Naujausių farmacijos bei sveikatos technologijų centras

Apie „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos bei sveikatos technologijų centrą

Naujausių farmacijos bei sveikatos technologijų centras

„Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras (toliau – Centras) –  2014 metais atidarytas šiuolaikiškas šešių aukštų Farmacijos fakulteto padalinių (katedrų ir laboratorijų), laboratorijų bei auditorijų kompleksas, kuriame vykdomi biomedicininiai fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai bei eksperimentinė plėtra, verslo užsakymai.

Centras sukurtas LSMU kartu su partneriais (Kauno technologijos universitetu, Lietuvos energetikos institutu, UAB „Achemos grupė“, UAB „MG Baltic Investment, AB „Kauno tiltai“) įgyvendinant integruotą mokslo, studijų ir verslo plėtros programą „Santaka“, kurios pagrindinis tikslas – įkurti slėnį, kuriame atliekami viešieji ir privatūs tyrimai, steigiamos žinioms imlios įmonės ir teikiamos žinioms imlios paslaugos šiose mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kryptyse: darnioji chemija (įskaitant biofarmaciją), mechatronika ir susijusios elektroninės technologijos, ateities energetika (įskaitant aplinkos inžineriją), informacinės ir telekomunikacinės technologijos. Bendros Europos Sąjungos paramos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos, skirtos „Santakos“ slėnio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros infrastruktūrai sukurti siekia daugiau nei 64 mln. Eurų. LSMU dalis, kuri investuota į Centro sukūrimą, – daugiau nei 15 mln. Eurų*.

„Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras

 „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras„Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras

Daugiau informacijos apie integruotą mokslo, studijų ir verslo centrą „Santaka“:

www.santakosslenis.ltwww.smm.lt

 

Kontaktai: 

Adresas: Sukilėlių pr. 13, Kaunas
Faksas: (8 37) 220733
Tel. (8 37) 327248
El.paštas: apc@lsmuni.lt

Vaistinių medžiagų ikiklinikinių tyrimų laboratorija (Kardiologijos institutas)

Laboratorijoje vykdomi naujų vaistų, technologijų ir metodų kūrimui praktiniai bandymai, kurių rezultatai naudojami kuriant naujus gydymo metodus ir produktus rinkai.

Pagrindinės veiklos kryptys:

 • Naujai kuriamų vaistų ikiklinikiniai tyrimai.
 • Kelio sąnario kremzlės inžinerijos, naudojant sintetines matricas, tyrimai.
 • Dirbtinio širdies vožtuvo inžinerijos, naudojant sintetines matricas, tyrimai.

Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra (Farmacijos fakultetas)

Katedroje vykdomi pusiau kietų vaistų formų nešiklių fiziniai ir cheminiai tyrimai, siekiant nustatyti optimalias nešiklių charakteristikas ir įvertinti jų įtaką vaistinių medžiagų atpalaidavimo kinetikai. Taikomi in vitro modeliai vaistinių medžiagų atpalaidavimui ir skvarbai į odą tirti. Taip pat vykdomi cheminių medžiagų skvarbos pro odą tyrimai, pritaikant izoliuotos odos in vitro modelį. Šio tipo modeliai yra taikomi tiriant vaistinių medžiagų ir vaistų technologijoje naudojamų pagalbinių medžiagų saugumo ir efektyvumo tyrimus. Šis metodas yra pripažintas tinkamu kuriant ir vertinant ant odos naudojamus vaistus, naujas kosmetikoje naudojamas medžiagas ir kosmetinius produktus.

Pagrindinės veiklos kryptys:

 • Natūralios kilmės ir sintetinių vaistinių preparatų bei papildų biologinio aktyvumo tyrimai siekiant nustatyti galimus jų biologinius taikinius ir išsiaiškinti poveikio mechanizmus.
 • Transderminės vaistinių medžiagų skvarbos tyrimai ir vertinimas.
 • Pusiau kietų vaistų formų gamyba ir vertinimas.
 • Antioksidantų ir jų aktyvumo nustatymas.
 • Farmacinės rūpybos elementų integravimo vaistinės kokybės valdymo sistemose tyrimas.
 • Lietuvos ir pasaulio farmacijos istorijos tyrimas.
 • Lietuvių liaudies medicinoje naudotų vaistingųjų medžiagų ir gydymo metodų tyrimas.
 • Vaistinių veiklos efektyvinimo galimybių tyrimas naujų vaistų technologijų, farmacinės paslaugos, farmakoekonominės ir  farmakoepidemiologinės analizės pagrindu.

Vaistų chemijos katedra (Farmacijos fakultetas)

Vaistų chemijos katedroje vykdoma biologiškai aktyvių junginių  sintezė, analizė, biologinio aktyvumo tyrimai.

Pagrindinės veiklos kryptys:

 • Biologiškai aktyvių junginių, pasižyminčių priešgrybeliniu, antibakteriniu, priešvirusiniu, priešvėžiniu aktyvumu, sintezė ir analizė.
 • Tiriamas ryšis tarp junginių cheminės sandaros ir biologinio aktyvumo.
 • Tiriama vaistingųjų medžiagų apykaita, išskiriami ir identifikuojami susidarantys metabolitai.
 • Atliekami vaistų cheminės struktūros ryšio su farmakologiniu veikimu tyrimai bei atrenkamos efektyviausios medžiagos ikiklinikiniams tyrimams.

Farmacinių technologijų laboratorija (Farmacijos fakultetas)

Laboratorijoje vykdomi farmacinės biotechnologijos tyrimai peptidinių ir proteininių vaistinių medžiagų valymo ir gryninimo technologijų srityje, kuriamos vaistų formos su peptidinėmis ir proteininėmis vaistinėmis medžiagomis, šių farmacinių biotechnologinių preparatų fizikinio ir cheminio charakterizavimo metodai, vykdant jų stabilumo, saugumo ir efektyvumo tyrimus, atitinkančius galiojančius tarptautinių vaistų agentūrų nustatytus reikalavimus.

Pagrindinės veiklos kryptys:

 • Biofarmaciniai vaistų bei vaistų formuluočių tyrimai, taip pat ląstelinių modelių ir audinių penetracijos tyrimai.
 • Biologiškai aktyvių peptidų ir proteinų tyrimai, kuriant jų išskyrimo ir išvalymo technologijas, neturinčių įtakos šių labilių junginių galimo terapinio veiksmingumui.
 • Peptidų ir proteinų vaistų formų technologijų kūrimas ir stabilumo bei biologinio prieinamumo tyrimai.

 

 

 

 

Klinikinės farmacijos katedra (Farmacijos fakultetas)

Katedroje vykdomi racionalios farmakoterapijos bei vaistų terapinio monitoravimo sričių tyrimai.

Pagrindinės veiklos kryptys:

 • Efektyvaus ir racionalaus vaistų praktinio taikymo terapijoje vertinimas bei jo optimizavimas. Ši plati tyrimų kryptis apima daugelio vaistinių preparatų naudojimo gydymui tyrimus, siekiant objektyviai įvertinti veiksnius, galinčius paveikti terapijos efektyvumą. Nustatomi konkretūs būdai, kaip daryti  teigiamą įtaką taikomų terapijos metodų efektyvumui, identifikuojamiems vaistų vartojimo riziką didinantiems veiksniams.
 • Vaistų biofarmacinio charakterizavimo, farmakokinetikos tyrimai bei terapinis jų monitoravimas. Užtikrina saugų vaistų naudojimą gydymui, kai vertinami personaliniai ligonio ypatumai. Tyrimai padeda didinti naudojamos terapijos saugumą ir veiksmingumą, nustatyti konkrečių vaistų naudojimo terapijoje ypatumus.

Fitofarmacijos laboratorija (Farmacijos fakultetas)

Laboratorijoje vykdomi vaistinių augalinių žaliavų, vaistinių preparatų ir kitų augalinės kilmės produktų tyrimai. Atliekami augalinės kilmės biologiškai aktyvių junginių, gryninimo, analizės, biologinio poveikio ir kiti farmaciniai tyrimai. Laboratorijoje formuojama mokslinių tyrimų kompetencijos bazė auglinių vaistinių preparatų srityje ir formuojamos kryptys šiuolaikinių technologijų įdiegimui.

Pagrindinės veiklos kryptys:

 • Daugiakomponenčių augalinės kilmės mėginių cheminės sudėties tyrimai šiuolaikiniais skyrimo metodais.
 • Aukštomis technologijomis pagrįstų kiekinės ir kokybinės vaistinių augalinių žaliavų ir ekstraktų analizės metodikų kūrimas.
 • Bioįvairovės tyrimai ir augalinės kilmės biologiškai aktyvių junginių kaupimosi dėsningumų tyrimai vaistiniuose augaluose.
 • Vaistinių augalinių žaliavų biologiškai aktyvių  junginių, lydinčiųjų ir toksinių medžiagų kiekio tyrimai, kiekinių kriterijų nustatymas ir pagrindimas bei naujų standartizacijos parametrų kūrimas.
 • Metodikų kūrimas komplikuotų mėginių tyrimams bei biologiškai aktyvių junginių išskyrimui, gryninimui ir jų identifikavimui.
 • Augalinių vaistų kokybės užtikrinimo parametrų ir kriterijų nustatymas bei mokslinis pagrindimas;
 • Sukurtų kokybinės ir kiekinės analizės metodikų  diegimas pramonės įmonėse.
 • Bendradarbiavimas su verslo partneriais naujų vaistinių preparatų kūrime (panaudojant naujas augalines žaliavas, naujus biologiškai aktyvių junginių išskyrimo metodus), jų gamybos proceso kontrolėje.
 • Ekstraktų ir preparatų standartizavimas ir normalizavimas, remiantis biologiškai aktyvių ir analitinių markerių kiekybės parametrais.
 • Fitopreparatų cheminio ir biologinio ekvivalentiškumo tyrimai, žaliavų ir preparatų saugumo tyrimai, biologinio aktyvumo tyrimas.

Farmakognozijos katedra (Farmacijos fakultetas)

Katedroje atliekami moksliniai ir taikomieji tyrimai nustatant augalų ir vaistinių augalinių žaliavų cheminės sudėties įvairovę. Atliekami tyrimai vaistiniuose augalinių žaliavų ėminiuose nustatant augalinės kilmės junginių kokybinę ir kiekinę sudėtį. Kuriamos gamtinių biologiškai aktyvių junginių kiekybinio nustatymo metodikos vaistinių augalinių žaliavų kokybės vertinimui.

Pagrindinės veiklos kryptys:

 • Vaistinių augalinių žaliavų kokybės kontrolė, vadovaujantis šiuolaikinėmis naujausiomis mokslinių tyrimų gairėmis.
 • Biologiškai aktyvių ir analitinių markerių parinkimas vaistinės augalinės žaliavos ir vaistinių preparatų bei maisto papildų veikliųjų augalinių medžiagų kokybės kontrolei.
 • Efektyvių naujų analitinių metodikų kūrimas, taikomų metodikų optimizavimas ir įteisinimas vaistinės augalinės žaliavos, vaistinių preparatų ir maisto papildų kokybės užtikrinimui .
 • Priemaišų vaistinėse augalinėse žaliavose tyrimai.

Analizinės ir toksikologinės chemijos katedra (Farmacijos fakultetas)

Pagrindiniai katedros veiklos tikslai ir uždaviniai: skatinti šiuolaikinių tyrimo metodų plėtrą toksikologijos ir farmakokinetikos srityse, vaistinių  žaliavų ir preparatų kokybės vertinimo srityje; kurti vaistinių preparatų cheminio tyrimo metodikas moksliniam ir pramoniniam taikymui; plėtoti priemaišų ir metabolitų bei įvairios kilmės toksinų analizės metodikas; vykdyti aukštos kokybės mokslinių tyrimų projektus bei vykdyti kitus užsakomuosius tyrimus.

Pagrindinės veiklos kryptys:

 • Vaistinių preparatų ir toksinių junginių farmakokinetinis tyrimas in vitro, tyrimo metodikų kūrimas ir optimizavimas.
 • Vaistinių preparatų ir toksinių junginių farmakokinetinis tyrimas in vivo pagal sukurtas metodikas.
 • Biologiškai aktyvių junginių, sunkiųjų metalų ir pesticidų tyrimai validuota ar oficialia metodika vaistinėje žaliavoje ir  preparatuose.
 • Validuotų tyrimo metodikų kūrimas biologiškai aktyvių junginių kiekio nustatymui biologiniuose objektuose.
 • Biologiškai aktyvių junginių  metabolitų nustatymo metodikų kūrimas.
 • Vaistinių preparatų stabilumo tyrimai (analitinių metodikų sukūrimas, stabilumui įtakos turinčių faktorių ir skilimo metu susidariusių produktų identifikavimas ir tyrimas).

Vaistų formų fizinis charakterizavimas ir jo pritaikymas farmacinių preparatų kokybės sistemose.

Vaistų taikinių histopatologijos laboratorija (Kardiologijos institutas)

Laboratorijoje sutelkta vienintelė Lietuvoje mokslinių tyrimų įranga, leidžianti panaudoti visas šiuolaikines biologinių audinių in situ molekulinių tyrimų technologijas. Laboratorijos bazėje įkurtas kompleksinis biologinių vaizdų analizės centras, atliekantis audinių tyrimus, kuriems reikalinga didelės skiriamosios gebos bei visiškai automatizuotos mikroskopavimo sistemos.

Pagrindinės laboratorijos tyrimų kryptys:

 • Pateikti molekulinius miokardo įvairaus pažeidimo diagnostikos ir ligos prognozės kriterijus ir jų nustatymo metodus, kaip galimus šiuolaikinio gydymo taikinius.
 • Įvairių genų raiškos pokyčių nustatymas širdies audinyje - RNR iš audinių išsaugojimo ir išskyrimo optimizavimo tyrimai.

Patologinių procesų farmakologinės reguliacijos ir vaistų metabolizmo tyrimų laboratorija (Neuromokslų institutas)

Laboratorijoje atliekami vaistinių bei kitų potencialių farmakologinių medžiagų poveikio eksperimentinių gyvūnų organų, audinių, ląstelių bei organoidų funkcijoms tyrimai, įvertinama tiriamų potencialių vaistinių medžiagų poveikio įvairioms patologijoms  molekuliniai mechanizmai, taip pat tiriamas jų toksinis poveikis ląsteliniame ir subląsteliniame lygmenyse. Taikomi biochemijos, molekulinės biologijos, proteomikos bei molekulinės toksikologijos tyrimo metodai.

Pagrindinės veiklos kryptys:

 • Alzheimerio ligos ankstyvosios diagnostikos priemonių kūrimas.
 • Farmakologinių medžiagų, skirtų neurodegeneracinių ligų gydymui bei prevencijai, in vitro tyrimai naudojant neuroninių ląstelių kultūras.
 • Ląstelės antioksidantinės sistemos ir jos moduliacijos potencialiais vaistiniais preparatais bei maisto papildais tyrimai.
 • Maisto papildų, antibakterinių ir priešvėžinių vaistų įtakos regos sistemos bendrai funkcijai tyrimai.
 • Augalinės kilmės imunomoduliatorių poveikio įvertinimas  įvairiems eksperimentiniams patologinių procesų modeliams.

Sunkiųjų metalų ir kitų aplinkos taršų toksiškumo tyrimai naudojant eksperimentinių gyvūnų modelius.

Mokomoji vaistinė

LSMU vaistinė, atlikdama visuomenės gamybinės vaistinės funkcijas, kartu užtikrina studijų praktikos vietas LSMU Farmacijos fakulteto V kurso studentams, taip pat ir užsienio šalių aukštųjų mokyklų, rengiančių farmacijos specialistus, studentams, atvykstantiems į LSMU studentų praktikos abipusių mainų principu.

Vaistinės specialistai gamina individualios sudėties receptinius vaistus gyventojams, tradicinės medicinos ir homeopatinius preparatus. Vaistinėje veikia gydomosios kosmetikos (kremų, emolientų ir kt. preparatų) gaminių pramoninės gamybos linija, jos gaminiai yra notifikuoti Europos Sąjungoje ir gali būti platinami Lietuvoje ar už jos ribų.

Vaistinės specialistai konsultuoja mokslininkus ir verslo įmones – naujų vaistų kūrėjus apie technologines galimybes gaminti bandomuosius šių vaistų ar gydomosios kosmetikos gaminių pavyzdžius ekstemporaliosios ar serijinės gamybos būdais.

Daugiau apie vaistinę galima sužinoti  internetinėje svetainėje.