Spausdinti

Mokamos ir kitos paslaugos

Mokamos paslaugos I Kitos paslaugos

Mokamos paslaugos

Atsiskaitymas už mokamas paslaugas:

1. Už kopijavimą ir spausdinimą atsiskaitoma bendrąja mokėjimo kortele, kurią reikia nusipirkti iš kortelių pardavimo aparato, esančio 4 a. kompiuterių salėje. Mokėjimo kortelės kaina - 3 €. Kortelių pardavimo aparatas priima tik 10, 20, 50 euro ct, 1 € ir 2 € monetas. Bibliotekos ir informacijos centro darbuotojai pinigų keitimo funkcijų nevykdo, tokio nominalo monetomis pasirūpina patys skaitytojai.

2. Už visas kitas mokamas paslaugas atsiskaitoma 2 a. esančioje kasoje grynaisiais pinigais, banko kortele arba pervedimu. Paslaugą atliekantis darbuotojas suteikia pilną informaciją apie atsiskaitymą.


LSMU bibliotekos ir informacijos centro mokamos paslaugos teikiamos remiantis Lietuvos respublikos bibliotekų įstatymu Nr. IX-2378 (Žin.,2004, Nr. 120-4431) 4 str., 9 punktas ir LR kultūros ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. ĮV-502 "Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo" bei LSMU Rektoriaus įsakymu Nr. V-17 (2014 01 02).

Naujos redakcijos LSMU Rektoriaus įsakymai dėl mokamų paslaugų įkainių (Nr. V-375, 2017 04), delspinigių skaičiavimo už laiku negrąžintas knygas (Nr. V-387, 2014 08).

I. Informacijos paslaugos (Informacijos paslaugų skyrius, III a. 304 kamb.)

1. Bibliografijos sąrašų sudarymas – 1,50 Eur.*

* - Bibliografai. Tel.: (8 37) 39 60 40 (viet. 5330), el. paštas laura.zvironiene@lsmuni.lt

II. Kopijavimas - spausdinimas (kopijavimas - II a., spausdinimas - IV a., kopijavimas / spausdinimas - VA skyrius)

1. Kopijavimas:

- A4 formato vienpusė kopija – 0,03 Eur;

- A4 formato dvipusė kopija – 0,06 Eur.

2. Spausdinimas A4 nespalvota – 0,06 Eur.

3. Spausdinimas A4 spalvota – 0,48 Eur.

III. Dokumentų įrišimas (IV a.):

1. Paprastais viršeliais:

- spirale – 0,60 Eur;

- metaliniu kanalu – 1,20 Eur.

2. Kietais viršeliais:

- metaliniu kanalu – 3,00 Eur.

IV. Tarpbibliotekinio abonemento paslaugos (Informacijos paslaugų skyrius, III a. 304 kamb.)

1. Iš Lietuvos bibliotekų gaunamos straipsnių kopijos ar skolinamos knygos apmokamos pagal siunčiančios bibliotekos pateiktą sąskaitą.

2. Iš Vokietijos bibliotekų tarnybos tinklo „SUBITO“ užsakomos žurnalų straipsnių kopijos:

- straipsnio kopija iki 20 psl. – 8,00 Eur;

- straipsnio kopija iš žurnalų su sutartiniu autoriniu mokesčiu – 12,00 Eur;

- knygos skolinimas – 15,00 Eur skolinimo mokestis ir knygos grąžinimo išlaidos pagal LR galiojančius pašto paslaugų tarifus.

3. Iš kitų užsienio bibliotekų ir informacijos tarnybų užsakomų žurnalų straipsnių kopijos apmokamos pagal pateiktą sąskaitą, priskaičiuojant banko operacijų įkainius.

4. Knygų skolinimo paslauga iš užsienio bibliotekų apmokama pagal skolinančios bibliotekos pateiktą sąskaitą, knygos užsakymo bei grąžinimo išlaidas pagal LR galiojančius pašto paslaugų tarifus bei banko operacijos mokesčius.

 

Kitos paslaugos

Informacijos paslaugų skyriuje

Informacijos specialistai (Tel.: (8 37) 32 72 22, viet. 5309, LSMU BIC, III a., 304 kamb.):

 • Atlieka informacijos paieškas medicinos duomenų bazėje PubMed (Medline) bei visateksčių straipsnių paiešką (Mokamos paslaugos);
 • Užsako žurnalų straipsnių kopijas, knygas iš Lietuvos ir užsienio bibliotekų (TBA – Mokamos paslaugos);
 • Rengia įvairius mokymo kursus;
 • Konsultuoja literatūros paieškos pagrindinėse biomedicinos duomenų bazėse klausimais, visateksčių straipsnių paieškos prenumeruojamose duomenų bazėse klausimais;
 • Konsultuoja, padeda patalpinti ir patvirtina magistro baigiamųjų darbų ir daktaro disertacijų metaduomenis, santraukas ir darbus ETD IS duomenų bazėje;
 • Padeda paruošti, maketuoja, atspausdina plakatus (Mokamos paslaugos);
 • Praveda ekskursijas.

Bibliografai (Tel.: (8 37) 39 60 40 (viet. 5330), el. paštas laura.zvironiene@lsmuni.lt, LSMU BIC, 3 a., 304 kamb.)

 • Registruoja LSMU darbuotojų mokslines publikacijas;
 • Išduoda personalinius bei padalinių mokslinių publikacijų bibliografinius sąrašus, kuriuos gali atspausdinti arba atsiųsti el. paštu (Mokamos paslaugos);
 • Konsultuoja bibliografinių sąrašų sudarymo ir citavimo klausimais;
 • Išduoda susipažinimui ginamas disertacijas.

Kompiuterių salėje

Suteikiama galimybę:

 • Naudotis įvairiomis kompiuterinėmis programomis (Word, Excel ir kt.);
 • Ieškoti informacijos duomenų bazėse Medline, Cochrane Library, ScienceDirect, Springer Link, EBSCO ir kt.;
 • Skaityti prenumeruojamus žurnalus internete.

Skaityklose

II aukštas (Laikraščiai. Ikiklinikiniai mokslai. Medicina)

 • Leidinai skaitomi vietoje. Į namus išduodami tik turintys specialią atžymą leidiniai;
 • Saugomi einamųjų metų laikraščiai;
 • Eksponuojamos naujai gautos knygos;
 • Kopijavimo / skenavimo (nuskaitymo vaizdo skaitytuvu) savitarnos paslauga;
 • Saugomi PSO leidiniai.

III aukštas (Moksliniai žurnalai. Medicina ir susiję mokslai)

 • Leidinai skaitomi vietoje. Į namus išduodami tik turintys specialią atžymą leidiniai;
 • Saugomi einamųjų ir praėjusių 4 metų medicinos žurnalai;
 • Eksponuojamos naujai gautos knygos.

IV aukštas (Medicina. Humanitariniai, socialiniai, fiziniai mokslai. PSO dokumentai.)

 • Leidiniai skaitomi vietoje. Į namus (1mėn.) išduodami grožinės literatūros leidiniai bei turintys specialią atžymą leidiniai;
 • Eksponuojamos naujai gautos knygos.

Veterinarijos akademijos skyriuje (Tilžės g. 18)

 • Veikia abonementas (knygų išdavimas į namus);
 • Yra 2 skaityklos su 86 darbo vietomis, iš kurių 20 kompiuterizuotos, 45 - su prisijungimu;
 • Suteikiama galimybė naudotis internetu ir bevieliu interneto ryšiu;
 • Teikiamos kopijavimo ir spausdinimo mokamos paslaugos pagal LSMU patvirtintus įkainius;
 • Konsultuojama informacijos paieškos klausimais prenumeruojamose duomenų bazėse;
 • Teikiama bibliografinė ir faktinė informacija;
 • Konsultuojama spaudinių bibliografinio aprašo ir literatūros sąrašo sudarymo klausimais;
 • Mokomi informacijos vartotojai, supažindinant su elektroninės bibliotekos pagrindiniais darbo principais;
 • Rengiamos teminės ir naujų knygų parodos.

Grupinio mokymosi klasių rezervavimas