Spausdinti

Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centras

Istorija

2001 m. įkurtas veterinarijos ir gyvulininkystės specialistų ir darbuotojų tęstinio mokymo centras – padalinys, vykdantis valstybinių ir privačių veterinarijos gydytojų, gyvulininkystės specialistų ir kitų šios srities darbuotojų, žemdirbių tęstinį profesinį mokymą. Centro vadovu paskirtas dr. Giedrius Palubinskas.
2010 m., sujungus Kauno medicinos universitetą ir Lietuvos veterinarijos akademiją, centras tapo LSMU Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centru.
Centro darbuotojai organizuoja tęstinio mokymo kursus, seminarus, lauko dienas, konferencijas ir kitus šviečiamuosius renginius, administruoja ir įgyvendina tęstinio profesinio mokymo, konsultavimo, Europos inovacijų partnerystės ir kitus projektus, konsultuoja ūkininkus, žemės ūkio bendroves ir kitas žemės ūkio įmones. Šviečiamieji renginiai organizuojami ne tik LSMU Veterinarijos akademijoje, bet ir Lietuvos regionuose, taip pat nuotoliniu būdu internetinėje erdvėje. Nuo centro įkūrimo jau suorganizuota per 3000 renginių, juose dalyvavo daugiau kaip 50 000 dalyvių, įgyvendinta daugiau nei 50 projektų. 

Misija, vertybės 

Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centro misija – puoselėti tvarų ir konkurencingą žemės ūkį, rūpintis mūsų aplinka – dirvožemiu, vandeniu ir oru, gyvūnų gerove, teikti neformalius mokymus žemės ūkio sektoriaus darbuotojams, bei skatinti juos naudotis naujomis pažangiomis technologijomis, moksliniais tyrimais bei inovacijomis, teikti mokslines rekomendacijas gyvūnų auginimo, veisimo, mitybos, reprodukcijos ir sveikatingumo gerinimo klausimais.                        Vertybės – atvirumas idėjoms, nuomonių įvairovė, tarpusavio pagarba, pasitikėjimas, tolerancija, akademinė etika, Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) koncepcijos „Viena sveikata“ pricipai.

Projektai

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ vykdė šiuos projektus:
1. „Baltymų apykaitos galvijų didžiajame prieskrandyje optimizavimas su eterinių aliejų ir mikroelementų kompleksinių preparatų pagalba“ (Nr. 1PM-PV-09-1-001471).
2. „Ekologinis karvių reprodukcinių sutrikimų prevencijos ir gydymo metodas, panaudojant lazerio šviesą“ (Nr. 1PM-PV-09-1-001473).
3. „Intensyvaus kumeliukų auginimo metodo diegimas Lietuvos arklių augintojų ūkiuose“ (Nr. 1PM-PV-09-1-001474).
4. „Reprodukcijos vadybos optimizavimas pieno ūkyje, naudojant kompiuterizuotą bandos valdymo programą“ (Nr. 1PM-PV-09-1-001469).
5. „Starterinių visaverčių kombinuotųjų pašarų, skirtų paršeliams, gamybos optimizavimas, naudojant kompiuterinę programą Hybrimin Futter 2008 (lietuviška versija)“ (Nr. 1PM-PV-09-1-001470).
6. „Naujausių technologijų taikymas renkant ir perdirbant bičių duonelę, bičių pikį ir bičių pienelį“ (Nr. 1PM-PV-09-1-001475).
7. „Kompiuterizuota bandos valdymo programa – inovatyvus pieno ūkio rentabilumo ir pieno kokybės gerinimo metodas“ (Nr. 1PM-PV-10-1-002968).
8. „Intensyvus aukštos veislinės vertės mėsinių ir pieninių galvijų veisimas taikant embrionų persodinimo metodą“ (Nr. 1PM-PV-11-1-006748).
9. „Inovatyvių kompleksinių priemonių taikymas naujagimių veršelių sveikatingumui užtikrinti“ (Nr. 1PM-PV-12-1-011901).
10. „Inovatyvių technologijų taikymas galvijų acidozės ankstyvajai diagnostikai ir profilaktikai“ (Nr. 1PM-PV 13-2-007345).
11. „Mastitų sukėlėjų ir antibiogramų nustatymo taikymas subklinikinių ir klinikinių mastitų kontrolės programos diegimui Lietuvos pieno ūkiuose“ (Nr. 1PM-PV 13-2-009476).
12. „Melžiamų karvių racionų sukūrimas ir šėrimo optimizavimas panaudojant Lietuvoje išaugintus ankštinius baltyminius augalus, inokuliuotus biologinio azoto fiksavimą gebančiomis didinti gumbelinėmis bakterijomis“ (Nr. 1PM-PV 13-2-009479).
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“ vykdė šį projektą:
1. „Pažangiausios alternatyvių verslų (mėsinės ir kailinės triušininkystės, avininkystės, sraigininkystės, mėsinės ir dekoratyvinės paukštininkystės, žvėrininkystės) plėtros technologijos ir jų ekonominis vertinimas“.
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai plėtoti“ vykdo šiuos projektus:
1. „Lietuvos pieninių ir mėsinių galvijų populiacijos ir avių bandų veislinės vertės ir produktyvumo didinimas taikant inovatyvias biotechnologijas“ (Nr. 35BV-KK-15-1-07892).
2. „Pieninių karvių bandų sveikatingumo gerinimas optimizuojant gyvūnų gerovę ir panaudojant bioprepatatus bei fitopreparatus, mažinant antibiotikų naudojimą ir patogeninių mikroorganizmų atsparumo antibiotikams išsivystymą“ (Nr. 35BV-KK-17-1-03773-PR0001).
3. „Infraraudonųjų spindulių kamera registruojamų specifinių žymenų panaudojimas karvių sveikatingumo gerinimui, šėrimo efektyvumo ir produktyvumo didinimui“ (Nr. 35BV-KK-18-1-06623-PR001).         
4. „Avininkystės ūkių veiklos efektyvumo didinimas gerinant avių sveikatingumą ir optimizuojant avių bandos valdymą“ (Nr. 35BV-KK-18-1-06630-PR001).
5. 
Tvarių technologijų diegimas taikant šalutinių produktų biorafinavimo schemas skirtingų rūšių gyvūnų produktyvumo ir produkcijos kokybės užtikrinimui“ (NR. 35BV-KK-19-1-10857-PR001).
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ vykdo šiuos projektus:                                     
2. „Ūkininkų ir žemės ūkio veikla užsiimančių asmenų mokymas pagal mokymo programas „Lietuviškų augalinių bei gyvūninių žaliavų panaudojimo galimybės maisto produktų, kurie gali būti ženklinami sveikumo ir maistingumo teiginiais, gamyboje“, „Bičių šeimų sveikatingumas ir higiena“, „Maisto su bičių produktais ir vaško gaminių gamyba“ ir „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“ (Nr. 14PM-KK-19-1-08552-PR001).
3. „Ūkininkų ir žemės ūkio veikla užsiimančių asmenų mokymas pagal mokymo programas „Bitininkystės pagrindai bitininkams mėgėjams“, „Naujausios naujagimių veršelių auginimo technologijos“, „Pažangiausios alternatyvių verslų (mėsinės ir kailinės triušininkystės, avininkystės, sraigininkystės, mėsinės ir dekoratyvinės paukštininkystės, žvėrininkystės) plėtros technologijos ir ekonominis jų vertinimas“ ir „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“ (Nr. 14PM-KK-20-1-09588).
4. „Ūkininkų ir žemės ūkio veikla užsiimančių asmenų mokymas pagal mokymo programas „Karvių melžimo technologijų pagrindai“, „Mėsinių galvijų veislės, auginimo technologijos ir skerdenų klasifikavimas“, „Pieninių galvijų bandos formavimas ir sveikatingumo gerinimas“, „Ūkinių gyvūnų ženklinimas ir registravimas“ ir „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“ (NR. 14PM-KK-21-1-08624-PR001). 
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ vykdo šiuos projektus:
 

Kontaktai