Spausdinti

Susitikimai - diskusijosAtvirai prie arbatos puodelio”  - tai  LSMU Studentų atstovybės ir  Studijų centro inicijuotas neformalių pokalbių ciklas, kuriame studentai kviečiami pasikalbėti jiems rūpimais klausimais paprastai, jaukiai ir atvirai.
2020 m. vasario mėnesį prasidėję susitikimai leido bendruomenei išgirsti ir suprasti vieniems kitus.
Studentams grįžtamasis ryšys po renginio pateikiamas Studentų atstovybės Facebook paskyroje, o taip pat ir Ave Vita laikraštyje.
 
Keletas pavyzdžių:

1-ojo susitikimo  „ LSMU informacinės sistemos sklaida (3 pusl.)
2- ojo susitikimo „Tvarkaraščiai – iššūkiai ir galimybės“ sklaida (5 pusl.)
3-ojo susitikimo „Nuotolinių studijų organizavimas ir vykdymas“ sklaida: https://lsmu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/monimili0614_kmu_lt/EYQR0vLymrlDtKOq-QLy9cYBjKG4NMGQgLDfyxXqvByIEg?e=sgMNFG
 
Susitikimai su pirmakursiais – tai Studijų centro ir Tarptautinių ryšių ir studijų centro organizuojami susitikimai, kuriuose pirmo kurso studentams pateikiama informacija apie Studijų centro teikiamas paslaugas studentams ir bendruomenei, naudojamas virtualiąsias mokymo/si aplinkas, vyksta Fakultetų prisistatymai bei pristatoma Studentų atstovybės veikla.