Spausdinti

Grįžtamojo ryšio užtikrinimas

Grįžtamasis ryšys – tai priemonė, leidžianti išsakyti savo poreikius ir lūkesčius siekiant gerinti studijų kokybę ir patenkinti visų suinteresuotujų pusių interesus.

Vidinė studijų kokybės užtikrinimo sistema yra paremta studentų, dėstytojų, absolventų, darbdavių ir kitų studijų proceso dalyvių nuomonės matavimu ir gautų duomenų naudojimu studijų proceso organizavimo, studijų programų, akademinio personalo, infrastruktūros, Universiteto veiklos administravimo kokybės tobulinimui.

Universitete skirtingais lygmenimis apklausas organizuoja ir duomenis analizuoja Universiteto akademiniai ir neakademiniai padaliniai pagal apklausų pobūdį ir numatytus apklausos/ų vykdymo terminus (kalendorių).

 Vykdomos šios reguliarios grįžtamojo ryšio apklausos šioms tikslinėms grupėms:
 
 • Studentams (Modulių/dalykų ir dėstymo kokybės apklausa, studijų programos, studijų praktikos, baigiamojo darbo rengimo ir gynimo, studijų nutraukimo priežasčių, doktorantūros studijų kokybės, rezidentūros studijų kokybės, užsienio studentų adaptacijos ir pasitenkinimo, klinikinės medicinos praktikos, papildomos praktikos, studentų pasirinkimo motyvų).
 • Absolventams (Absolventų pasirengimo darbo rinkai ir karjeros galimybių nustatymo apklausa). 
 • Dėstytojams (Studijų proceso ir poreikio kompetencijų plėtrai apklausa).
 • Darbdaviams (Absolventų pasirengimo darbo rinkai apklausa)
 • Akademiniam ir administraciniam personalui (Darbuotojų pasitenkinimo darbo aplinka ir sąlygomis apklausa).
Esant poreikiui, organizuojamos ir kitos su studijų kokybės gerinimu susijusios apklausos, kurių instrumentus tvirtina Studijų kokybės stebėsenos ir užtikrinimo komisija.
 
LSMUSIS „Kokybės termometras“
 
Nuo 2019 09 mėn. LSMUSIS aplinkoje, atsižvelgiant į studentų pageidavimus apklausas daryti patrauklias ir lengvai prieinamas kiekvienam studentui įvairiais būdais, parengta trumpoji modulių/dalykų vertinimo anketa.
Šis instrumentas „Kokybės termometras“ leidžia:
 • studentui vos atsakius į klausimus  pamatyti bendrą modulio / dalyko vertinimą;
 • dėstytojui matyti vertinimą „čia ir dabar“ ir įvertinti, kurios modulio realizavimo dalys yra stipriausios, o kur reikalinga išsamesnė priežasčių analizė;
 • pildyti anketą mobiliajame įrenginyje;
 • pateikti pasiūlymus laisva forma.
 Anketą galite rasti 2 būdais:

1)     paspaudę nuorodą https://bit.ly/35xcwxQ ir patekę į LSMUSIS, prie savo Studijų knygelėje esančių dalykų matysite „Įvertink“. Vertinti galite tik vieną kartą, geriausiai, pasibaigus konkrečiam moduliui/dalykui.
2)     nuskenavę LSMU iškabintuose plakatuose su dėstytojų nuotraukomis esančius QR kodus.
Grįžtamojo ryšio informacija renkama ne tik anketinių apklausų, tačiau ir pokalbių, diskusijų, susirinkimų metu, renkant Studentų atstovybės bei kitų studentų poreikius atliepiančių organizacijų pasiūlymus, atsiliepimus, analizuojant publikacijas spaudoje ir socialinių partnerių atliktus tyrimus.
Kodėl svarbu būti aktyviu studentu ir dalyvauti apklausose, teikti grįžtamąjį ryšį?
 • Nes  TU esi bendruomenės narys ir tavo poreikiai mums svarbūs!
 • Nes TU esi pokytis, kurio mes siekiame!
 • Nes TU gali rinktis kokių studijų nori!
 • Nes TU gali kurti kokybiškesnį studijų procesą sau ir kitiems!