Pastatų eksploatavimo ir remonto tarnyba

Funkcijos

  • planuoja, organizuoja ir vykdo einamuosius pastatų, patalpų, inžinerinių tinklų, įrengimų, kitų Universiteto veikloje naudojamų įrenginių remonto darbus;
  • aktyviai dalyvauja, teikiant informaciją bei siūlymus rengiant bei įgyvendinant įvairius statinių kapitalinio remonto, rekonstravimo, tvarkybos (restauravimo) ir naujos statybos projektus;
  • aktyviai dalyvauja prižiūrint arba vykdo priežiūrą, kai pastatų, patalpų, inžinerinių tinklų ir įrengimų remonto darbus atlieka kitos organizacijos (rangovai);
  • šalina įvairius statinių konstrukcijų, jų detalių, inžinierinių sistemų, įrengimų gedimus arba organizuoja jų remontą pasikviečiant specialistus iš šalies;
  • tinkamai eksploatuoja ir prižiūri šilumos, vandentiekio, nuotekų, elektros energijos tiekimo bei silpnų srovių tinklus;
  • kasmet parengia Universiteto pastatus šildymo sezonui;
  • įvertinant turimas finansines galimybes kiekvienais metais iki naujų mokslo metų atlieka mokomųjų pastatų ir bendrabučių patalpų einamąjį remontą.

Kontaktai

Pastatų eksploatavimo ir remonto tarnyba
Adresas:
Ašigalio g. 2, LT-49140 Kaunas, Tilžės g. 18, LT-47181 Kaunas,
Kontaktai

 

Algirdas Matusevičius
Pastatų eksploatavimo ir remonto tarnybos vadovas         
Tel. (8 37) 363391 (vietinis – 2107)
Mobilus tel. 8 686 07665                        
El. paštas: algirdas.matusevicius@lsmuni.lt 

 

Inžinerinių įrenginių eksploatavimo skyrius

 

Tomas Sinica
Skyriaus vedėjas
Tel.(8 37) 361840 (vietinis – 2257)
Mobilus tel. 8 615 32851
El. paštas: tomas.sinica@lsmuni.lt

Vidmantas Tauras Kregždys
Vyriausiasis energetikas
Tel. (8 37) 395459 (vietinis – 2036)
Mobilus tel. 8 616 49867
El. paštas: vidmantas.kregzdys@lsmuni.lt

Gintautas Mikalauskas
Vyriausiasis mechanikas
Tel. (8 37) 395455 (vietinis – 2037)
Mobilus tel. 8 686 12799
El. paštas: gintautas.mikalauskas@lsmuni.lt

Mindaugas Gaigalas
Inžinierius įrengimams
Tel. (8 37) 362697 (vietinis – 2118)
Mobilus tel. 8 614 51989
El. paštas: mindaugas.gaigalas@lsmuni.lt

Romualdas Proscevičius
Vyresnysis inžinierius elektros ir telefonų tinklams
Tel. (8 37) 361840 (vietinis – 2257)
Mobilus tel. 8 686 53079
El. paštas: romualdas.proscevicius@lsmuni.lt

Gvidoltas Danišauskas
Inžinierius šiluminiams tinklams ir santechnikai
Tel. (8 37) 362697 (vietinis – 2118)
Mobilus tel.  8 683 37167
El. paštas: gvidoltas.danisauskas@lsmuni.lt

 

Statinių remonto skyrius

Aurimas Zaborskis
Skyriaus vedėjas;                                                                                      
Tel. (8 37) 361840 (vietinis – 2230)
Mobilus tel.  8 615 86106
El. paštas: aurimas.zaborskis@lsmuni.lt

Vidmantas Naglis
Vyresnysis inžinierius
Tel. (8 37) 362697 (vietinis – 2120)
Mobilus tel. 8 682 52799
El. paštas: vidmantas.naglis@lsmuni.lt

Asta Grigalevičienė
Inžinierė - sąmatininkė
Tel. (8 37) 395450 (vietinis – 2120)
Mobilus tel. 8 610 32951
El. paštas: asta.grigaleviciene@lsmuni.lt