Studijų eigos koregavimas

Kaip pakeisti studijų programą?

Galima pretenduoti į kitą studijų programą:

 1. stojant iš naujo per LAMA BPO;
 2. keičiant studijų programą;

Tai galima daryti:

 • ne ankščiau kaip baigus pirmųjų studijų metų pirmojo semestro studijas, vėliau - po kiekvieno semestro baigus semestrą be akademinių skolų;
 • šį prašymą pildyk ne vėliau, kaip likus 10 dienų iki naujo semestro pradžios.

Pateik prašymą LSMUSIS

 1. Prisijunk
 2. Pasirink „Pateikti naują prašymą”;
 3. Pasirink studijų programą ir prašymo formą „Dėl studijų programos keitimo”;
 4. Spausk „Formuoti prašymą”;
 5. Užpildyk prašymo formą, nurodyk norimą studijuoti studijų programą.

Sek „Prašymo būkles” ir atmink, kad gali būti dekano kviečiamas į pokalbį

 1. „Ruošiamas” - prašymas nepateiktas, gali jį redaguoti. Redaguotą ir pataisytą prašymą būtina „Pateikti”;
 2. „Pateiktas prašymas” - prašymas pradėtas vykdyti;
 3. „Vizuotas...” - prašymas vykdomas atsakingo padalinio arba asmens;
 4. „Rengiamas įsakymas” - prašymui tenkinti rengiamas įsakymas;
 5. „Patenkintas” - įsakymas patvirtintas rektoriaus;
 6. „Atmestas” arba „Grąžintas taisymui” - paaiškinimo ieškok „Tarpininkavimo dalyje”.

Apie studijų programos pakeitimą būsi informuotas registruotu paštu ir/ar elektroniniu būdu per 5 d.d.

 • Studijų programos pakeitimas įforminamas pasirašant naują studijų sutartį Studijų centre;
 • Jeigu yra studijų programų skirtumų, juos likviduoti privalai per vienerius kalendorinius metus;
 • Papildomiems dalykams studijuoti informacijos ieškok „Kaip lankyti užsiėmimus papildomai?”

Kaip pakeisti studijų formą?

Galima keisti iš nuolatinės į ištęstinę ir atvirkščiai, jeigu tokios formos yra vykdomos.

Šį prašymą gali teikti:

 • ne ankščiau kaip baigus pirmųjų studijų metų pirmojo semestro studijas, vėliau - po kiekvieno semestro;
 • baigus semestrą be akademinių skolų.

Prašymą pildyk ne vėliau, kaip likus 10 dienų iki naujo semestro pradžios.

Pateik prašymą LSMUSIS

 1. Prisijunk
 2. Pasirink „Pateikti naują prašymą”;
 3. Pasirink studijų programą ir prašymo formą „Dėl studijų formos keitimo”;
 4. Spausk „Formuoti prašymą”;
 5. Užpildyk prašymo formą, nurodyk datą ir kursą;
 6. Jei reikalingi dokumentai, pridėk jų kopijas (sveikatos pažyma, gimimo, mirties liudijimai ir pan.).

Sek „Prašymo būkles” atmink, kad gali būti dekano kviečiamas į pokalbį.

 1. „Ruošiamas” - prašymas nepateiktas, gali jį redaguoti. Redaguotą ir pataisytą prašymą būtina „Pateikti”;
 2. „Pateiktas prašymas” - prašymas pradėtas vykdyti;
 3. „Vizuotas...” - prašymas vykdomas atsakingo padalinio arba asmens;
 4. „Rengiamas įsakymas” - prašymui tenkinti rengiamas įsakymas;
 5. „Patenkintas” - įsakymas patvirtintas rektoriaus;
 6. „Atmestas” arba „Grąžintas taisymui” - paaiškinimo ieškok „Tarpininkavimo dalyje”.

Studijų formos pakeitimas įforminamas pasirašant naują studijų sutartį.

 • Studijų formos pakeitimas įforminamas nutraukiant esamą (per 3 dienas pateik prašymą „Dėl studijų nutraukimo, išbraukiant iš studentų sąrašo” nurodyk studijuotą studijų programą) ir pasirašant naują studijų sutartį Studijų centre.
 • Jeigu yra studijų programų skirtumų, juos likviduoti privalai per vienerius kalendorinius metus. Papildomiems dalykams studijuoti informacijos ieškok „Kaip lankyti užsiėmimus papildomai?”

Kaip pakeisti pasirenkamą dalyką?

Pasirenkamo dalyko keitimo procedūros turi būti atliktos iki prasidedant dalyko studijoms.

Pateik prašymą LSMUSIS

 1. Prisijunk
 2. Pasirink „Pateikti naują prašymą”;
 3. Pasirink studijų programą ir prašymo formą „Dėl pasirenkamojo dalyko keitimo”;
 4. Spausk „Formuoti prašymą”;
 5. Užpildyk prašymo formą, nurodyk keičiamo dalyko semestrą (kursą), pasirinktą dalyką ir pageidaujamą dalyką.

Sek „Prašymo būkles”

 1. „Ruošiamas” - prašymas nepateiktas, gali jį redaguoti. Redaguotą ir pataisytą prašymą būtina „Pateikti”;
 2. „Pateiktas prašymas” - prašymas pradėtas vykdyti;
 3. „Vizuotas...” - prašymas vykdomas atsakingo padalinio arba asmens;
 4. „Atmestas” arba „Grąžintas taisymui” - paaiškinimo ieškok „Tarpininkavimo dalyje”.

Laiku pradėk naujo pasirenkamojo dalyko studijas.

 

Kaip lankyti užsiėmimus papildomai?

Šis prašymas yra skirtas pašalinti skirtumus, atsiradusius studijų mainų programose dalyvavusiems studentams, studentams, pakeitusiems studijų programą/formą ir kitais atvejais.

 • Jei reikia lankyti daugiau nei vieną dalyką/modulį, prašymą pildyk kiekvienam iš skirtingų dalykų (modulių);
 • Šis prašymas tau netinka jei nori Universitete dėstomus dalykus studijuoti papildomai (informacijos ieškok “Kaip tapti klausytoju?“).

Pateik prašymą LSMUSIS

 1. Prisijunk
 2. Pasirink „Pateikti naują prašymą”;
 3. Pasirink studijų programą, prašymo formą „Dėl leidimo lankyti užsiėmimus papildomai” ir išrink iš sąrašo studijų dalyką;
 4. Spausk „Formuoti prašymą”;
 5. Užpildyk prašymo formą, nurodyk priežastį;
 6. Jei nurodytoms priežastims patvirtinti reikalingi dokumentai, pridėk jų kopijas.

Sek „Prašymo būkles”

 1. „Ruošiamas” - prašymas nepateiktas, gali jį redaguoti. Redaguotą ir pataisytą prašymą būtina „Pateikti”;
 2. „Pateiktas prašymas” - prašymas pradėtas vykdyti;
 3. „Vizuotas...” - prašymas vykdomas atsakingo padalinio arba asmens;
 4. „Rengiamas įsakymas” - prašymui tenkinti rengiamas įsakymas;
 5. „Patenkintas” - įsakymas patvirtintas rektoriaus;
 6. „Atmestas” arba „Grąžintas taisymui” - paaiškinimo ieškok „Tarpininkavimo dalyje”.

Laiku pradėk papildomų dalykų studijas

Kaip tapti klausytoju?

 • Universitete dėstomus dalykus gali studijuoti papildomai už juos sumokėdamas;
 • Jei nori lankyti daugiau nei vieną dalyką (modulį), prašymą pildyk kiekvienam iš skirtingų dalykų (modulių).

Pateik prašymą LSMUSIS

 1. Prisijunk
 2. Pasirink „Pateikti naują prašymą”;
 3. Pasirink studijų programą, prašymo formą „Dėl klausytojo priėmimo” ir išrink iš sąrašo pageidaujamą studijuoti dalyką;
 4. Spausk „Formuoti prašymą”;
 5. Užpildyk prašymo formą.

Sek „Prašymo būkles”

 1. „Ruošiamas” - prašymas nepateiktas, gali jį redaguoti. Redaguotą ir pataisytą prašymą būtina „Pateikti”;
 2. „Pateiktas prašymas” - prašymas pradėtas vykdyti;
 3. „Vizuotas...” - prašymas vykdomas atsakingo padalinio arba asmens;
 4. „Rengiamas įsakymas” - prašymui tenkinti rengiamas įsakymas;
 5. „Patenkintas” - įsakymas patvirtintas rektoriaus;
 6. „Atmestas” arba „Grąžintas taisymui” - paaiškinimo ieškok „Tarpininkavimo dalyje”.
 • Tarp studento ir Universiteto Studijų centre pasirašoma atskira sutartis;
 • Laiku pradėk dalykų studijas.

 

Kaip lankyti paskaitas individualiu tvarkaraščiu?

Esant argumentuotoms priežastims paskaitas ir kitus užsiėmimus gali lankyti individualiu tvarkaraščiu.

 Pateik prašymą LSMUSIS

 1. Prisijunk
 2. Pasirink „Pateikti naują prašymą”;
 3. Pasirink studijų programą ir prašymo formą „Dėl individualaus studijų tvarkaraščio”;
 4. Spausk „Formuoti prašymą”;
 5. Užpildyk prašymo formą, nurodyk priežastį;
 6. Pridėk priežastis patvirtinančių dokumentų kopijas (sveikatos pažyma, gimimo, mirties liudijimai ir pan.).

Sek „Prašymo būkles”

 1. „Ruošiamas” - prašymas nepateiktas, gali jį redaguoti. Redaguotą ir pataisytą prašymą būtina „Pateikti”;
 2. „Pateiktas prašymas” - prašymas pradėtas vykdyti;
 3. „Vizuotas...” - prašymas vykdomas atsakingo padalinio arba asmens;
 4. „Atmestas” arba „Grąžintas taisymui” - paaiškinimo ieškok „Tarpininkavimo dalyje”.

Gavęs leidimą suderink tvarkaraštį su studijas vykdančiu padaliniu

 • Per 2 savaites privalai suderinti individualų studijų tvarkaraštį su studijas vykdančiu padaliniu.
 • Per 5 d.d. suderintą tvarkaraštį privalai pristatyti tvirtinti fakulteto dekanui.
 • Apie sprendimą būsi informuotas per 2 d.d.