Spausdinti

Studijų centras

LSMU Studijų centras yra Universiteto padalinys, kurio veiklos tikslas – koordinuoti pirmosios, antrosios pakopų bei vientisąsias studijas, užtikrinant studentų savalaikį informavimą studijų klausimais, efektyvų studijų administravimą, rengiant studijų apskaitos ir kitus su studijomis susijusius dokumentus, tvarkraščius, įsakymus, organizuojant sklandų studentų priėmimą bei gerinant studijų kokybę, skatinant inovacijų į studijų procesą diegimą, dėstytojų kompetencijų tobulinimą.

Detalus Centro uždavinių ir funkcijų aprašymas pateikiamas LSMU Studijų centro nuostatuose.

Studijų centrui vadovauja Studijų centro vadovas.

Studijų centrui priklauso Studentų informavimo (paslaugų) skyrius ir Inovatyviosios edukacijos skyrius.

Studijų centro kontaktai

Funkcijos