Spausdinti

Mokslo projektų finansavimo priemonės

NACIONALINIAMS MTEP PROJEKTAMS

Įgyvendindama Lietuvos mokslo politiką Lietuvos mokslo taryba ne tik vykdo ekspertinę veiklą, mokslinės veiklos vertinimą, bet ir įgyvendina programinį konkursinį finansavimą. Konkursinis finansavimas leidžia, vykdant mokslinius turimus, įtraukti jaunus tyrėjus, doktorantus į mokslinių grupių veiklą bei garantuoti deramą atlygį. Daugiau informacijos LMT svetainėje.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra yra pagrindinė valstybės institucija, atsakinga už inovacijų politikos įgyvendinimą šalyje. Agentūros pagrindinė veikla apima nacionalinių ir tarptautinių taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės (technologinės) plėtros ir inovacijų programų administravimą, konkursinį šių programų projektų finansavimą. Daugiau informacijos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros svetainėje.

TARPTAUTINIAMS MTEP PROJEKTAMS

Europos horizontas – tai naujoji 2021–2027 metų Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa. Plačiau apie programą ir aktualius kvietimus teikti paraiškas, galite rasti Europos Komisijos svetainėje. Nacionalinių kontaktinių atstovų informacija teikiama Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.

Lietuvos mokslo tarybos finansuojamos ir inicijuojamos tarpvalstybinės programos (dvišalės, trišalės). Dalyvavimas inicijuojamose tarpvalstybinėse programose (dvišalės, trišalės) suteikia galimybę bendradarbiauti aukšto lygio institucijoms iš skirtingų šalių (Lietuvos – Latvijos; Lietuvos-Lenkijos; Lietuvos-Latvijos-Kinijos), taip pasidalinti sukaupta patirtimi bei kartu įgyvendinti mokslinius tyrimus. Taip pat bendradarbiavimo pagalba sukuriami nauji inovatyvūs tinklai. Aktualūs programos kvietimai skelbiami čia. Daugiau informacijos apie tarpvalstybines programas (dvišales, trišales) galite rasti LMT svetainėje.

COST programa – tai Europos šalių bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (European Cooperation in Science and Technology). Jos tikslas yra koordinuoti nacionalinėmis lėšomis finansuojamus mokslinius tyrimus – remti Europos tyrėjų bendradarbiavimą generuojant ir įgyvendinant naujas idėjas bei iniciatyvas visose mokslinių tyrimų srityse, įskaitant socialinius ir humanitarinius mokslus. COST įgyvendinama per aukštos kokybės naujus ypač keletą mokslo sričių apimančius tarptautinius tinklus – COST veiklas. Daugiau informacijos apie COST programą galite rasti LMT svetainėje bei COST svetainėje.

 

INSTITUCINIAMS MTEP PROJEKTAMS

Skatinant aktyvesnį KTU, LSMU, VDU ir LEI mokslininkų bendradarbiavimą bei jaunųjų mokslo lyderių Universitete ir doktorantų kompetencijų ugdymą  kasmet skelbiamas KTU, LSMU, VDU ir LEI mokslo projektų konkursas. Konkursas skelbiamas kasmet vasario mėn. Projektų pradžia – balandžio mėn.

Kontaktai pasiteirauti

Visi fondai ir programos apie savo organizuojamus konkursus skelbia išsamią informaciją. Universitete informaciją apie mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programas ir fondus kaupia ir mokslininkus konsultuoja Plėtros tarnyba tel. (8~37) 36 18 05, el.paštas pletra@lsmuni.lt bei Mokslo centras tel. (8~37) 32 72 76, el.paštas mokslocentras@lsmuni.lt