Spausdinti

Sveikatos inovacijų vystymo centras

 

Edmundas Šalna

Sveikatos inovacijų vystymo centro vadovas

Veiklos sritys: sveikatos inovacijų vystymas ir komercializavimas, verslumo ugdymas, intelektinės nuosavybės apsauga

Įgyti inžinerinių mokslų bakalauro ir magistro laipsniai Kauno technologijos universitete. 30 metų darbo patirtis įvairiose verslo ir tarptautinėse farmacijos įmonėse.

Tel. Nr. +370 612 73311
El. paštas edmundas.salna@lsmu.lt

 

 

Monika Glinskytė

Sveikatos inovacijų vystymo centro technologijų ir žinių perdavimo koordinatorė

Veiklos sritys: TTO2 projekto koordinavimas

Įgytas politikos mokslų bakalauras ir magistro laipsnis VU TSPMI.

Tel. Nr. +370 620 50850
El. paštas monika.glinskyte@lsmuni.lt

 
 

Eglė Umarienė

Sveikatos inovacijų vystymo centro projektų vadovė

Veiklos sritys: Sveikatos technologijų perdavimas ir komercializacija, vykdant MTEP paslaugų užsakymo ir komercijos veiklas, inicijuojant verslo-mokslo projektus.

Įgytas medicinos magistro laipsnis, gydytojo kvalifikacija Lietuvos sveikatos mokslų universitete.

Tel. Nr. +370 675 13801
El. paštas egle.umariene@lsmu.lt

 

 

Irina Kolomiiets

Sveikatos inovacijų vystymo centro projektų vadovė

Veiklos sritys: EIT Sveikatos tinklo ( angl. EIT Health) veiklų Lietuvoje koordinavimas, sveikatos inovacijų ekosistemos kūrimas, antreprenerystės skatinimas, verslumo skatinimo renginių, kūrybinių dirbtuvių organizavimas, sklaida ir komunikacija.

Įgytas socialinio darbo medicinoje bakalauras ir visuomenės sveikatos vadybos magistras Lietuvos sveikatos mokslų universitete, dalyvauta Erasmus mainų programoje, kurios metu pusės metų trukmės studijos buvo vykdytos Mälardalen universitete Švedijoje.

Tel. Nr. +370 602 31382
El. paštas irina.kolomiiets@lsmuni.lt

 

 

Sonata Szonn

Sveikatos inovacijų vystymo centro projektų koordinatorė

Veiklos sritys: Intelektinės nuosavybės apsauga 

Inžinerinių mokslų bakalauras ir magistras. Papildomai įgytas pedagogikos laipsnis. Daugiau nei 7 metus dirba valstybinio sektoriaus veiklose skatinančiose Lietuvos mokslo tarptautiškumą, mokslo-verslo bendradarbiavimą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. Aktyviai įsitraukia į visuomeninę veiklą bei kitus asmeninę kompetenciją didinančius Lietuvos ir užsienio projektus.

Tel. nr. +370 622 89072
El. paštas: sonata.szonn@lsmu.lt

Viktorija Butrimaitė

Sveikatos inovacijų vystymo centro projektų koordinatorė

Veiklos sritys: EIT Sveikatos tinklo ( angl. EIT Health) veiklų, verslumo skatinimo renginių, kūrybinių dirbtuvių organizavimas, sklaida ir komunikacija.

Įgytas farmacijos magistro laipsnis, vaistininko kvalifikacija Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Mokslus tęsia farmacijos krypties doktorantūros studijose.

Tel. nr. +370 623 42072
El. paštas:  viktorija.butrimaite@lsmu.lt