Gyvūnų mitybos ir biotechnologijų centras

Paukščių lesalų ir paukštininkystės laboratorija

 • Tiriama pašarinių žaliavų kokybė
 • Atliekami pašarų priedų tyrimai
 • Optimizuojamos pašarų ir lesalų receptūros
 • Tiriama paukščių, kiaulių, triušių ir žuvų virškinimo fiziologija
 • Tiriama gyvūninės kilmės produktų kokybė (paukštiena; kiaušiniai, kiauliena, triušiena, žuvų mėsa)

Gyvūnų veislinės vertės tyrimų ir selekcijos laboratorija

 • Bulių, kuilių, eržilų, avinų, šunų, tranų reprodukcinių savybių tyrimai
 • Bulių, kuilių, eržilų, avinų, šunų, tranų spermos kriokonservavimo metodų optimizavimas
 • Galvijų embrionų gavimas, ilgalaikis išsaugojimas, transplantavimas
 • Gyvūnų bandų vaisos rodiklių analizė ir įvertinimas
 • Gyvūnų bandų reprodukcijos valdymo planų rengimas
 • Selekcinių planų, programų rengimas atskiroms gyvūnų bandoms arba veislėms

Virškinimo fiziologijos ir patologijos centras

 • Galvijų didžiojo prieskrandžio metabolinių procesų tyrimai
 • Fermentacinių procesų bei mikrofloros sudėties optimizavimas galvijų didžiojo prieskrandžio turinyje, siekiant padidinti pieno produkciją
 • Probiotikų panaudojimas galvijų virškinamojo trakto disbakteriozei išvengti ir gydyti
 • Biologinių ir cheminių veiksnių įtakos pieninių karvių produktyvumui ir pieno kokybei tyrimai.

Gyvūnų nutriciologijos tyrimų laboratorija

 • Pašarų analizė - nustatomos pagrindinės maisto medžiagos, jų kiekiai bei energetinė vertė
 • Ruošiamos rekomendacijos ūkio subjektams ir fiziniams asmenims

Nutrigenomikos ir gyvulininkystės procesų sisteminio vertinimo skyrius

 • Nustatoma LR ūkiuose ruošiamų ir pramonės objektuose gaminamų pašarų, ėdalų maistinė ir energinė vertė
 • Analizės rezultatų pagrindu ruošiamos pašarų maistingumo lentelės

Gyvūnų genetinių išteklių tyrimo ir ilgalaikio išsaugojimo ex situ laboratorija

 • Informacija ruošiama, norėdami sužinoti daugiau, galite susisiekti su APC koordinatoriumi – apc@lsmuni.lt

Pašarų gamybos ir šėrimo technologijų vertinimo laboratorija

 • Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2 ir NH4), išsiskiriančių siloso fermentacijos metu, kiekio mažinimo galimybių tyrimai
 • Naujų žinių ir technologinių sprendimų perdavimas ūkio subjektams, studentams, mokslininkams ir verslo atstovams, mokslinės-metodinės patirties ir naujų  idėjų pasiūla
 • Pašarų konservavimo ir jų naudojimo gyvūnų šėrimui technologijų  tobulinimas, taikomieji moksliniai tyrimai
 • Ūkio subjektų pagamintų, konservuotų (silosuotų) pašarų fermentacijos rodiklių, maistinės vertės ir higieninės kokybės nustatymas ir konsultacijos ūkio subjektams, kaip naudotis laboratorijos tyrimų duomenimis

Gyvūnų pašarų maisto medžiagų virškinamumo tyrimų laboratorija

 • Aplinkos sąlygų įtakos žemės ūkio paskirties gyvūnų organizmo fiziologiniams rodikliams tyrimai
 • Aplinkos sąlygų įtakos žemės ūkio paskirties gyvūnų produktyvumui tyrimai
 • Žemės ūkio paskirties gyvūnų gerovės vertinimo kriterijų (gyvūnų elgsenos, laikymo sąlygų įvertinimas) tyrimai
 • Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kenksmingų dujų, kvapų  tyrimai