Spausdinti

LSMU SOA

Studentų odontologų asociacija – savanoriška studentų odontologų profesinė nevyriausybinė organizacija, aktyviai veikianti nuo 2004 metų. Asociacija vienija visos Lietuvos odontologijos studentus ir atstovauja jų interesams. Įgyvendindami savo tikslus, lengviname studentų ir universitetinių struktūrų komunikaciją, siekiame didesnio tarpusavio supratimo, keliame studijų kokybę, o kartu ir profesinį lygį. Bendradarbiaujame su kitomis studentiškomis organizacijomis, kuruojame bendrus projektus, atstovaujame ir garsiname LSMU odontologijos fakultetą Europos odontologijos studentų asociacijos (EDSA) kongrese. Siekiame būti naudingi ne tik studentams, bet ir plačiajai visuomenei, lankomės vaikų namuose, dienos centruose, rengiame labdaras - renkame lėšas sunkiems Kauno Klinikų pacientams gydyti. SOA organizuoja daugybę renginių, kuriuose savo vaidmenį randa ne tik studentai, bet ir dėstytojai su pačiu Odontologijos fakulteto dekanu. Kasmet organizuojame Šv. Apolonijos, odontologų globėjos dienai skirtą renginį. Asociacijos nariai puikiai supranta studentų rūpesčius, kurie kyla renkantis ir įsigyjant odontologines medžiagas, pasirenkant savo profesinę kryptį pabaigus studijas. Vienas iš asociacijos uždavinių yra sudaryti sąlygas studentams įsigyti kokybiškas priemones prieinamomis kainomis bei įgauti praktikos įvairiose odontologijos srityse. To siekiame tarpininkaudami su odontologinių medžiagų ir įrangos platintojais bei odontologijos klinikomis, kurias kviečiame į LSMU Karjeros dienas 2012.