Apeliacijos

Kaip pateikti apeliaciją?

Apeliaciją gali teikti:

 • Dėl įskaitos rezultatų per 1 d.d. nuo paskelbimo dekanui;
 • Dėl egzamino rezultatų per 2 d.d. nuo paskelbimo dekanui;
 • Dėl vertinimo procedūrų per 1 d.d. nuo vertinimo dekanui;
 • Baigiamojo egzamino arba baigiamojo darbo vertinimo ir procedūrų per 1 d.d. rektoriui.

Pateik prašymą LSMUSIS

 1. Prisijunk
 2. Pasirink „Pateikti naują prašymą”;
 3. Pasirink studijų programą ir prašymo formą;
 4. Spausk „Formuoti prašymą”;
 5. Užpildyk prašymo formą, būtinai nurodyk aiškias ir argumentuotas apeliacijos priežastis, nes kitaip apeliacija gali būti atmesta;
 6. Pridėk priežastis patvirtinančių dokumentų kopijas (vertinimo procedūrų pažeidimus įrodantys dokumentai ir pan.).

Sek „Prašymo būkles”

 1. „Ruošiamas” - prašymas nepateiktas, gali jį redaguoti. Redaguotą ir pataisytą prašymą būtina „Pateikti”;
 2. „Pateiktas prašymas” - prašymas pradėtas vykdyti;
 3. „Vizuotas...”- prašymas vykdomas atsakingo padalinio arba asmens;
 4. „Patenkintas” - įsakymas patvirtintas;
 5. „Atmestas” arba „Grąžintas taisymui” - paaiškinimo ieškok „Tarpininkavimo dalyje”.

Apeliacijos svarstymo datos ieškok „Tarpininkavimo dalyje“. Privalai dalyvauti svarstyme, jei negali, informuok komisiją, kad būtų paskirtas naujas nagrinėjimo terminas.

 • Apeliacija dėl įskaitos, egzamino, vertinimo procedūrų turi būti išnagrinėta per 14 d.d. nuo apeliacijos pateikimo dienos;
 • Apeliacinės komisijos sprendimas pateikiamas registruotu raštu ir elektroniniu būdu ne vėliau kaip per 2 d.d. nuo sprendimo priėmimo.