Asmens duomenys

Kaip patikslinti asmens duomenis?

 • Pirmą kartą prisijungęs prie studijų informavimo sistemos (LSMUSIS) privalai pasitikrinti asmens ir kontaktinius duomenis;
 • Apie netikslumus per 3 d.d. informuok dekaną (pildyk prašymą);
 • Šis prašymas tau netinka jei pasikeitei vardą/pavardę (informacijos ieškok “Kaip pakeisti vardą/pavardę studentų registre?“).

Pateik prašymą LSMUSIS

 1. Prisijunk
 2. Pasirink „Pateikti naują prašymą”;
 3. Pasirink studijų programą ir prašymo formą „Dėl asmens duomenų patikslinimo”;
 4. Spausk „Formuoti prašymą”;
 5. Užpildyk prašymo formą, nurodyk pastebėtus netikslumus;
 6. Pridėk teisingus duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas (asmens tapatybės dokumentas).

Sek „Prašymo būkles”

 1. „Ruošiamas” - prašymas nepateiktas, gali jį redaguoti. Redaguotą ir pataisytą prašymą būtina „Pateikti”;
 2. „Pateiktas prašymas” - prašymas pradėtas vykdyti;
 3. „Patenkintas” - duomenys patikslinti;
 4. „Atmestas” arba „Grąžintas taisymui” - paaiškinimo ieškok „Tarpininkavimo dalyje”.

Pasitikrink ar duomenys pakeisti teisingai.

 

Kaip pakeisti vardą/pavardę studentų registre?

 • Pildyk šį prašymą jei pasikeitei vardą ar pavardę;
 • Šis prašymas tau netinka jei radai netikslumų asmens ir kontaktiniuose duomenyse (informacijos ieškok “Kaip patikslinti asmens duomenis?“).

Pateik prašymą LSMUSIS

 1. Prisijunk
 2. Pasirink „Pateikti naują prašymą”;
 3. Pasirink studijų programą ir prašymo formą „Dėl pavardės keitimo”;
 4. Spausk „Formuoti prašymą”;
 5. Užpildyk prašymo formą, nurodyk pakeistą vardą ar pavardę;
 6. Pridėk priežastis patvirtinančių dokumentų kopijas (santuokos liudijimas, ištuokos liudijimas, vardo/pavardės keitimo liudijimas, asmens tapatybės dokumentas).

Sek „Prašymo būkles”

 1. „Ruošiamas” - prašymas nepateiktas, gali jį redaguoti. Redaguotą ir pataisytą prašymą būtina „Pateikti”;
 2. „Pateiktas prašymas” - prašymas pradėtas vykdyti;
 3. „Rengiamas įsakymas” - prašymui tenkinti rengiamas įsakymas;
 4. „Patenkintas” - įsakymas patvirtintas rektoriaus;
 5. „Atmestas” arba „Grąžintas taisymui” - paaiškinimo ieškok „Tarpininkavimo dalyje”.

Pasitikrink ar vardas/pavardė pakeisti teisingai

 • Prisijungimai prie LSMUSIS ir kitų sistemų lieka nepakitę.