Spausdinti

Apie fakultetą

LSMU Veterinarijos akademija
Veterinarijos fakultetasLSMU Veterinarijos fakultetas
Adresas:
 Tilžės g. 18, LT-47181,  Kaunas
Tel. (8 37) 362686
Faksas: (8 37) 362417
Kontaktai

 

 

Veterinarijos fakultetas yra vienintelis Lietuvoje, rengiantis veterinarijos gydytojus, veterinarinės maisto saugos specialistus. Nuo 2013 m. fakultete vykdomos maisto mokslo studijos. Veterinarijos gydytojai fakultete rengiami nuo 1936 m. ir per tą laiką susiformavo gilios fakulteto tradicijos. Fakulteto absolventai puikiai vertinami ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Veterinarijos gydytojo diplomai pripažįstami daugelyje Europos ir pasaulio šalių.

Nuo 2011 metų Veterinarinės medicinos studijų programa pradėta dėstyti ir anglų kalba. Ją noriai renkasi studentai iš Šiaurės šalių.

Nuo 2017 metų rugsėjo mėn. pradėtos vykdyti Maisto mokslo magistrantūros studijos lietuvių (nuolatinės ir ištęstinės) ir anglų (nuolatinės) kalba.

Veterinarijos fakultetas yra Europos universitetinių veterinarijos mokyklų asociacijos (EAEVE) (The European Association of Establishments for Veterinary Education) narys.

Veterinarijos fakultete yra 3 katedros: Anatomijos ir fiziologijos, Veterinarinės patobiologijos, Maisto saugos ir kokybės; 2 klinikos: Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų ir Stambiųjų gyvūnų bei Mikrobiologijos ir virusologijos institutas. Mokslininkai ir studentai mokslinius tyrimus atlieka fakulteto sudėtyje esančiuose 3 mokslo centruose, 7 mokslo laboratorijose, atviros prieigos mokslo centre „Gyvūnų sveikatingumo ir gyvūninės kilmės žaliavų kokybės atviros prieigos centras“, kuris vienija mokslo laboratorijas ir sudaro sąlygas dar geriau rūpintis gyvūnų sveikatingumu ir maisto žaliavų bei produktų kokybe.

Visos Veterinarijos fakulteto katedros, mokslo centrai, laboratorijos ir studentų bendrabučiai yra vienoje teritorijoje ir sudaro studentų miestelį.

Veterinarijos fakultetas yra aktyvus tarptautinėje veikloje ir vykdant akademinius mainus su Brno Veterinarijos ir farmacijos mokslų universitetu, Latvijos žemės ūkio universitetu, Varmijos ir Mozūrijos universitetu (Lenkija), Murcijos universitetu (Ispanija), Estijos gyvybės moksl ir Helsinkio universitetais, Hanoverio veterinarinės medicinos universitetu, Švedijos žemės ūkio universitetu, Vienos universiteto, Analizinės chemijos fakultetu (Austrija), Suomijos VTT Biotechnologijos moksliniu centru, Martino Liuterio universiteto, Mitybos mokslo institutu (Vokietija) ir kt.

 

Veterinarijos fakultete vykdomos 3 universitetinės studijų programos:

·         Veterinarinė medicina (lietuvių ir anglų kalbomis);

·         Veterinarinė maisto sauga (lietuvių ir anglų kalbomis);

·         Maisto mokslas (bakalauro studijos lietuvių kalba; nuo 2017 m. rugsėjo mėn. magistrantūros studijos lietuvių ir anglų kalbomis).

 

Veterinarinės medicinos studijų programa

accreditation_2022.jpg (zoomed, 900x506)

Išorinis Veterinarijos fakulteto Veterinarinės medicinos vientisųjų studijų programos vertinimas, atliktas Europos aukštųjų veterinarijos mokyklų asociacijos (EAEVE):

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) ECOVE Final Decision, 2022
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Visitation Report, 2022
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Self-evaluation Report, 2021

 

Veterinarijos fakulteto Veterinarinės medicinos vientisųjų studijų programos vertinimo, atlikto Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC), savianalizės ataskaita, vertinimo išvados:

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Pažyma apie VM studijų programos išorinio vertinimo rezultatus
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Visitation Report 2011
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Savianalizės ataskaita

 

Veterinarinės medicinos studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos veterinarijos gydytojus magistrus, galinčius dirbti privačiame ir valstybiniame veterinarijos paslaugų tinkle, gebančius diagnozuoti gyvūnų ligas, gydyti sergančius gyvūnus, taikyti profilaktikos priemones, vykdyti ligų bei maisto kontrolę, tyrinėti, perteikti žinias kitiems, spręsti sudėtingas veterinarines problemas, pritaikyti įgūdžius ir žinias valstybinėje, visuomeninėje ir savarankiškoje veikloje bei nuolat tobulėti.

Veterinarinės medicinos studijų programos tikslas ir rezultatai atitinka bendrojo Europinio edukacinio proceso (Bolonijos) principus, susieti su rengiamų specialistų kompetencijomis ir kvalifikacijos reikalavimais, suformuluoti tiesiogiai dalyvaujant socialiniams partneriams.

Studijos organizuojamos remiantis Prahos konvencijos nuostatomis, kreipiant ypatingą dėmesį į Europos aukštojo mokslo erdvės patrauklumo didinimą; Aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis, ECTS vartotojo vadovu, Europinės bei Nacionalinės kvalifikacijų sandaros apibrėžtomis kompetencijomis, bei Veterinarijos studijų krypties reglamentu.

Veterinarijos studijų rezultatai atitinka Euro parlamento Direktyvos 2005/36/EC „Dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo“ III skyriaus 5 dalies 38 straipsnio „Veterinarijos gydytojų ruošimas“ trečiąją dalį, kurioje nurodyta, kokias žinias ir įgūdžius privalo įgyti veterinarinės medicinos studijų absolventai ir yra patvirtinti LSMU VA Veterinarijos fakulteto taryboje.

Baigus Veterinarinės medicinos programą, įgyjama veterinarijos gydytojo kvalifikacija ir suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis. Po to galima pasirinkti laipsnio nesuteikiančias veterinarinės rezidentūros studijas (galima rinktis iš 11 siūlomų rezidentūros programų) arba trečiosios pakopos daktaro laipsnį suteikiančias doktorantūros studijas.

Veterinarijos gydytojai vykdydami gyvūnų sveikatingumo ir gerovės programas užtikrina vartotojų interesus ir saugaus bei kokybiško maisto vartojimą, todėl ne veltui Pasaulinės veterinarijos gydytojų asociacijos devizas yra „Sveikas gyvūnas – sveikas žmogus“.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Veterinarinės medicinos studijų rezultatai

 

Veterinarinės maisto saugos studijų programa

Veterinarijos fakulteto Veterinarinės maisto saugos (I ir II pakopų) studijų programos išorinio vertinimo, atlikto Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC), savianalizės ataskaita, vertinimo išvados, pažyma:

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Pažyma apie išorinio vertinimo rezultatus
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Vertinimo išvados Veterinary Food Safety
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Vertinimo išvados Master Veterinary Food Safety
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Savianalizė Veterinary Food Safety
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Savianalizė Master Veterinary Food Safety
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Darbotvarkė

  

Veterinarinės maisto saugos studijų programos tikslas parengti aukštos kvalifikacijos visuomenės sveikatos specialistus gebančius taikyti naujausius pasiekimus maisto saugos profesinėje veikloje, vertinti gyvūninių ir augalinių žaliavų ir iš jų pagamintų maisto produktų saugą ir poveikį visuomenės sveikatingumui; siekti, kad nesaugi produkcija nepasiektų vartotojo; spręsti visuomenės sveikatos problemas, analizuoti neužkrečiamųjų ir užkrečiamųjų ligų epidemiologinius ypatumus susijusius su visuomenės sveikatingumu; siūlyti profilaktines priemones ir vertinti jų veiksmingumą sprendžiant visuomenės sveikatingumo klausimus susijusius su maisto sauga.

 

Veterinarinės maisto saugos studijų rezultatai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Veterinarinės maisto saugos studijų rezultatai

 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Veterinarinės maisto saugos papildomųjų studijų aprašas

 

Maisto mokslo bakalauro ir magistrantūros studijų programos

Maisto mokslo bakalauro studijų programos tikslas yra parengti šiuolaikinius kvalifikuotus bei imlius mokslo inovacijoms maisto gamybos specialistus, gebančius priimti savarankiškus sprendimus bei dirbti komandoje, prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių maisto įmonėse ir profesinėje veikloje, o taip pat turinčius žinių apie sveikos mitybos reikšmę ir jos taikymą maisto gamybos grandinėje.

Maisto mokslo studijų programa orientuota ne į pačių maisto žaliavų gamybą, bet į šių žaliavų panaudojimą gaminant ar kuriant kokybiškus maisto produktus bei maisto kokybės kontrolę maisto gamybos grandinėje.

Maisto mokslo magistrantūros studijų programos tikslas yra parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius diegti mokslo naujoves maisto tvarkymo įmonėse, kurti naujus maisto produktus, kurie atitiktų šiuolaikinių vartotojų poreikius ir sveikos mitybos principus, gebančius valdyti žmogiškuosius išteklius dirbant kolektyve, organizuoti gamybą ir prisitaikyti prie sparčiai kintančios rinkos sąlygų.

Studijų metu galimi Maisto mokslo studijų programos studentų Erasmus mainai su šiais universitetais: Ege Universitetu (Izmiras, Turkija); Wroclawo gamtos mokslų universitetu (Wroclaw, Lenkija); Krokuvos žemės ūkio universitetu (Krokuva, Lenkija); Gyvosios gamtos mokslų universitetu – BOKU (Viena, Austrija); Università degli Studi di Napoli Federico II (Neapolis, Italija); Viseu politechnikos institutu (Viseu, Portugalija); De León universitetu (Leon, Ispanija); Jelgavos žemės ūkio universitetu (Jelgava, Latvija); Seinajoki Universitetu (Seinajoki, Suomija).

Maisto mokslo bakalauro ir magistrantūros studijų programų duomenys ir studijų rezultatai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Maisto mokslo bakalauro studijų programos duomenys ir rezultatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Maisto mokslo magistrantūros studijų programos duomenys ir rezultatai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Maisto mokslo papildomųjų studijų aprašas

 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Išorinio tarptautinio maisto studijų krypties vertinimo LSMU vizito darbotvarkė
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Išorinio tarptautinio maisto studijų krypties vertinimo išvadų išrašas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Sprendimas dėl maisto studijų krypties pirmosios ir antrosios pakopų studijų įvertinimo

 

Veterinarijos fakulteto mokslinė veikla

Veterinarijos fakultete vykdomos šios pagrindinės mokslo kryptys:

  1. Gyvūnų ligų epidemiologija, etiologija ir patogenezė, prevencija, patologinių procesų ir organizmo apsauginės reakcijos dėsningumų tyrimai;
  2. Gyvūnų veisimo, genetikos, reprodukcijos, mitybos, pašarų, gerovės bei poveikio aplinkai tyrimai;
  3. Maisto žaliavų kokybės ir maisto saugos tyrimai, inovatyvių technologijų ir produktų kūrimas.

 

Veterinarijos fakulteto istorija

LSMU Veterinarijos akademija – vienintelė aukštoji universitetinė mokykla Lietuvoje, rengianti veterinarijos gydytojus. Taip pat čia rengiami veterinarinės maisto saugos bei maisto mokslo specialistai.

Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje veterinarijos specialistus pradėjo rengti XVIII a. pabaigoje, kai buvo įkurta žemesnioji medicinos ir veterinarijos mokykla Horodnicoje (prie Gardino). Įvairiais laikotarpiais veterinarijos specialistai buvo rengiami Vilniaus universiteto Medicinos fakultete (Veterinarijos katedra įkurta 1804 m.), 1832–1842 metais – Medicinos chirurgijos akademijos Veterinarijos institute.

Po Pirmojo pasaulinio karo nepriklausomoje Lietuvoje siautė arklių įnosės (įplautimas), niežai ir kitos užkrečiamosios ligos. 1920 m. plito galvijų maras. Kadangi Lietuvoje labai trūko veterinarijos specialistų (1918 m. buvo apie 20 veterinarijos gydytojų), 1922–1928 m. jie buvo rengiami Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto Veterinarijos skyriuje, kurį baigė 16 veterinarijos gydytojų. Dėl blogų mokymo sąlygų, lėšų trūkumo 1928 m. skyrius buvo uždarytas, o vietoj jo Gruzdžiuose Aukštesniojoje gyvulininkystės mokykloje pradėta rengti veterinarijos technikus, pagalbininkus gydytojams, manant, kad taip bus išspręstos šalies problemos.

Kovai su užkrečiamosiomis ligomis, gyvulinės kilmės maisto produktų tyrimams ir plečiantis gyvulininkystei reikėjo vis daugiau veterinarijos gydytojų, o jų parengimas užsienyje brangiai kainavo, todėl 1936 m. rugsėjo 19 d. buvo atidaryta Veterinarijos akademija. Ji dar nebuvo savarankiška, nes bendruosius mokslus studentai mokėsi Vytauto Didžiojo universitete su Medicinos fakulteto studentais. 1938 m. įsigaliojus Statutui Akademija tapo savarankiška aukštąja mokykla, padėjusia pamatus veterinarijos mokslams Lietuvoje, išsprendusi veterinarijos gydytojų trūkumo problemas, sukūrusi sąlygas maisto produktų kokybės gerinimui.

Maisto saugos ir kokybės užtikrinimas visada buvo prioritetinės kryptys Lietuvoje. Vystantis maisto pramonei iškilo poreikis pradėti rengti kvalifikuotus veterinarinę maisto saugą užtikrinančius visuomenės sveikatos specialistus ir todėl nuo 2004 m. Veterinarijos fakultete pradėta realizuoti Veterinarinės maisto saugos studijų programa.

2010 m. Lietuvos Veterinarijos akademija susijungė su Kauno medicinos universitetu ir tapo naujai įkurto Lietuvos sveikatos mokslų universiteto sudedamąja dalimi – Veterinarijos akademija.

2010 m. Lietuvos Veterinarijos akademija susijungė su Kauno medicinos universitetu ir tapo naujai įkurto Lietuvos sveikatos mokslų universiteto sudedamąja dalimi – Veterinarijos akademija.

Suprasdami, kad maisto kokybė ir sauga bei žmogaus sveikata labai priklauso ne tik žaliavų kokybės, bet ir nuo žaliavų įvairovės, saugios ir užtikrintos maisto gamybos grandinės, tinkamai parinkto žaliavų ir produktų konservavimo ir laikymo būdų, maisto vartojimo ir derinimo, Veterinarijos fakultete nuo 2013 m. pradėta vykdyti nauja studijų programa Maisto mokslas.