Spausdinti

Svarbūs dokumentai

Veterinarijos studijų krypties aprašas

Veterinarijos fakulteto nuostatai

Veterinarijos fakulteto strategija 2022-2026 m.    EN

Veterinarijos fakulteto strategija 2017-2021 m.

Veterinarijos fakulteto biologinio saugumo ir biologinės saugos standartinės veiklos procedūros   LT,   EN
VA VF Biosaugos auditas: 2018  LT,     2018  EN,      2019  LT,     2021  LT,     2021 išorinis LT

LSMU Studijų reglamentas   LT,   EN

LSMU Darbo tvarkos taisyklės

Veterinarijos fakulteto studentų kuravimo veiklos nuostatai

Egzamino organizavimo tvarka   LT,    EN

Atmintinė dėstytojams dėl akademinio sąžiningumo užtikrinimo atsiskaitymų metu

Atmintinė modulių/dalykų vertinimo strategijai parengti

Dalyko kalendorinio tematinio plano pavyzdys


Veterinarinė medicina

Veterinarinės medicinos studijų baigiamojo Objektyvaus struktūrizuoto klinikinio egzamino (OSKE) organizavimo ir vertinimo LAIKINOSIOS TVARKOS aprašas  LT,    EN

Veterinarinės medicinos studijų baigiamojo Objektyvaus struktūrizuoto klinikinio egzamino (OSKE) organizavimo ir vertinimo aprašas   LT,   EN

LAIKINOJI Veterinarinės medicinos studijų magistro baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir vertinimo tvarka  LT,     EN

Veterinarinės medicinos studijų magistro baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir vertinimo tvarka  LT,  priedai,  EN,  priedai

Veterinarinės medicinos studentų Gyvūnų produkcijos ir gerovės praktinių įgūdžių formavimo tvarka   LT,  EN

Veterinarinės medicinos studentų Gyvūnų augintinių slaugos praktikos tvarka LT,  priedai,   EN,   priedai    

Veterinarinės medicinos studentų Klinikinės rotacijos tvarka   LT,   EN

Veterinarinės medicinos studentų praktinio darbo VMSC tvarka   LT,   EN

Veterinarinės medicinos studentų Ikiklinikinės produkcijos gyvūnų praktikos tvarka  LT,   priedai,   EN,    priedai

Veterinarinės medicinos studentų praktikos veterinarijos laboratorijose tvarka   LT,   EN

Veterinarinės medicinos studijų programos studentų maisto higienos praktikos tvarka   LT,  priedai,    EN,  priedai

Veterinarinės medicinos studijų programos studentų klinikinės praktikos tvarka   LT,   priedai,   EN,  priedai

 

Veterinarinė maisto sauga

LAIKINOJI Veterinarinės maisto saugos bakalauro studijų baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir vertinimo tvarka

Veterinarinės maisto saugos bakalauro studijų baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir vertinimo tvarka,  priedai

Veterinarinės maisto saugos bakalauro studijų baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir vertinimo tvarka (galioja nuo 2022.09.01),    priedai

LAIKINOJI Veterinarinės maisto saugos bakalauro studijų studentų praktikos maisto įmonėse tvarka

LAIKINOJI Veterinarinės maisto saugos bakalauro studijų studentų gamybinės praktikos tvarka

Veterinarinės maisto saugos bakalauro studijų studentų praktikos maisto įmonėse tvarka,   priedai

Veterinarinės maisto saugos bakalauro studijų studentų gamybinės praktikos tvarka,   priedai
LAIKINOJI Veterinarinės maisto saugos magistrantūros studijų baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir vertinimo tvarka

Veterinarinės maisto saugos magistrantūros studijų baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir vertinimo tvarka,  priedai

Veterinarinės maisto saugos magistrantūros studijų baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir vertinimo tvarka (galioja nuo 2022.09.01),   priedai

LAIKINOJI Veterinarinės maisto saugos magistrantūros studijų studentų praktikos tvarka

Veterinarinės maisto saugos magistrantūros studijų studentų praktikos tvarka,  priedai


 

 

Maisto mokslas

LAIKINOJI Maisto mokslo bakalauro studijų baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir vertinimo tvarka

Maisto mokslo bakalauro studijų baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir vertinimo tvarka (galioja nuo 2022.09.01)    priedai

LAIKINOJI Maisto mokslo bakalauro studijų baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir vertinimo tvarka

Maisto mokslo bakalauro studijų baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir vertinimo tvarka,    priedai,   4-5 priedai

LAIKINOJI Maisto mokslo bakalauro studijų studentų bendrosios maisto žaliavų ir produktų gamybos technologijos praktikos tvarka,   priedai

LAIKINOJI Maisto mokslo bakalauro studijų studentų gamybinės praktikos tvarka,   priedai

Maisto mokslo bakalauro studijų studentų bendrosios maisto žaliavų ir produktų gamybos technologijos praktikos tvarka,   priedai

Maisto mokslo bakalauro studijų studentų gamybinės praktikos tvarka,   priedai


LAIKINOJI Maisto mokslo magistrantūros studijų baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir vertinimo tvarka,    EN

Maisto mokslo magistrantūros studijų baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir vertinimo tvarka  LT (galioja nuo 2022.09.01)   priedai LT,     EN,   priedai EN

Maisto mokslo magistrantūros studijų baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir vertinimo tvarka  LT,   priedai LT,   4-5 priedai LT,   EN,   priedai EN,  4-5 priedai EN

LAIKINOJI Maisto mokslo magistrantūros studijų studentų gamybinės praktikos tvarka  LT,   priedai    EN,   priedai

Maisto mokslo magistrantūros studijų studentų gamybinės praktikos tvarka  LT,   priedai,    EN,   priedai