Spausdinti

Informacijos sklaida

Apklausų rezultatai:

Studentų apklausų rezultatai

Modulių/dalykų vertinimas

Modulių/dalykų vertinimas 2019 – 2020  m.  rudens semestra

Modulių/dalykų vertinimas 2019 - 2020 m. pavasario semestras

Modulių/dalykų vertinimas 2020 – 2021 m. rudens semestras

Modulių/dalykų ir dėstymo kokybės vertinimas 2020 – 2021 m. pavasario semestras

Modulių/dalykų ir dėstymo kokybės vertinimas 2021 – 2022 m. rudens semestras

Studijų programos pasirinkimo motyvų vertinimas

Studijų programos pasirinkimo motyvų apklausos rezultatai, 2020 m.

Papildomosios praktikos vertinimas

Studentų, 2019 m. atlikusių papildomą praktiką, apklausos rezultatai

Užsienio studentų pasitenkinimo studijomis ir aplinka vertinimas

Užsienio studentų,prisitaikymo prie universiteto gyvenimo apklausos rezultatai, 2019 m.

Doktorantūros studijų kokybės vertinimas

Rezidentūros studijų kokybės vertinimas

Klinikinės medicinos praktikos vertinimas

 

Dėstytojų apklausų rezultatai

Studijų proceso vertinimo ir kompetencijų tobulinimo apklausos rezultatai, 2021 m.

Absolventų apklausų rezultatai

Darbdavių apklausų rezultatai
Kitų (nereguliarių) apklausų rezultatai

Studijas vykdančių padalinių (administratorių) darbo kokybės vertinimas, 2020 m.

Nuotolinių studijų kokybės vertinimas Covid-19 pandemijos metu, 2020 m. vertinimas (1 failas, 2 failas)

Nuotolinių studijų kokybės vertinimas Covid-19 pandemijos metu, 2021 m. vertinimas (1 failas, 2 failas)

Užsienio studentų nuotolinių studijų vertinimo rezultatai, 2021 m.

Kitų apklausų rezultatai
Kita svarbi informacija bendruomenei