Spausdinti

Bendra informacija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas yra aktyvus integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų, vadinamų slėniais, partneris ir dalyvis. Šiandien LSMU yra slėnio „Nemunas“ ir slėnio „Santaka“  narys bei aktyvus partneris. Šiai partnerystei įprasminti įgyvendinamos slėnių programose numatytos MTEP infrastruktūros plėtros veiklos, kurių pagrindinis tikslas tiesiogiai koreliuoja su patiems slėniams keliamais strateginės veiklos tikslais – populiarinti mokslą ir inovacijas, užtikrinti jų sklaidą ir galimybę verslui bei nepriklausomiems mokslininkams pasinaudoti iki tol neprieinama naujausia tyrimų infrastruktūra. Tiesioginį priėjimą prie naujausios MTEP infrastruktūros padės užtikrinti slėnio partnerių kuriami atviros prieigos centrai – vartai atveriantys galimybes pasinaudoti naujausia mokslinių tyrimų įranga ir technologijomis.

LSMU yra dviejų slėnių partneris, todėl buvo įkurti skirtingi atviros prieigos centrai. Šiuo metu LSMU veikia šie atviros prieigos centrai:

  • Naujausių farmacijos bei sveikatos technologijų centras
  • Gyvūnų mitybos ir biotechnologijų centras
  • Gyvūnų sveikatingumo ir gyvūninės kilmės žaliavų kokybės centras

Maloniai atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus susijusius su mūsų teikiamomis MTEP veiklomis ir jų komercializavimo galimybėmis. Klausimus prašome adresuoti – apc@lsmuni.lt

 

Daugiau informacijos apie mokslo ir inovacijų projektus rasite: