Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesinė sąjunga

LSMU profesinė sąjunga

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesinė sąjunga                                 

A. Mickevičiaus g. 9, LT 44307 Kaunas

El.paštas: profesinesajunga@lsmuni.lt

Facebook paskyra: LSMU Profesinė sąjunga
                                                                                                                       

251123079_103280382165449_3337359080695484511_n-cropped.png (zoomed, 350x350)

Yra suvereni, savarankiška, nepartinė, pelno nesiekianti organizacija, laisvo apsisprendimo pagrindu vienijanti dėstytojus, mokslininkus ir kitus LSMU darbuotojus.

LSMU profesinės sąjungos nariais gali būti LSMU dėstytojai, mokslininkai (tame tarpe ir kviestiniai dėstytojai bei mokslo darbuotojai ir mokslininkai stažuotojai) ir kiti darbuotojai, pripažystantys LSMU profesinės sąjungos įstatus bei mokantys nario mokestį.

 

Profesinės sąjungos gali steigtis: profesiniu, pareiginiu, gamybiniu, teritoriniu ar kitais pačių profesinių sąjungų nustatytais principais.

Profesinė sąjunga, kaip ir bet kuri kita teisėta organizacija, jos struktūra ir veikla yra reglamentuojama tam tikrų bendrų ir specialių įstatymų.

 • Darbo kodeksas (nustato profesinės sąjungos teises ir pareigas darbo teisiniuose santykiuose).
 • Civilinio kodekso II knyga (bendras įstatymas, taikomas visoms organizacijoms, taip pat ir profesinėms sąjungoms).
 • Lietuvos Respublikos Profesinių sąjungų įstatymas (specialus įstatymas, nustatantis specifinį profesinių sąjungų statusą, palyginti su kitomis organizacijomis).

Labai svarbus profesinių sąjungų veiklai yra demokratijos ir aktyvaus dalyvavimo principas. Profesinės sąjungos nariai turi suprasti, kad profesinė sąjunga tarnauja jiems ir tik jie sprendžia, kokia yra profesinės sąjungos veiklos kryptis.

Kontaktai

 

 

LSMU PROFESINĖS SĄJUNGOS KOMITETO NARIAI

Artūras Stimbirys

Arturas.Stimbirys@lsmuni.lt

Bulevičienė Milda

Milda.Buleviciene@lsmuni.lt

Gerulis Gediminas

Gediminas.Gerulis@lsmuni.lt

Jankevičiūtė Silvija

Silvija.Jankeviciute@lsmuni.lt

Jekabsone Aistė

Aiste.Jekabsone@lsmuni.lt

Šumskas Linas

Linas.Sumskas@lsmuni.lt

 

Prašymai

Dokumentai

Naujienos

 

ĮVYKO VISUOTINIS-RINKIMINIS LSMU PROFESINĖS SĄJUNGOS SUSIRINKIMAS : ĮVYKDYTŲ DARBŲ APTARIMAS, NAUJI PLANAI BEI LŪKESČIAI  

Pirmąjį 2022-ųjų metų penktadienį, sausio 7d., įvyko visuotinis-rinkiminis LSMU profesinės sąjungos (PS) susirinkimas. Susirinkimo metu buvo pristatyta 2019-2021 metų PS bei PS komiteto veiklos apžvalga, su kuria supažindino VA komiteto pirmininkas A. Stimbirys. Buvo aptartos LSMU PS veiklos  tiek už universiteto ribų, tiek universiteto viduje: pristatytos vykdytos veiklos ir visuomeninės akcijos, tame tarpe 2019 m. lapkričio mėn. 28 dieną vykęs Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) įspėjamasis streikas, kurio metu LSMU PS bei kiti universiteto bendruomenės nariai solidarizavosi, palaikant reikalavimus vyriausybei didinti aukštojo mokslo finansavimą (informacija susipažinimui:
https://archyvas.lsmu.lt/media/dynamic/files/19020/2019_av40--10pslweb.pdf), dalyvavimas įvairiuose susitikimuose bei konferencijose, aptarti vykę komiteto posėdžiai, susitikimai su universiteto administracija bei kiti, svarbūs LSMU PS veiklos klausimai. Susirinkimo metu buvo pristatyta detali LSMU PS finansinė ataskaita už 2020.01.10–2022.01.07 laikotarpį (pranešėja komiteto narė L.Strumilaitė), pristatyti ir aptarti svarbūs įstatų koregavimo bei papildymo klausimai, kuriuos moderavo komiteto narys S. Alijošius. Susitikimo metu netrūko įvairių klausimų, konstruktyvių siūlymų, įtraukiančių į bendrą diskusiją, bei pamąstymų, kaip pagerinti PS veiklą, su kokiomis problemomis vis dar susiduriame bei kuo visgi galime pasidžiaugti. Neeiliniame susirinkime turėjome ir svarbų svečią – LAMPSS  (Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas) pirmininką prof. dr. S. Vaitkevičių, kuris aktyviai dalyvavo diskusijose, pasidalino patirtimi bei pristatė laukiamus darbus bei planus, pasidalino pastarųjų metų LAMPSS veiklomis ir nuveiktais darbais, prie kurių prisidėjo ir LSMU PS. Viena svarbiausių – 2021 lapkričio 8-tą dieną atnaujinta Lietuvos Švietimo ir Mokslo šakos kolektyvinė sutartis (Nr.S-1038), kuri buvo pasirašyta 2017 metų lapkričio 22 dieną, vėliau koreguota 2019, 2020 ir 2021. Atnaujintoje sutartyje nustatyti tvirti įsipareigojimai dėl švietimo ir mokslo darbuotojų taip pat mokslą ir studijas aptarnaujančių neakademinių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo nuo 2022 m. sausio 1d. bei didesnių garantijų profesinių sąjungų nariams (daugiau skaitykite: https://smsm.lrv.lt/uploads/smsm/documents/files/profs%C4%85jungos%20sutarties%20pakeitimas.PDF). Visuotinio-rinkiminio posėdžio metu, bendru narių sutarimu taip pat buvo patvirtinta  nauja revizijos komisija bei išrinktas PS atstovas LSMU Darbo saugos komisijai, o taip pat įvyko ir naujo LSMU PS komiteto rinkimai. Esant visuotinio narių susirinkimo balsų daugumai buvo išrinkta bei patvirtinta naujai išrinkto komiteto narių sudėtis – A. Stimbirys, M. Bulevičienė, G. Gerulis (VA padalinys), L. Šumskas, A. Jekabsonė, S. Jankevičiūtė (MA padalinys). Susirinkimo metu buvo padėkota praėjusios kadencijos LSMU PS komitetui už nuveiktus darbus bei įdėjas (A. Stimbirys, V. Babrauskienė, S. Alijošius, A. Pockevičius, G. Daunoras, D.  Majienė, L. Strumilaitė, L.Šumskas, K. Ramanauskienė, A. Gružienė).
LSMU Profesinės sąjunga kviečia Universiteto bendruomenės narius prisijungti prie LSMU profesinės sąjungos veiklos, teikti įdėjas, siūlymus, pastebėjimus. Tapti LSMU PS nariu labai paprasta – tereikia užpildyti prašymo ir sutikimo formas ir jas siųsti LSMU PS komitetui (profesinesajunga@lsmuni.lt). Susipažinti su LSMU PS įstatais bei daugiau informacijos apie LSMU PS veiklą, struktūrą, dokumentus, veiklas, ar kitus aktualius klausimus galite rasti oficialiame LSMU Profesinės sąjungos tinklapyje: https://archyvas.lsmu.lt/lt/struktura/kiti-padaliniai-ir-organizacijos/lsmu-profesine-sajunga/
Primename, kad mus taip pat galite rasti ir Facebook socialiniame tinklapyje, paieškos laukelyje suvedę “LSMU profesinė sąjunga” – junkitės, sekite ir tapkite mūsų draugu. Kviečiami visi – tiek profesinės sąjungos, tiek visi LSMU bendruomenės nariai. Nuoroda į mūsų puslapį: https://www.facebook.com/profile.php?id=100074504618928
 
LSMU profesinės sąjungos komitetas


KANDIDATAI į PS komiteto narius

Veterinarijos akademijos padalinys

Brancevičius Albinas

Bulevičienė Milda

Džiugienė Diana

Gerulis Gediminas

Stimbirys Artūras

Medicinos akademijos padalinys

Butrimė Edita

Jankevičiūtė Silvija

Jekabsone Aistė

Šumskas Linas


KVIEČIAME Į LSMU PROFESINĖS SĄJUNGOS (PS)
      ATASKAITINĮ – RINKIMINĮ SUSIRINKIMĄ

Sausio 7 d. VA Žalčio salėje. Registracija: 13.45 val. Pradžia: 14 val.

DARBOTVARKĖ:

 1. LSMU PS komiteto veiklos ataskaita;
 2. Finansinė ataskaita;
 3. LSMU PS įstatų pakeitimų ir papildymų svarstymas;
 4. Naujo PS komiteto padalinių narių rinkimai;
 5. Kultūrinė dalis;
 6. Kiti klausimai.

LSMU profesinės sąjungos komitetas


KVIEČIAME KELTI KANDIDATUS Į PS KOMITETO NARIUS

Iki š. m. gruodžio mėn. 27 dienos 16 val. kviečiame kelti savo kandidatus į LSMU profesinės sąjungos komiteto narius. Profesinės sąjungos nariai gali siūlyti kandidatus į LSMU profesinės sąjungos komitetą. Profesinės sąjungos nariai siūlo kandidatus raštu ir pateikia rašytinį siūlomo kandidato sutikimą. Prašymas ir sutikimas yra patalpinti profesinės sąjungos oficialiame LSMU tinklalapyje. Dokumentus pasirašius ir nuskenavus galima išsiųsti LSMU profesinės sąjungos komitetui el. p. profesinesajunga@lsmuni.lt arba iki to paties laiko juos pateikti PS komitetui adresu: Tilžės g. 18, Kaunas, LSMU Veterinarijos akademija, 4 korpusas 101 kab. Siūlantiems save kandidatu pakanka tik prašymo. Pasibaigus kandidatų registravimo terminui, bus sudaromi sąrašai ir balsavimo biuleteniai. PS nariai įtraukti į kandidatus, bus informuoti elektroniniu paštu. Galutinis kandidatų į LSMU profesinės sąjungos komiteto narius sąrašas bus paskelbtas profesinės sąjungos oficialiame LSMU tinklalapyje, skiltyje „Struktūra – Kiti padaliniai ir organizacijos – LSMU profesinė sąjunga“.
Kilus klausimams kreiptis: Saulius Alijošius, el. p. Saulius.Alijosius@lsmuni.lt  tel. 36 66 45 (vid. tel. 1110).

Prašymas
Sutikimassveikinimaslsmuprofesinssjungosnariams.gif (original, 1752x1000)

lampsspirmininkosveikinimas.jpg (original, 800x800)

AVEVITA Nr. 40 (2246)LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO IR KAUNO KLINIKŲ SAVAITRAŠTIS. 2019 M. GRUODŽIO 6 D. ISSN 1648

https://archyvas.lsmu.lt/media/dynamic/files/19020/2019_av40--10pslweb.pdfslide1.png (1280x720)slide2.png (1280x720)

 

 

Parama profesinei sąjungai

 

PARAMA

Kviečiame skirti 0,6 proc. nuo jūsų jau sumokėtų mokesčių LSMU profesinei sąjungai

Juridinis asmuo: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesinė sąjunga
Juridinio asmens kodas: 30055811
Gavėjo tipas: Profesinė sąjunga arba profesinis susivienijimas


Visi gali paremti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesinę sąjungą, pervesdami 0,6 proc. nuo per metus sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Nuo 2022 m. bus priimami tik e. būdu pateikti prašymai, tuo tarpu popieriuje užpildyti prašymai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami. 

PAGALBA kaip užpildyti formą

Nuo 2020 m. sausio 1 d. prašymo pervesti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 forma (toliau - prašymas) turės būti teikiama tik elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Nuo 2020 m. sausio 1 d. paramos gavėjams, tarp jų ir meno kūrėjams, bus galima skirti iki 1,2 proc. pajamų mokesčio (anksčiau buvo skiriama 2 proc.), politinėms partijoms - iki 0,6 proc. (anksčiau buvo 1 proc.), profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams – iki 0,6 proc. (anksčiau buvo 1 proc.).

 vmi-190810-paramos-infografikas.jpg (376x240, 376x153)

 

Naudingos nuorodos

Nuotraukų galerija

 LSMU profesinės sąjungos logotipas

 LSMU profesinė sąjunga

 

 

 

 

 

 

 

 

LSMU profesinės sąjungos komitetas (2013-2016)

 LSMU profesinės sąjungos komitetas

Pirmoje eilėje iš kairės: Vida Babrauskienė, Milda Vaitkevičienė, Loreta Šernienė, Genuvaitė Civinskienė,                  Loreta Strumylaitė; antroje eilėje iš kairės: Saulius Alijošius, Aleksandras Vitkus, Julius Liobikas;                               trečioje eilėje iš kairės: Linas Šumskas, Artūras Stimbirys

 

 

Darbuotojų teisės

DARBUOTOJŲ TEISĖS

 • Asmenys, teisėtai dirbantys pagal darbo sutartį ir kitais įstatymų nustatytais pagrindais teritorijoje, įstatymo nustatyta tvarka turi teisę steigti profesines sąjungas ar stoti į jas savo interesams ginti. Profesinės sąjungos yra savanoriškos, savarankiškos ir savaveiksmiškos organizacijos, atstovaujančios ir ginančios darbuotojų profesines, darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus (LR Profesinių sąjungų įstatymo Nr. I-2018, 1991-11-21).
 • Darbuotojai turi teisę į informavimą ir konsultavimą (DK 47 str.). Darbuotojų atstovai turi teisę gauti informaciją iš darbdavių apie jų socialinę ir ekonominę padėtį bei numatomas permainas, kurios gali paveikti darbuotojų padėtį (DK 22 str.).
 • Darbuotojai turi teisę saugiai dirbti: kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos (DK 260 str.). Darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus jų saugai ir sveikatai (DK 275 str.).
 • Darbdavys neturi teisės reikalauti, kad darbuotojas atliktų darbą, nesulygtą darbo sutartimi. (DK 119 str).
 • Už darbą poilsio arba švenčių dienomis, jei jis nenumatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai arba (darbuotojo pageidavimu) kompensuojama, suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų (DK 194 str.).
 • Darbuotojai, išrinkti į darbuotojų atstovaujamuosius organus (DK 19 str.) laikotarpiu, kuriam jie išrinkti, negali būti atleisti iš darbo pagal DK 129 str. be išankstinio to organo sutikimo (DK 134 str.).
 • Su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės (DK 132 str.).