

Svarbiausios publikacijos

Džiaugiamės laimėjimais


Informacija atnaujinta 2022-03-14
 

    2022 metai

 • NI Biochemijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Ieva Brooks laimėjo 2022-2023 m. mokslo krypties Mariaus Jakulio Jason fondo stipendiją. Daugiau informacijos rasite čia.


    2021 metai

 • NI Patologinių procesų farmakologinės reguliacijos ir vaistų metabolizmo tyrimų laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Katryna Pampuščenko laimėjo I premiją 2021 m. LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurse Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje už darbą "Užląstelinis tau baltymas: sąveikos su mikroglijos ląstelėmis ir neuronų žūties molekulinių mechanizmų tyrimas“. Daugiau informacijos rasite čia.
 • NI Molekulinės neuroonkologijos laboratorijos jaunesnysis mokslo darbuotojas Rytis Stakaitis laimėjo III-ąją vietą LSMU Mokslo fondo konkurse "Geriausias metų doktorantas 2021".
 • NI Patologinių procesų farmakologinės reguliacijos ir vaistų metabolizmo tyrimų laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Katryna Pampuščenko 2021 m. lapkričio 25 d. vykusioje 14-oje Lietuvos jaunųjų biologijos, medicinos ir geomokslų mokslininkų konferencijoje „Bioateitis: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos“ laimėjo antrą vietą Biochemijos ir biotechnologijos sekcijoje už pranešimą „Užląstelinis tau baltymas ir pirminė neuronų fagocitozė“.
 • NI Patologinių procesų farmakologinės reguliacijos ir vaistų metabolizmo tyrimų laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Katryna Pampuščenko laimėjo apdovanojimą ir specialų UAB Linea Libera prizą gyvybės mokslų srityje už geriausią stendinį pranešimą „TLR4 Receptors and Caspase-1 Mediate Extracellular Tau-Induced Neurotoxicity in Neuronal-Glial Co-Cultures“ 2021 m. lapkričio 26 d. vykusioje konferencijoje „XIII International Conference of the Lithuanian Neuroscience Association CONSCIOUSNESS“.
 • NI Biochemijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja, Farmacijos fakulteto dekanė prof. dr. Ramunė Morkūnienė apdovanota Lietuvos farmacijos sąjungos prof. J. F. Volfgango atminimo medaliu „Pro Gloria Pharmaciae“ už nuopelnus farmacijai.

 • LSMU MA Medicinos fakulteto Neurochirurgijos klinikos profesorius, NI Molekulinės neuroonkologijos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas, LSMUL Kauno klinikų Neurochirurgijos klinikos Galvos smegenų chirurgijos skyriaus vadovas prof. dr. Vytenis Pranas Deltuva už nuopelnus Lietuvai ir šalies garsinimą pasaulyje apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi. Profesorių apdovanojo Lietuvos Respublikos Prezidentas p. Gitanas Nausėda minint Vasario 16-ąją – Valstybės atkūrimo dieną. Daugiau informacijos rasite čia.
 • NI Elgesio medicinos laboratorijos mokslo darbuotojas dr. Julius Burkauskas pateko į geriausią šalies jaunųjų mokslininkų 15-tuką ir laimėjo Lietuvos mokslų akademijos 2021-2022 m. jaunųjų mokslininkų stipendiją fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srityse. Daugiau informacijos rasite čia.


    2020 metai

 • NI Molekulinės neuroonkologijos laboratorijos mokslo darbuotojas dr. Giedrius Steponaitis Pasaulio mokslininkų federacijos Lietuvos nacionalinių stipendijų programos konkurse apdovanotas viena iš trijų stipendijų biomedicinos sekcijoje vieneriems metams už mokslinius pasiekimus ir konkursui parengtą projektą „The tool development for glioblastoma subtyping based on tumor molecular signature“, vadovas prof. A.Tamašauskas.
 • NI Palangos klinikos vyresnioji slaugytoja Daiva Petrauskienė apdovanota ir įvertinta "Už reikšmingą indėlį Lietuvos žmonių sveikatai", kurį įteikė LR Sveikatos apsaugos ministras 2020 m. liepos 15 d. Daugiau informacijos rasite LSMU savaitraštyje Ave Vita.
 • NI Molekulinės neuroonkologijos laboratorijos doktorantė Rūta Urbanavičiūtė ir Oftalmologijos laboratorijos doktorantė Alvita Vilkevičiūtė 2020 m. kovo 27 d. – balandžio 6 d. savanoriavo Klaipėdos universitetinės ligoninės Molekulinės diagnostikos laboratorijoje (vedėja Jūratė Kasnauskienė) atliekant COVID-19 diagnostinius testus, ir taip ženkliai padėjo pirmojo karantino kritiniu laikotarpiu.    2019 metai

 • NI Molekulinės neurobiologijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Paulina Vaitkienė laimėjo II-ąją vietą LSMU Mokslo fondo konkurse "Geriausias jaunasis mokslininkas 2019".
 • NI Elgesio medicinos laboratorijos mokslo darbuotojas dr. Julius Burkauskas laimėjo III-ąją vietą LSMU Mokslo fondo konkurse "Geriausias jaunasis mokslininkas 2019".
 • NI Oftalmologijos laboratorijos doktorantė Alvita Vilkevičiūtė laimėjo III-ąją vietą LSMU Mokslo fondo konkurse "Metų doktorantas 2019".
 • NI Molekulinės neuroonkologijos laboratorijos doktorantė Rūta Urbanavičiūtė už geriausią žodinį pranešimą "Opn expression in astrocytoma patients’ serum and tumour tissue samples" sekcijoje „Eksperimentinė medicina“ laimėjo I vietą 1-osios mokslo ir inovacijų savaitės „Sveikata visiems: Mokslo ir inovacijų savaitė 2019“ (Health For All: Science and Innovation Week 2019) renginyje II tarptautinėje doktorantų konferencijoje „Science for Health 2019“, kuri vyko 2019 m. balandžio 8-12 d. LSMU.


    2018
metai

 • NI Biofizikos ir bioinformatikos laboratorijos mokslininko dr. Pauliaus Čižo vadovaujamai KTU gimnazijos moksleivei Gabijai Jurkevičiūtei 2018 m. gruodžio 18 d. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės Valdovų rūmuose įteiktas specialusis Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) prizas už darbą „Itakoninės rūgšties poveikis neuronų gyvybingumui“. Valstybinė patentų biuro komisija darbą pripažino geriausiu, atsižvelgiant į pasiūlyto techninio sprendimo, jo inovatyvumo, kūrybiškumo, praktinio pritaikomumo bei darbo išbaigtumo ir sprendimo nuoseklumo kriterijus. Daugiau informacijos rasite čia ir čia.
 • NI Molekulinės neuroonkologijos laboratorija už XV-ojo mokslo populiarinimo festivalio „Erdvėlaivis Žemė 2018" interaktyvų renginį "Pabėk iš Laboratorijos" apdovanota VšĮ „Mokslas ir inovacijos visuomenei“ padėka. Renginys vyko 2018 m. rugsėjo 4, 17 ir 19 dienomis LSMU Neuromokslų institute. Daugiau informacijos apie renginį rasite LSMU savaitraštyje Ave Vita.
 • NI Molekulinės neuroonkologijos laboratorijos doktorantė Rūta Urbanavičiūtė konferencijoje "XVth International Conference of the Lithuanian Biochemical Society" jaunųjų mokslininkų dienos sesijoje laimėjo II vietą už geriausią žodinį pranešimą "Astrocytoma specific blood serum protein markers". Konferencija vyko 2019 m. birželio 26-29 d. Dubingiuose.
 • NI Biochemijos laboratorijos mokslininkams 2018 m. birželio 14 d. įteikta padėka už dalyvavimą Kauno šeimos tarybos skelbtoje akcijoje "Darbovietė – atvira šeimai". Daugiau informacijos rasite LSMU savaitraštyje Ave Vita.
 • NI Molekulinės neuroonkologijos laboratorijos doktorantė Indrė Valiulytė laimėjo III vietą I-ojoje tarptautinėje doktorantų konferencijoje “Science for Health“, sekcijoje Oncology, už geriausią žodinį pranešimą „An in vitro study of Sema3C effects on microcapillary formation and cell motility“. Konferencija vyko 2018 m. balandžio 13 d. LSMU.
 • NI Elgesio medicinos laboratorijos doktorantė Vilma Liaugaudaitė laimėjo III vietą I-ojoje tarptautinėje doktorantų konferencijoje “Science for Health“, sekcijoje Public Health and Psychology už geriausią žodinį pranešimą "The association between natural lithium levels in drinkig water and suicide rates in Lithuania". Konferencija vyko 2018 m. balandžio 13 d. LSMU.
 • NI Oftalmologijos laboratorijos doktorantė Alvita Vilkevičiūtė laimėjo I-ją vietą Lietuvos Mokslo Akademijos geriausio mokslinio darbo Biologijos, medicinos ir geomokslų srityje už darbą "Genetinių žymenų sąsajos su amžinės geltonosios dėmės degeneracijos pasireiškimu". Darbo vadovė dr. Rasa Liutkevičienė. Daugiau informacijos galima rasti čia.

 

   2017 metai

 • NI Klinikinių tyrimų laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Adomas Bunevičius laimėjo I-ją vietą LSMU Mokslo fondo konkurse "Jaunasis mokslininkas 2017". 
 • NI Oftalmologijos laboratorijos mokslo darbuotoja dr. Rasa Liutkevičienė laimėjo II-ją vietą LSMU Mokslo fondo konkurse "Jaunasis mokslininkas 2017". 
 •  LSMU Biochemijos katedros doktorantė Evelina Rekuvienė, doktorantūros darbą atliekanti NI Biochemijos laboratorijoje, vadovaujant profesorei dr. Ramunei Morkūnienei, už geriausią stendinį pranešimą „Inhibition of Complex I Protects Rat Brain Against Ischemic damage“ laimėjo II-ją vietą ir buvo apdovanota Lietuvos neuromokslų asociacijos 9-joje konferencijoje, vykusioe 2017 m. gruodžio 1 d. LSMU.LSMU Neuromokslų instituto Klinikinių tyrimų laboratorijos vyresniajam mokslo darbuotojui, LSMU MA Medicinos fakulteto Neurochirurgijos klinikos lektoriui, dr. Adomui Bunevičiui už mokslinį tyrimą, kuriame analizuota endokrininių, uždegiminių bei psichologinių veiksnių prognostinė reikšmė pacientams, sergantiems CNS navikais, įteiktas BrainLab Neurosurgery Award apdovanojimas. Šis apdovanojimas kasmet skiriamas vienam už JAV ribų dirbančiam neurochirurgui už geriausią mokslinį pranešimą apie centrinės nervų sistemos (CNS) navikus. Apdovanojimas įteiktas Neurochirurgų kongrese (Congress of Neurological Surgeons), kuris vyko 2017 m. spalio 7-11 dienomis Bostone, JAV. Daugiau informacijos galima rasti čia.
 • LSMU Neuromokslų instituto direktorius, LSMUL Kauno klinikų Neurochirurgijos klinikos vadovas, prof. habil.dr. Arimantas Tamašauskas už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi. Profesorių apdovanojo Lietuvos Respublikos Prezidentė p. Dalia Grybauskaitė minint Liepos 6-osios  - Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną. Ceremonija vyko 2017 m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos Prezidentūroje. Informaciją galima rasti čia.
 • Gydytoja rezidentė Rūta Šakienė už vieną iš geriausių pranešimų “Rs2108622 gene polymorphism association with early age-related macular degeneration”, bendraautoriai A.Vilkevičiūtė, R.Liutkevičienė, L. Kriaučiūnienė, V. Balčiūnienė,G. Miniauskienė, D. Buteikienė, buvo apdovanota tarptautinio kongreso  „European Society of Ophthalmology 2017“, vykusio 2017 m. birželio 10-13 d. Barselonoje (Ispanija), prizu.
 • NI Biochemijos laboratorijos jaunesniajai mokslo darbuotojai, doktorantei Silvijai Jankevičiūtei, mokslo darbuotojai profesorei dr. Daivai Majienei, jaunesniajai mokslo darbuotojai dr. Kristinai Škėmienei, ir doktorantei Evelinai Rekuvienei įteikta Kauno Senamiesčio progimnazijos padėka už 2017 m. kovo 27 d. vykdytą edukacinę - mokslo populiarinimo programą "Profesija - mokslininkas. (Ne)paprastas mokslo pasaulis".
 • NI Neuroonkologijos ir genetikos laboratorijos jaunesniajai mokslo darbuotojai, VDU magistrei Indrei Valiulytei, vadovė Neuroonkologijos ir genetikos laboratorijos mokslo darbuotoja dr. Paulina Vaitkienė, skirta Lietuvos mokslų akademijos premija už mokslinį darbą „Molekulinių žymenų paieška hipofizės adenomose taikant NDRG2 ir STAT3 promotorinių sekų metilinimo ir raiškos tyrimus“.
 • NI Biochemijos laboratorijos jaunesniajai mokslo darbuotojai, doktorantei Silvijai Jankevičiūtei, profesorei dr. Daivai Majienei ir Klinikinių tyrimų laboratorijos mokslo darbuotojui dr. Ramūnui Jokubkai įteikta Akademijos (Kauno r.) Ugnės Karvelis gimnazijos padėka už LSMU vykdytą mokslo populiarinimo - edukacinę programą "Profesija - mokslininkas. (Ne)paprastas mokslo pasaulis".

 

   2016 metai

 • LSMU Biochemijos katedros doktorantė Evelina Rekuvienė, doktorantūros darbą atliekanti NI Biochemijos laboratorijoje, vadovaujant profesorei dr. Ramunei Morkūnienei, už geriausią stendinį pranešimą „Barbiturate anesthesia decreases ischemia-induced injury in rat brains via blockade of mitochondrial permeability transition pore“ apdovanota Lietuvos neuromokslų asociacijos konferencijos, vykusios 2016 m. gruodžio 9 d., prizu.

 

   2015 metai

 • NI Klinikinių tyrimų laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Adomas Bunevičius laimėjo I-ją vietą LSMU Mokslo fondo konkurse "Jaunasis mokslininkas 2015".
 •  NI Biofizikos ir bioinformatikos laboratorijos jaunesnysis mokslo darbuotojas dr. Paulius Petrolis laimėjo II-ją vietą LSMU Mokslo fondo konkurse "Metų doktorantas 2015".
 • NI Neuroonkologijos ir genetikos laboratorijos jaunesnysis mokslo darbuotojas, doktorantas Giedrius Steponaitis VII nacionalinėje doktorantų mokslinėje konferencijoje „Mokslas-sveikatai“ apdovanotas "Thermo Scientific" įsteigtu prizu už žodinį pranešimą “Gliomų diagnostinį ar prognostinį potencialą turinčių žymenų paieška analizuojant su gliomageneze susijusių genų epigenetinius ir genų raiškos pokyčius”.
 •  NI Biochemijos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė Silvija Jankevičiūtė apdovanota už geriausią jaunųjų mokslininkų stendinį pranešimą Neurotoxic effects of biological fluids of Alzheimer's disease patients' on cerebellar granule cell cultures“ konferencijoje Meeting of the Federation of European Physiological Societies (FEPS) and the Baltic Physiological Societies, vykusioje 2015 m. rugpjūčio 26-29 d., Kaune.
 • NI Biochemijos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė Silvija Jankevičiūtė apdovanota už geriausią stendinį pranešimą Alzheimer's disease patients' cerebrospinal fluid induces neuronal death“, 7-oje Lietuvos neuromokslų asociacijos konferencijoje, vykusioje 2015 m. lapkričio 27 d., Vilniuje.

 

   2014 metai

 • NI Biochemijos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Kristina Škėmienė laimėjo III-ją  vietą LSMU Mokslo fondo konkurse "Metų doktorantas 2014".
 • NI Klinikinių tyrimų laboratorijos mokslo darbuotojui dr. Adomui Bunevičiui  paskirta Lietuvos mokslo akademijos Jaunojo mokslininko stipendija.
 • NI Biochemijos laboratorijos vyresniajai mokslo darbuotojai prof. dr. Sonatai Trumbeckaitei įteiktas Berlin-Chemie prizas laimėjus I -ją vietą už stendinį pranešimą EAU Baltijos šalių konferencijoje, vykusioje 2014 m. gegužės 23-25 d., Vilniuje.
 • NI Neuroonkologijos ir genetikos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Paulina Vaitkienė laimėjo „Thermo Fisher Scientific“ piniginį prizą reagentams įsigyti už mokslinį tiriamąjį darbą, pristatytą tarptautinėje Lietuvos biochemikų draugijos konferencijoje „Biochemijos studijoms Lietuvoje - 50 metų“.
 • NI Biochemijos laboratorijos jaunesniosios mokslo darbuotojos, doktorantės Silvijos Jankevičiūtės darbas "Dangiško mėlio snaigė" atrinktas eksponuoti viešose erdvėse VĮ "Mokslas ir menas" organizuotame projekte "Art in Science".

 

   2013 metai

 • NI Klinikinių tyrimų laboratorijos mokslo darbuotojas dr. Adomas Bunevičius laimėjo III-ją vietą LSMU Mokslo fondo konkurse "Jaunasis mokslininkas 2013".
 • KTU magistrantė Solventa Krakauskaitė už magistro darbą tema "EKG T-bangos kaitos kas antrame širdies dūžyje tyrimas", vadovas NI Biofizikos ir bioinformatikos laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas prof. Algimantas Kriščiukaitis, apdovanota Lietuvos mokslų akademijos prizu už geriausią 2013 m. magistro darbą fizinių ir biomedicinos mokslo srityje.

 

   2012 metai

 • NI Biochemijos laboratorijos vyriausioji mokslo darbuotoja prof. Vilmantė Borutaitė apdovanota Latvijos farmakologijos draugijos Osvaldo Šmidebergo medaliu.
 • NI Biochemijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja prof. dr. Sonata Trumbeckaitė laimėjo I-ją vietą LSMU Mokslo fondo konkurse "Brandusis mokslininkas 2012".
 • NI Biochemijos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Kristina Škėmienė apdovanota už geriausią pranešimą Nacionalinėje doktorantų mokslinėje konferencijoje "Mokslas – sveikatai“ ir laimėjo TermoScientific įsteigtą prizą jų gaminamiems regentams įsigyti ir kvietimą publikuoti duomenis žurnale "Medicina".

 

   2010 metai

 • NI Biochemijos laboratorijos vyriausioji mokslo darbuotoja prof. dr. Vilmantė Borutaitė laimėjo I-II- ją vietas LSMU Mokslo fondo konkurse "Brandusis mokslininkas 2010".

 

   2009 metai

 • BMTI Biochemijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja, FF Farmakognozijos katedros profesorė dr. Sonata Trumbeckaitė laimėjo I-ją vietą LSMU (KMU) Mokslo fondo konkurse "Produktyviausias jaunasis mokslininkas 2009".
 • BMTI Biochemijos laboratorijos doktorantė, MF Biochemijos katedros lektorė Odeta Arandarčikaitė laimėjo I-ją vietą LSMU (KMU) Mokslo fondo konkurse "Produktyviausas doktorantas 2009".

 

   2008 metai

 • prof. Adolfui Toleikiui, prof. Vilmantei Borutaitei ir prof. Vidai Mildažienei paskirta Lietuvos mokslo premija už 1986-2006 m. darbų ciklą "Mitochondrijų funkcijų valdymo ir jų atsako į stresą mechanizmai". 

 

   2007 metai

 • NI Toksikologijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja mokslo darbuotoja dr. Rima Naginienė apdovanota Rumunijos magnio tyrimų asociacijos apdovanojimu (Award of the Romanian Society for Magnesium Research).

 

  2004 metai

 • NI Toksikologijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Rima Naginienė apdovanota Fausto moksliniu apdovanojimu (Faustus Scientific Award, Austria).
 •  NI Toksikologijos laboratorijos mokslo darbuotoja dr. Rima Naginienė laimėjo II vietą LSMU Mokslo fondo konkurse „Metų doktorantas 2004“.

 

Renginiai

 


Informacija atnaujinta 2022-03-04

Svarbiausi renginiai ir mokslo populiarinimas

_
Neuromokslų institute (dr. A.Saudargienė) 2022 m. kovo 3 d. lankėsi dr. David Hansel (Cerebral Dynamics, Memory and Learning Laboratory, Integrative Neuroscience and Cognition Center; UMR8002 CNRS, Paryžius, Prancūzija) 
ir skaitė paskaitą "The balance hypothesis: from physics to brain functions".
_
Neuromokslų institutas (prof. A.Kriščiukaitis) kartu su partneriais organizavo 9-ąją Tarptautinę konferenciją "BIOIMAGING 2022", kuri vyko 2022 m. vasario 9-11 d. (virtuali). Daugiau informacijos rasite čia.
_
Neuromokslų institutas (dr. R.Naginienė, dr. A.Saudargienė) kartu su Lietuvos neuromokslų asociacija (LNA), LSMU ir VDU organizavo "XIII International Conference of the Lithuanian Neuroscience Association „Consciousness“, kuri vyko 2021 m. lapkričio 26 d. (virtuali). Daugiau informacijos rasite čia.
_
Neuromokslų institutas (dr. A.Saudargienė) organizavo 9-ąją Baltijos-Šiaurės šalių neuromokslų ir neuroinformatikos vasaros mokyklą BNNI 2021 (8th Baltic-Nordic School on Neuroscience and Neuroinformatics BNNI 2021) „Learning in the Brain and NeuroRobots – from Molecules to Behaviour with the EBRAINS Training on the Brain Function, Dysfunction and Neurorobotic Systems”, kuri vyko 2021 m. spalio 21-25 d. Stokholme, Švedija, (virtuali). Daugiau informacijos rasite čia ir čia.
_
Neuromokslų institutas (dr. J.Burkauskas) kartu su partneriais organizavo tarptautinį simpoziumą "International Training school on Problematic Usage of the Internet in a changing society", kuris vyko 2021 m. spalio 6-8 d. Lisabonoje, Portugalija (virtualus). Daugiau informacijos rasite čia ir čia.

_

Neuromokslų institutas (dr. A.Saudargienė) organizavo tarptautinę Jungtinę LSMU ir Human Brain Project konferenciją Human Brain Project Young Investigator Event „EBRAINS for Medicine“, kuri vyko 2021 m. gegužės 26-27 d. (virtuali). Daugiau informacijos rasite čia ir čia.

  
Neuromokslų instituto Palangos klinika (doc. V.Steiblienė), Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija 2020 m. gruodžio 17 d. organizavo mokslinę-praktinę (nuotolinę) konferenciją "Šiandienos psichofarmakoterapijos aktualijos: kalba klinikiniai praktikai“. Programą rasite čia.
_
NI Elgesio medicinos laboratorija ir Palangos klinika, Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija 2020 m. gegužės 22 d.  organizavo mokslinę - praktinę konferenciją „Ramybės meistrai: ar įmanoma gyventi be streso?". Konferencija vyks NI Palangos klinikoje. Programą rasite čia.
 
Dėl koronaviruso pandemijos Neuromokslų instituto, Lietuvos aferezių ir klinikinės toksikologijos asociacijos (LieAKTA), Lietuvos neuromokslų asociacijos (LNA) su partneriais 2020 m. kovo 16-22 ir kovo 24 dienomis planuoti pasaulinės Smegenų pažinimo savaitės ir Apsinuodijimų prevencijos savaitės renginiai nukeliami neribotam laikui. Sekite informaciją.
 
Neuromokslų institutas kartu su VDU, Lietuvos neuromokslų asociacija (LNA) ir LSMU organizavo XI tarptautinę Lietuvos neuromokslų asociacijos konferenciją "Behavioural Medicine and Neuroplasticity,“, kuri vyko 2019 m. lapkričio 29 d. Vytauto Didžiojo universitete, Kaune. Šios konferencijos satelitinis seminaras "g.tec's Brain-Computer Interface Workshop for Control, Assessment and Rehabilitation" vyko LSMU 2019 m. lapkričio 28 d. daugiau informacijos rasite čia. Plačiau apie renginį skaitykite savaitraštyje Ave Vita.

 
Neuromokslų instituto Palangos klinika 2019 m. spalio 10 d. minėjo Pasaulinę psichikos sveikatos dieną. Plačiau apie renginį skaitykite savaitraštyje Ave Vita.

 

Neuromokslų instituto Palangos klinika (doc. V.Steiblienė), LSMU Psichiatrijos klinika, Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija 2019 m. rugsėjo 20 d. Palangoje organizavo mokslinę-praktinę konferenciją "Įrodymais pagrįsta psichiatrija: gydymo algoritmai“. Programą rasite čia.

 

Neuromokslų instituto Palangos klinika (doc. V.Steiblienė, gyd.psichiatrė Aidana Lygnugarytė-Grikšienė) 2019 m. rugsėjo 10 d. NI Palangos klinikoje organizavo Atviros psichiatrijos mėnesio renginius, skirtus Pasaulinei savižudybių prevencijos dienai paminėti. Programą rasite čia. Daugiau apie renginį skaitykite savaitraštyje Ave Vita.

 

Kartu su partneriais, Neuromokslų institutas (dr. A.Saudargienė) organizavo 7-ąją Tarptautinę Baltijos-Šiaurės šalių Neuromokslų mokyklą BNNI 2019 "Modeling Healthy and Diseased Brain: From Dendrites to Neurons and Networks", kuri vyko 2019 m. rugpjūčio 26-28 d. Frankfurte prie Maino (Vokietija). Daugiau informacijos rasite svetainėje, programą rasite čia.

  

Vykdant Erasmus+ projektą, Neuromokslų institute dr. Ozgul Gok (Acibadem Mehmet Ali Aydinlar universitetas, Stambulas, Turkija) skaitė paskaitų ciklą ir vedė praktinius užsiėmimus tema „Biocompatible and responsive smart hydrogel systems and their applications in tissue engineering”:

 • 2019.05.22 - paskaita "Stimuli-Responsive Hydrogels" ir praktiniai biosuderinamų hidrogelių gamybos ir panaudojimo mokymai "UV-curable hydrogel synthesis: GelMA + photoinitiator"
 • 2019.05.23  - paskaita "Hydrogels in Tissue Engineering" ir praktiniai biosuderinamų hidrogelių gamybos ir panaudojimo mokymai "Cell culture of prepared hydrogels: Part I".
 •  2019.05.24 - praktiniai biosuderinamų hidrogelių gamybos ir panaudojimo mokymai "Cell culture of prepared hydrogels: Part II".

 

NI Biochemijos laboratorijos mokslininkai 2019 m. gegužės 17 d. minėjo Tarptautinę šeimos dieną ir prisijungė prie Kauno šeimos tarybos skelbtos akcijos „Darbovietė – atvira šeimai", kurios metu laboratorijos duris atvėrė savo šeimos nariams. Daugiau informacijos rasite LSMU savaitraštyje Ave Vita.

 

Vykdant Erasmus+ projektą, Neuromokslų institute dr. Boris Khalfin iš Ben Guriono Negevo universiteto (Izraelis) skaitė paskaitų ciklą "Cell Death: Apoptosis, Necrosis and Autophagy in Health and Disease":

 • 2019.05.07 - 1) The introduction: Controlled cell death processes.  2) Cellular Necrosis and necrosis-associated diseases.
 • 2019.05.08 - Apoptosis in cancer and immunity.
 • 2019.05.09 - Autophagy: The dual role of proteases in regulation of autophagic cell death.

  

NI Elgesio medicinos laboratorija ir Palangos klinika, Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija 2019 m. gegužės 3 d.  organizavo XVIII kasmetinę tarptrautinę mokslinę - praktinę konferenciją „Neuromokslų aktualijos: naujosios elgesio priklausomybės". Konferencija vyko NI Palangos klinikoje. Programą rasite čia.

 

Neuromokslų institutas ir Farmacijos fakultetas organizavo prof. Andis Klegeris (Britų Kolumbijos universitetas, Kanada) paskaitas:

 • 2019.04.08 - „Regulation of neuroimmune functions of glial cells by endogenous molecules and synthetic compounds“.
 • 2019.04.09 - „Generic problem-solving skills of University students: Assessment tools and strategies for development“.

 

Neuromokslų institutas (dr. R.Naginienė), Lietuvos aferezių ir klinikinės toksikologijos asociacija (LieAKTA), Lietuvos neuromokslų asociacija (LNA) su partneriais 2019 m. kovo 11-17 ir kovo 18-24 dienomis organizavo pasaulinės Smegenų pažinimo savaitės ir Apsinuodijimų prevencijos savaitės renginius. Renginių programa Kaune ir Vilniuje. Plačiau apie renginį skaitykite LSMU savaitraštyje Ave Vita.

Daugiau informacijos apie Apsinuodijimų prevencijos savaitės renginius rasite čia.

 

NI Biofizikos ir bioinformatikos laboratorijos vr.m.d. dr. A.Saudargienė 2019 m. vasario 26 d. organizavo seminarą „The Human Brain Project”, kuris vyko LSMU Neuromokslų institute. Seminaro metu svečiai pasidalino informacija apie EU finansuojamą projektą:

 • prof. Jeanette Hellgren-Kotaleski (Department of Neuroscience, Karolinska Institute, and Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden; The Human Brain Project, Brain Simulation SubProject, Deputy Leader) - "Possibilities and challenges when building subcellular models of receptor induced cascades".
 • prof. Michele Migliore (Institute of Biophysics, National Research Council, Palermo, Italy; The Human Brain Project, Brain Simulation SubProject, Deputy Leader) - "The Brain Simulation Platform of the Human Brain Project".

 

Neuromokslų institutas (doc. V.Steiblienė) ir LSMU Psichiatrijos klinika, Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija ir Jaunųjų psichiatrų asociacija 2019 m. vasario mėn. 8 dieną organizavo tarptautinę konferenciją „Dabartis ir perspektyvos psichiatrijoje“, kuri vyko Radisson Blue konferencijų centre, Vilniuje. Programą rasite čia.

 

NI Molekulinės neuroonkologijos laboratorijos vadovas dr. K.Skauminas 2018 m. gruodžio 27 d. skaitė paskaitą "Neuromokslai apie sveikatingumo saviugdą įtampos, pokyčių ir netikrumo aplinkoje" mokslinėje-praktinėje konferencijoje mokytojams "Sveikas mokytojas - sėkmingo ugdymo garantas - 7", kuri vyko Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijoje. Daugiau informacijos rasite čia.

 

NI Molekulinės neuroonkologijos laboratorijos vadovas dr. K.Skauminas 2018 m. lapkričio 29 d. skaitė paskaitą "Neuromokslais pagrįsta sveikatingumo saviugda, arba kas čia režisierius?" nacionalinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje "Vaikų sveikatos stiprinimas. Nuveikti darbai ir nauji iššūkiai", kuri vyko Panevėžyje. Programą rasite čia.

 

NI Elgesio medicinos laboratorijos dr. A.Pranckevičienė 2018 m. lapkričio 22 d. skaitė pažintinę paskaitą "Kaip veikia smegenys?" Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos 4 klasės mokiniams.

 

NI Palangos klinika ir Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija (doc. V.Steiblienė) 2018 m. spalio 19 d. organizavo mokslinę-praktinę konferenciją „Gydymas psichotropiniais vaistais – iššūkiai ir sprendimai", kuri vyko LSMU NI Palangos klinikoje. Programą rasite čia.

 -

Neuromokslų institutas (dr. A.Saudargienė) 2018 m. rugsėjo 20 d. organizavo seminarą "Understanding dynamics of neurodegenerative diseases: integrating computational and experimental neuroscience", kuris vyko  LSMU Neuromokslų Institute. Programą rasite čia. Plačiau apie renginį rasite LSMU savaitraštyje Ave Vita.

 

Neuromokslų instituto Molekulinės neuroonkologijos laboratorijos vadovas dr. K.Skauminas 2018 m. rugsėjo 15 d. vedė seminarą "Asmenybės atsparumas gydytojo darbe" mokslinėje-praktinėje konferencijoje "Transform Kauno klinikų vadovams", kuri vyko Birštone.

 -

Neuromokslų instituto Molekulinės neuroonkologijos laboratorija 2018 m. rugsėjo 14, 17 ir 19 dienomis kvietė dalyvauti XV-jame mokslo populiarinimo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė 2018" ir siūlė išmėginti savo jėgas ištrūkstant iš Molekulinės neuroonkologijos laboratorijos pabėgimo kambario. Plačiau apie renginį rasite LSMU savaitraštyje Ave Vita.

 -

Neuromokslų instituto Elgesio medicinos laboratorija 2018 m. liepos 2 d. organizavo seminarą Neuroinformatika medicinai", kuris vyko LSMU Neuromokslų institute Palangoje. Programą rasite čia. Plačiau apie renginį rasite LSMU savaitraštyje Ave Vita.

-

Neuromokslų institute profesorius Taisuke Tomita (Tokijo universiteto Farmacijos mokslų fakulteto Neuropatologijos ir neuromokslų laboratorija) skaitė paskaitą „Molekulinės ir ląstelinės patologijos supratimas ir artimiausios strategijos Alzheimerio ligai įveikti“, kuri vyko 2018 m. birželio 15 d. LSMU MA Farmacijos fakultete. Plačiau apie profesoriaus Taisuke Tomita vizitą rasite LSMU savaitraštyje Ave Vita.

  

Kartu su partneriais, Neuromokslų institutas (dr. A.Saudargienė) organizavo 6-ąją Tarptautinę Baltijos-Šiaurės šalių Neuromokslų mokyklą BNNI 2018 "Understanding the Brain: from Neuroscience to Deep Learning", kuri vyko 2018 m. birželio 11-13 d. Ventspilio taikomųjų mokslų universitete, Latvija. Daugiau informacijos apie įvykusią mokyklą rasite LSMU savaitraštyje Ave Vita.

 -

Vykdant Erasmus+ projektą, Neuromokslų institute 2018 m. birželio 4-5 d. svečiai iš Ben Guriono Negevo universiteto (Izraelis) skaitė paskaitas:

 • Prof. Israel Sekler pranešimų ciklas "Physiological role and mode of regulation of mitochondrial Ca2+ signaling and metabolism interrogated by imaging and optometabolic control".
 • Doc. Ilya Fleidervish pranešimų ciklas "Sodium fluxes and excitability of thin neuronal processes".
 • Prof. Israel Melamed pranešimų ciklas "Minimally invasive neurosurgery. The keyhole concept".

Daugiau informacijos apie vizitą rasite LSMU savaitraštyje Ave Vita.

-

NI Biochemijos laboratorijos mokslininkai 2018 m. gegužės 15 d. prisijungė prie Kauno šeimos tarybos skelbtos akcijos „Darbovietė – atvira šeimai", kurios metu laboratorijos duris atvėrė savo šeimos nariams. Daugiau informacijos rasite LSMU savaitraštyje Ave Vita.

Laboratorijai už puikią iniciatyvą įteikta Kauno miesto Šeimos tarybos padėka. Daugiau apie tai skaitykite LSMU savaitraštyje Ave Vita.

 

NI Elgesio medicinos laboratorija ir Palangos klinika, 2018 m. balandžio 28 d. tradiciškai minint medicinos darbuotojų dieną organizavo XII sveikatinimo renginį „Pasirūpink ir savo sveikata – Cura te ipsum". Programą rasite čia. Daugiau apie įvykusį renginį skaitykite LSMU savaitraštyje Ave Vita.

 

NI Elgesio medicinos laboratorija ir Palangos klinika, LSMU Psichiatrijos klinika, Lietuvos kaukolės pamato chirurgų draugija 2018 m. balandžio 27 d. organizavo XVII metinę mokslinę - praktinę konferenciją „Neuromokslai: nuo teorijos link praktikos". Programą rasite čia.

 

Neuromokslų instituto mokslininkai dr. K.Skauminas ir dr. A.Saudargienė 2018 m. balandžio 26 d. skaitė paskaitas konferencijoje „Skaitmeninio amžiaus edukacija“ (Edukacijos pavasaris’18), kuri vyko LSMU. Programą rasite čia.

 

Neuromokslų institutas (dr. R.Naginienė ir dr. V.Steiblienė), Lietuvos aferezių ir klinikinės toksikologijos asociacija (LieAKTA), Lietuvos neuromokslų asociacija (LNA), 2018 m. kovo 12-18 ir kovo 18-24 dienomis organizavo pasaulinės Smegenų pažinimo savaitės ir Apsinuodijimų prevencijos savaitės renginius. Programą ir daugiau informacijos rasite čia.

 

Neuromokslų institutas kartu su Lietuvos neuromokslų asociacija (LNA), LSMU ir VDU organizavo IX tarptautinę Lietuvos neuromokslų asociacijos konferenciją "Neurodiversity: from theory to clinics“, kuri vyko 2017 m. gruodžio 1 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Kaune. Daugiau informacijos ir programą rasite čia.

 

2017 m. spalio mėnesį turą po Europą rengė Pietų Kalifornijos Universiteto (JAV) ENIGMA konsorciumo (enigma.ini.usc.edu) atstovai. Seminare, kuris vyko spalio 12 d. Farmacijos fakultete (Sukilėlių pr. 13, Kaunas), svečiai mielai dalinosi savo žiniomis ir įžvalgomis:

 • The ENIGMA Consortium: Mapping Human Brain Diseases with Imaging and Genomics in 50,000 Individuals from 35 Countries – prof. Paul Thompson, ENIGMA konsorciumo vadovas.
 • Imaging Biomarkers of Recovery after Traumatic Brain Injury: The Need for Consortium Studies – prof.  Emilly Dennis.

 

Neuromokslų institutas (dr. A.Saudargienė) 2017 m. spalio 6-7 d. organizavo 5-ąją Baltijos-Šiaurės šalių Neuromokslų mokyklą Theoretical modelling of brain functions in neurological and psychiatric disorders: Advancing future neuroscience and medicine through Neuroinformatics methods

Paskaitas ir praktinius mokymus vedė visame pasaulyje garsūs mokslininkai, kurių dauguma dirba didžiuliame ir ambicingame, Europos Sąjungos nuo 2013 m. finansuojamame projekte The Human Brain Project, siekiančiame sukurti žmogaus smegenų biofiziškai realistišką modelį ir integruojančiame naujausias žinias apie smegenis genetiniame, molekuliniame, ląsteliniame, vystymosi, struktūriniame, informacijos saugojimo ir apdorojimo lygmenyse. Daugiau apie mokyklą galima rasti svetainėje.

  

Neuromokslų instituto mokslininkai prof. dr. A.Kriščiukaitis ir dr. S.Jankevičiūtė 2017 m. rugsėjo 11-20 dienomis KTU „Santakos" slėnyje dalyvavo XIV-jame mokslo populiarinimo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė 2017", kuris kasmet pritraukia daugiau nei 30 000 dalyvių. Neuromokslų instituto mokslininkai kvietė į pažintinę-informacinę paskaitą „Slaptas gyvųjų audinių ir ląstelių gyvenimas". Paskaitoje dalyvavo daugiau kaip 200 klausytojų. Jos dalyviai turėjo galimybę pamatyti „smegenų vaivorykštę" (angl: "Brainbow"), sužinoti kaip lavinti ir stiprinti atmintį bei susipažino su mokslinių tyrimų svarba ir pritaikymu medicinoje. Daugiau informacijos rasite čia.

  

Neuromokslų institutas (dr. R.Naginienė), LSMU Studentų mokslinė draugija, Lietuvos aferezių ir klinikinės toksikologijos asociacija (LieAKTA), Lietuvos neuromokslų asociacija (LNA) 2017 m. kovo 13-22 dienomis organizavo pasaulinės Smegenų pažinimo savaitės ir Apsinuodijimų prevencijos savaitės renginius. Programą rasite čia, LNA bei LieAKTA svetainėse.

  

Neuromokslų institutas, bendradarbiaujant su Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais, 2016 m. gruodžio 1 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto „Santakos” slėnio Naujausių farmacijos bei sveikatos technologijų centre (Kaunas) organizavo konferenciją „Santaka: kur susitinka mokslas ir verslas“. Konferencija skirta identifikuoti galimas verslo nišas ir pramonės šakas, kurioms Universitete atliekami mokslo tyrimai ir naudojami metodai, teikiamos paslaugos gali būti įdomūs ar naudingi, taip pat išryškinti mokslo ir verslo poreikius, bendradarbiavimo galimybes ir sąlyčio sritis, ir orientuota į mokslo ir verslo kontaktų paiešką bei partnerystės stiprinimą. Konferencijos programą ir daugiau informacijos rasite čia.

  

Neuromokslų institutas bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo universitetu dalyvavo renginyje „Tyrėjų naktis", kuris vyko 2016 m. rugsėjo 30 d.  LSMU Neuromokslų instituto Klinikinių tyrimų laboratorijos doktorantas, LSMUL KK Neurochirurgijos klinikos neurochirurgas A.Radžiūnas Kavinėje „Vero Cafe@VDU“ S. Daukanto g. 28 (Kaunas) 18.00 val. skaitė paskaitą tema „Neuromoduliacijos (re)evoliucija Lietuvoje“. Daugiau informacijos rasite čia.

  

Neuromokslų institutas (dr. R.Naginienė), Lietuvos aferezių ir klinikinės toksikologijos asociacija, Lietuvos neuromokslų asociacija ir SAM ESSC Apsinuodijimų informacijos biuras 2016 m. kovo 14-20 dienomis organizavo apsinuodijimų prevencijos savaitės ir smegenų pažinimo savaitės renginius įvairiuose Lietuvos miestuose. Daugiau informacijos rasite čiaSmegenų pažinimo savaitė 2016 03 15 ir Smegenų pažinimo savaitė 2016 03 16

  

Nacionalinė dailės galerija, Vilniaus kolegija bei VŠĮ „Mokslas ir menas", bendradarbiaujant su Neuromokslų institutu, organizavo renginį „Tyrėjų naktis", kuris vyko 2015 m. rugsėjo 25 d. Nacionalinės dailės galerijos Edukacijos centre (Konstitucijos pr. 22, Vilnius). LSMU Neuromokslų instituto atstovai prof. A.Kriščiukaitis, dr. A.Kaselis, dokt. S.Jankevičiūtė 17.30 val. vedė paskaitą  „Pamatyk nematomą – (ne)paprastas mokslo pasaulis”. Daugiau informacijos rasite čia.

  

Neuromokslų institutas (dr. R.Naginienė), kartu su Lietuvos neuromokslų asociacija LNA organizavo Smegenų pažinimo savaitės renginius (Brain awareness week), kurie vyko 2015 m. kovo 16-22 d. Vilniuje ir Kaune. Daugiau informacijos rasite čia http://www.neuromokslai.lt/lt/smegenu-pazinimo-savaite/2015/ ir Smegenų pažinimo savaitė 2015

  

Neuromokslų institutas kartu su LSMU Neurologijos klinika, LSMU Neurochirurgijos klinika, Neurologų draugija, Kauno krašto neurologų draugija Nacionaline neurochirurgų draugija organizavo mokslinę praktinę konferenciją „Neuromokslai pacientų gerovei“, kuri vyko 2014 m. gegužės 23 d. Europa Royale viešbutyje, Kaune.

 

Neuromokslų institutas (dr. R.Naginienė), kartu su Lietuvos neuromokslų asociacija LNA organizavo Smegenų pažinimo savaitės renginius (Brain awareness week), kurie vyko 2014 m. kovo 12-15 d. Vilniuje ir Kaune. Daugiau informacijos rasite čia  http://www.neuromokslai.lt/lt/smegenu-pazinimo-savaite/2014 ir Smegenų pažinimo savaitė 2014

 

Neuromokslų institutas (dr. R.Naginienė), kartu su Tamperės technologijos universitetu (Suomija) ir Vytauto Didžiojo universitetu (Lietuva) organizavo vasaros mokyklą 1st BalticNordic Summer School on Neuroinformatics (BNNI2013): Computations in the Brain and Translational Neuroscience, kuri vyko 2013 m. gegužės 29-31 d. Kaune. Daugiau informacijos rasite čia.

 

Tarptautinė konferencija International Translational Neuroscience Conference, kuri vyko 2011 m. birželio 16-17 d. Kaune. Konferencija buvo skirta paminėti Lietuvos Neurochirurgijos 60-metį ir LSMU Neuromokslų instituto įkūrimą (nuo 2011 m. liepos 1 d.). Daugiau informacijos rasite čia http://www.neuroscience.lt

 

NI Biochemijos laboratorija dalyvavo organizuojant tarptautinę Mitochondrijų fiziologijos draugijos vasaros mokyklą MiP summer school 2010, kuri vyko 2010 m. birželio 10-16 d. Druskininkuose. Daugiau informacijos rasite čia.
 

Kontaktai

 


 Informacija atnaujinta 2022-02-07

LSMU Neuromokslų institutas
Adresas:
Eivenių g. 4, LT-50161 Kaunas
Tel.
(8 37) 302951
Kontaktai

 

Prof. habil.dr. Arimantas Tamašauskas
Direktorius
242 kabinetas, tel. (8 37) 302951, vietinis tel. 5700
El.paštas: arimantas.tamasauskas@lsmuni.lt

 

Dr. Rima Naginienė
Direktoriaus pavaduotoja mokslui
239 kabinetas, tel. (8 37) 302953, vietinis tel. 5703
El.paštas: neuro@lsmuni.lt 

 

Kristina Vaičekauskienė
Administratorė
241 kabinetas, tel. (8 37) 302951, vietinis tel. 5700
El.paštas: referente.neuro@lsmuni.lt

 

Gintautas Antanas Milukas
Technikas
240 kabinetas, tel. (8 37) 302952, vietinis tel. 5702
El.paštas: gintautas.milukas@lsmuni.lt

 

 

LSMU NI Palangos klinika
Adresas: Vydūno al. 4/J. Šliūpo g. 7, LT-00135 Palanga, Lietuva
Tel.
(8 460) 30012
Faksas: (8 460) 30014
El.paštas: palangos.klinika@lsmuni.lt

Kontaktai

Daugiau informacijos rasite LSMU NI Palangos klinikos internetinėje svetainėje ir socialiniuose tinkluose

 

Registratūra:
Tel. (8 460) 30027
Mob.tel. (8 618) 41860

 

Dr. Vesta Steiblienė
Direktoriaus pavaduotoja klinikai
Tel. (8 460) 30011
       (8 460) 30012
El.paštas: vesta.steibliene@lsmuni.lt

 

 

  

Laboratorijų ir mokslo darbuotojų kontaktus rasite skiltyje "Laboratorijos"