Akademinės atostogos

Kaip gauti akademines atostogas?

Akademinės atostogos gali būti suteiktos bet kuriuo mokslo metų laiku:

 • Dėl ligos;
 • Dėl nėštumo;
 • Dėl kūdikio priežiūros;
 • Dėl asmeninių priežasčių.

Akademinių atostogų metu gali kartoti dalykus (modulius), iš kurių yra susidariusios akademinės skolos, ir jas likviduoti.

Turėsi pateikti atskirus prašymus dėl skolų likvidavimo akademinių atostogų metu.

Pateik prašymą LSMUSIS

 1. Prisijunk
 2. Pasirink „Pateikti naują prašymą”;
 3. Pasirink studijų programą ir prašymo formą „Dėl akademinių atostogų suteikimo dėl…”;
 4. Spausk „Formuoti prašymą”;
 5. Užpildyk prašymo formą, nurodyk akademinių atostogų pradžią ir pabaigą;
 6. Pridėk priežastis patvirtinančių dokumentų kopijas (sveikatos pažyma, vaiko gimimo liudijimas).

Sek „Prašymo būkles”

 1. „Ruošiamas” - prašymas nepateiktas, gali jį redaguoti. Redaguotą ir pataisytą prašymą būtina „Pateikti”;
 2. „Pateiktas prašymas” - prašymas pradėtas vykdyti;
 3. „Vizuotas...” - prašymas vykdomas atsakingo padalinio arba asmens;
 4. „Rengiamas įsakymas” - prašymui tenkinti rengiamas įsakymas;
 5. „Patenkintas” - įsakymas patvirtintas rektoriaus;
 6. „Atmestas” arba „Grąžintas taisymui” - paaiškinimo ieškok „Tarpininkavimo dalyje”;

Likus 10 darbo dienų iki paskirtų akademinių atostogų pabaigos pateik prašymą „Dėl studijų atnaujinimo” arba „Dėl akademinių atostogų pratęsimo“

Akademinės atostogos gali būti:

 • Pratęsiamos pateikus prašymą „Dėl akademinių atostogų pratęsimo“;
 • Nutraukiamos pateikus prašymą „Dėl akademinių atostogų nutraukimo“.

 

Kaip pratęsti suteiktas akademines atostogas?

Akademinės atostogos gali būti pratęsiamos:

 • Dėl ligos;
 • Dėl kūdikio priežiūros;

Akademinės atostogos gali būti pratęstos vieneriems metams, bet ne daugiau kaip trejus metus iš eilės.

Pateik prašymą LSMUSIS

 1. Prisijunk
 2. Pasirink „Pateikti naują prašymą”;
 3. Pasirink studijų programą ir prašymo formą „Dėl akademinių atostogų pratęsimo dėl…”;
 4. Spausk „Formuoti prašymą”;
 5. Užpildyk prašymo formą, nurodyk akademinių atostogų pratęsimo pradžią ir pabaigą;
 6. Pridėk priežastis patvirtinančių dokumentų kopijas (sveikatos pažyma, vaiko gimimo liudijimas).

Sek „Prašymo būkles”

 1. „Ruošiamas” - prašymas nepateiktas, gali jį redaguoti. Redaguotą ir pataisytą prašymą būtina „Pateikti”;
 2. „Pateiktas prašymas” - prašymas pradėtas vykdyti;
 3. „Vizuotas...” - prašymas vykdomas atsakingo padalinio arba asmens;
 4. „Rengiamas įsakymas” - prašymui tenkinti rengiamas įsakymas;
 5. „Patenkintas” - įsakymas patvirtintas rektoriaus;
 6. „Atmestas” arba „Grąžintas taisymui” - paaiškinimo ieškok „Tarpininkavimo dalyje”.

Likus 10 darbo dienų iki paskirtų akademinių atostogų pabaigos pateik prašymą „Dėl studijų atnaujinimo” arba „Dėl akademinių atostogų pratęsimo“

Akademinės atostogos gali būti:

 • Pratęsiamos pateikus prašymą „Dėl akademinių atostogų pratęsimo“;
 • Nutraukiamos pateikus prašymą „Dėl akademinių atostogų nutraukimo“.

 

Kaip nutraukti akademines atostogas?

Akademines atostogas gali nutraukti nepasibaigus terminui.

Pateik prašymą LSMUSIS

 1. Prisijunk
 2. Pasirink „Pateikti naują prašymą”;
 3. Pasirink studijų programą ir prašymo formą „Dėl akademinių atostogų nutraukimo dėl…”;
 4. Spausk „Formuoti prašymą”;
 5. Užpildyk prašymo formą, nurodyk akademinių atostogų nutraukimo datą;
 6. Jei nurodytoms priežastims patvirtinti reikalingi dokumentai, pridėk jų kopijas.

Sek „Prašymo būkles”

 1. „Ruošiamas” - prašymas nepateiktas, gali jį redaguoti. Redaguotą ir pataisytą prašymą būtina „Pateikti”;
 2. „Pateiktas prašymas” - prašymas pradėtas vykdyti;
 3. „Vizuotas...” - prašymas vykdomas atsakingo padalinio arba asmens;
 4. „Rengiamas įsakymas” - prašymui tenkinti rengiamas įsakymas;
 5. „Patenkintas” - įsakymas patvirtintas rektoriaus;
 6. „Atmestas” arba „Grąžintas taisymui” - paaiškinimo ieškok „Tarpininkavimo dalyje”.

 

Pradėti studijas privalai nuo „Tarpininkavimo dalyje” nurodytos datos.