Spausdinti

ETD pateikimas

Studijų baigiamieji darbai (ETD) 

LSMU baigiamųjų darbų ir daktaro disertacijų elektroninių dokumentų (ETD) pateikimo į LSMU Mokslo informacijos sistemos CRIS Talpyklą tvarka (Dok. Nr. 2021-V-0669):

Iki viešojo gynimo datos likus 30 dienų studentai pateikia ETD į Talpyklą pagal ETD pateikimo instrukciją.

Pagrindiniai ETD pateikimo etapai: 
1. Studento registracija Talpykloje ir prisijungimas; 
2. Metaduomenų* apie studentą, antraštę, 3–5 reikšminių žodžių, santraukų lietuvių ir anglų kalbomis, ETD atsakingus asmenis ir kt. duomenų pateikimas;  
3. ETD kūrinio failo pateikimas (pagrindinis failas turi būti pateiktas PDF forma); 
4. Licencinės sutarties patvirtinimas; 
5. Studentas apie ETD pateikimą į LSMU CRIS gaus patvirtinančią informaciją el. laišku. Studentai privalo gautą el. laišką persiųsti savo baigiamojo darbo atsakingiems asmenims (darbo vadovui, recenzentams, doktorantai  visai gynimo komisijai). 

Kilus bet kokiems su ETD pateikimu susijusiems klausimams, kreipkitės į atsakingus darbuotojus tel.: (8 37) 39 60 43. 
 
*Metaduomenys – duomenys apie Kūrinį (autorius, antraštė, reikšminiai žodžiai ir kt.).