Spausdinti

Taisyklės

 

BIC nuostatai
BIC taisyklės
Naudojimosi skaityklomis taisyklės
Leidinių išdavimas abonemente
Naudojimosi bibliotekos kompiuteriais taisyklės
Grupinio mokymosi klasių naudojimo ir rezervavimo tvarka

Naudojimosi skaityklomis taisyklės


 • Skaityklose esančiais dokumentais (vadovėliais, moksliniais leidiniais, informaciniais leidiniais, meno leidiniais, vaizdiniais ir garsiniais dokumentais, periodiniais žurnalais, rankraščiais, senais bei retais dokumentais) naudojamasi tik vietoje;
 • Pernešti dokumentus į kitas skaityklas galima tik leidus skaityklos darbuotojui;
 • Draudžiama nešti anatomijos modelius į kitus aukštus;
 • Draudžiama valgyti ir palikti šiukšles;
 • Draudžiama savavališkai perstumdyti ar pernešti baldus (kėdes) į kitas patalpas;
 • Dokumentai, užsakyti iš saugyklos į skaityklas, į namus neskolinami;
 • Skaityklų dokumentai, pažymėti specialiu ženklu, išduodami į namus terminuotam laikotarpiui;
 • Už laiku negrąžintą dokumentą imamas mokestis - 0,14 Eur už kiekvieną pavėluotą dieną;
 • Skaityklose laikomasi elgesio viešose vietose taisyklių: tausoti ir saugoti bibliotekos dokumentus, negadinti inventoriaus, netrukdyti dirbti kitiems, nesinaudoti mobilaus ryšio telefonais ir laikytis tylos;
 • Skaitytojai, bandantys pasisavinti ar gadinti knygas, netenka teisės naudotis biblioteka. Apie tokį elgesį pranešama fakultetų dekanams bei darbo vadovams;
 • Už prarastą ar sugadintą bibliotekos dokumentą, kompiuterį ar jo priedą privaloma atlyginti tokiu pačiu ar kitu, lygiaverčiu jam paklausa ir rinkos kaina;
 • Bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems nustatytos tvarkos, terminuotai ar visam laikui gali būti atimta teisė naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis.


Leidinių išdavimas abonemente

 • Dokumentai (spaudiniai, kompaktiniai diskai ir kt.) skolinami į namus tik LSMU studentams ir darbuotojams, turintiems darbuotojo ar studento pažymėjimą;
 • Dokumentai gali būti užsakomi internetu iš LSMU Bibliotekos; dokumentų grąžinimo terminai yra nurodyti ten pat;
 • Užsakytus dokumentus reikia atsiimti abonemente per 2 dienas;
 • Dokumentus iš atvirų fondų galima išsinešti tik užregistravus jų išdavimą savitarnos kompiuteriu arba pas bibliotekininką;
 • Užsakant iš saugyklų išduodami ne daugiau kaip 5 vienetai, o iš atvirų fondų - kiekis neribojamas;
 • Dokumentų grąžinimo terminus galima prasitęsti iki 200 dienų, jeigu jų nepageidauja kiti vartotojai. Žaliomis lipdėmis pažymėtus dokumentus galima prasitęsti iki 60 dienų. Tai galima atlikti iš bet kurio interneto prieigą turinčio kompiuterio (interneto klasės, namų ir t.t.): LSMU Virtualioji biblioteka / Mano bibliotekos kortelė.
 • Už negrąžintą laiku dokumentą imamas mokestis – po 0,14 Eur už kiekvieną pavėluotą dieną. Leidiniai neskolinami, jeigu surinkta delspinigių suma didesnė nei 12 Eur. Delspinigius galima mokėti dalimis.


Naudojimosi bibliotekos kompiuteriais taisyklės

 • Skaityklose esančiais kompiuteriais gali naudotis visi universiteto bendruomenės nariai, klinikų ir institutų darbuotojai;
 • Galima naudotis interneto paieškos sistemomis ir medicininėmis duomenų bazėmis, bibliotekos elektroniniu katalogu ALEPH, bei medicininėmis duomenų bazėmis lazeriniuose diskuose (CD-ROM):
  • kompiuteriai 2-me aukšte ir 3 bei 4 aukštuose šalia lentynų yra skirti tik paieškai;
  • kompiuteriai multimedia klasėje skirti CD, DVD ir vaizdo bei garso bylų peržiūrai;
  • kompiuteriai interneto skaitykloje skirti paieškai interneto paieškos sistemose, duomenų bazėse, naudotis elektroniniu paštu ir pan.
  • bibliotekoje veikia bevielis interneto ryšys, galima naudotis savais nešiojamais kompiuteriais visose skaityklose;
  • asmeninės bylos ir dokumentai nesaugomi;
  • individualiai skolinamais kompiuteriais ir jų priedais leidžiama naudotis tik BIC patalpose.
  • paskolinti kompiuteriai ar jų priedai privalo būti grąžinti tą pačią dieną, ne vėliau, kaip likus pusantros valandos iki BIC darbo dienos pabaigos;
  • slaptažodžius keisti draudžiama;
 • Trinti esančias bylas, instaliuoti programas, keisti programų konfigūraciją griežtai draudžiama;
 • Baigę darbą kompiuterio neišjunkite.
Dėmesio! Įrašant dokumentus, sukurtus Microsoft Office Word (2007), atkreipkite dėmesį į siūlomus formatus (Save as), pasirinkite Jums labiausiai priimtiną. Ankstesnės Microsoft Office Word versijos nepalaiko "*.docx" formato.


Grupinio mokymosi klasių naudojimo ir rezervavimo tvarka

 • Mokymosi tikslams, grupinio mokymosi klasės rezervuojamos tik LSMU universiteto akademinei bendruomenei;
 • Išankstinę rezervaciją atlikti galima grupinio mokymosi klasės rezervavimo sistemoje arba grupinio mokymosi klasėse nuskaičius QR kodą. Prisijungimas: LSMU informacinių sistemų vartotojo vardas ir slaptažodis;
 • Grupinio mokymo klasės rezervuojamos nuo 8:00 iki 21:30 val. laikotarpyje, 2 akademinių valandų trukmei, vieną kartą per dieną, ne mažesnei nei 5, tik tų pačių asmenų grupei;
 • Grupiniam mokymuisi rezervuojamos patalpos:
Eivenių g. 6: posėdžių salė nr. 305, talpinanti iki 10; grupinio mokymosi klasės Nr. 404, 406, 407 – po 20 asmenų;
Tilžės g.18: grupinio darbo kambariai nr. 1, 2, 3, talpinantys po 6, nr. 4 ir seminarų kambarys –  iki 8 asmenų;

 • Pateikti užsakymą grupinio mokymo klasės išankstinei rezervacijai galima ne anksčiau nei prieš 3 dienas;
 • Rezervacijos metu reikia pasirinkti klasę, kurioje planuojama mokytis, nurodyti fakultetą, kursą, grupę (pvz.: MF II 3gr.) ir žmonių skaičių.
 • Esant poreikiui, galima užsakyti kompiuterį ir projektorių, aktyvavus nuorodą Pridėti;
 • Priedus (kompiuterius/projektorius) išduoda ir priima bibliotekos darbuotojai;
 • Neužimtu laiku, grupinio mokymosi klasėmis gali naudotis vartotojai be išankstinės rezervacijos;   
 • Rezervacijos gali būti atšauktos vartotojams, kurie nesilaiko nustatytos tvarkos.